Honda CR-V: Podstawowa obsługa systemu audio (wersje z wyświetlaczem audio)

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Cechy –> Podstawowa obsługa systemu audio (wersje z wyświetlaczem audio)

System audio działa przez 30 minut od momentu ustawienia wyłącznika zapłonu w położeniu BLOKADA (0)*1, a następnie automatycznie wyłącza się.

Jeżeli system ma działać nadal, należy przestawić wyłącznik zapłonu w położenie AKCESORIA (I) lub ZAPŁON (II)*1.

Podstawowa obsługa systemu audio (wersje z wyświetlaczem audio)(Domowy): Wybrać, aby przejść do strony głównej.


(Mapa)*: Kliknąć, aby wyświetlić ekran mapy.


(Audio): Kliknąć, aby wyświetlić ekran audio.


(Telefon): Kliknąć, aby wyświetlić ekran telefonu.


(Wstecz): Wybrać, aby powrócić do poprzedniego ekranu, gdy ikona jest podświetlona.


(Dzień/noc): Wybrać, aby zmienić jasność ekranu audio/informacji.

Nacisnąć
jeden raz i wybrać (-) lub (+), aby wykonać regulację.

  • Każdorazowe wybranie
    powoduje zmianę trybu (tryb dzienny, tryb nocny lub wyłączony).

Elementy menu systemu audio

  • Lista stacji

  • Lista wyszukiwania muzyki

  • Skanowanie

  • Tryb odtwarzania

Jeżeli akumulator był odłączany lub wymieniany, pierwsze uruchomienie systemu audio może zająć kilka minut. Poczekać kilka chwil na uruchomienie systemu.


*1: Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego mają przycisk ENGINE START/STOP zamiast wyłącznika zapłonu.

* Dostępne w niektórych wersjach

Odtwarzanie z urządzeń Bluetooth Audio

System audio umożliwia słuchanie muzyki z telefonu kompatybilnego z funkcją Bluetooth. Ta funkcja jest dostępna, gdy telefon jest sparowany z zestawem g ...

Ekran Audio/Informacje

Przełączanie wyświetlacza Wyświetla stan systemu audio oraz tapetę. Z poziomu tego ekranu można uzyskać dostęp do różnych op ...

Categorie