Honda CR-V: Ekran Audio/Informacje

Przełączanie wyświetlacza

Wyświetla stan systemu audio oraz tapetę. Z poziomu tego ekranu można uzyskać dostęp do różnych opcji konfiguracyjnych.

■ Używanie przycisku
(wyświetlacz/informacje)
Nacisnąć przycisk
(wyświetlanie/informacja), aby zmienić wskazanie.

Przełączanie wyświetlacza


Można edytować, dodawać i usuwać zawartość wyświetlaną w interfejsie informacyjnym kierowcy.


■ Korzystanie z ekranu audio/informacje

Przełączanie wyświetlacza


Wybrać , aby przejść do strony
głównej.

Wybrać Telefon, Informacje, Audio, Ustawienia, Nawigacja*, Połącz. ze smartfonem (Apple CarPlay, Android Auto), aha, Centrum apl., TA, Lista apl. lub (zestaw
wskaźników).

■ Telefon Wyświetla informacje na temat zestawu głośnomówiącego.

Działanie ekranu dotykowego

  • Używać prostych gestów - dotykania, dociskania i przewijania - aby sterować niektórymi funkcjami audio.
  • Aby zmniejszyć ryzyko rozproszenia uwagi kierowcy, niektóre pozycje mogą być wyszarzone.
  • Można z nich korzystać po zatrzymaniu pojazdu lub za pomocą poleceń głosowych*.
  • Rękawice mogą ograniczyć lub zapobiec reakcji ekranu dotykowego.

Czułość ekranu dotykowego można zmienić.


■ Informacje Wyświetla opcje: Komputer pokładowy, Zegar/tapeta/Zegar lub Informacje o systemie/urządz. Wybrać MENU na ekranie Menu inf., aby wyświetlić wszystkie dostępne opcje: Komputer pokładowy, Inf. głosowe*, Zegar/tapeta/Zegar i Informacje o systemie/urządz.

Komputer pokładowy:

  • Zakładka Aktualna trasa: Funkcja wyświetla następujące informacje na temat bieżącej podróży.

  • Zakładka Dane jazdy A: Wyświetla informacje z trzech poprzednich podróży. Dane te są zapisywane za każdym razem, gdy komputer pokładowy jest zerowany.

    Aby usunąć historię ręcznie, wybrać opcję Usuń historię w zakładce Historia przebiegu A. Na ekranie pojawi się komunikat potwierdzający; nacisnąć Tak.

Komunikaty głosowe*: Pokazuje listę wszystkich poleceń głosowych.

Zegar/tapeta/Zegar: Wyświetla zegar i tapetę.

Informacje na temat systemu/urządzenia:

  • Inf. o systemie: Wyświetla wersję oprogramowania systemu audio.

  • Inf. USB: Wyświetla ilość wykorzystanej pamięci urządzenia USB.

■ Audio Wyświetla bieżące informacje o systemie audio.

■ Ustawienia Wyświetla ekran menu konfiguracji.

■ System nawigacji* Wyświetla ekran systemu nawigacji.

■ Połącz. ze smartfonem Łączy się ze smartfonem*1 i pozwala używać w systemie audio niektórych aplikacji, a także wyświetla Apple CarPlay lub Android Auto.

■ aha Wyświetla ekran AhaTM.

■ Centrum apl.

Uruchamia Centrum aplikacji Honda.

■ TA Włącza i wyłącza wyświetlanie informacji o ruchu drogowym

■ Lista apl.

Pozwala dodawać i usuwać aplikacje i widżety na stronie głównej.

(zestaw
wskaźników)
Pozwala zastosować jedno z trzech niestandardowych ustawień dla interfejsu informacyjnego kierowcy.

*1: Dotyczy wyłącznie wybranych telefonów. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące kompatybilnych telefonów, skontaktować się z ASO Honda.

* Dostępne w niektórych wersjach

Podstawowa obsługa systemu audio (wersje z wyświetlaczem audio)

System audio działa przez 30 minut od momentu ustawienia wyłącznika zapłonu w położeniu BLOKADA (0)*1, a następnie automatycznie wyłą ...

Zmiana układu ikon na stronie głównej

1. Wybrać . 2. Wybrać i przytrzymać odpowiednią ikonę. Na wyświetlaczu pojawi się ekran ustawień użytkownika. 3. Przesu ...

Categorie