Honda CR-V: Regulacja dźwięku

Regulacja dźwięku


 1. Wybrać .

 2. Wybrać MENU.
 3. Wybrać Dźwięk.

Regulacja dźwięku


Wybrać odpowiednią zakładkę:

 • BAS-MID-TRE: Tony niskie, średnie i wysokie
 • FAD-BAL-SUBW*: Balans przód-tył, balans lewo-prawo, głośnik niskotonowy
 • SVC: Kompensacja głośności w zależności od prędkości jazdy

System SVC ma cztery tryby: Wyłącz., Niska, Średnia i Wysoka.

Funkcja SVC ustawia poziom głośności w zależności od prędkości pojazdu. Głośność dźwięku wzrasta wraz ze wzrostem prędkości. Gdy samochód zwalnia, głośność dźwięku zmniejsza się.


  Strona główna

  ■ Aby wyświetlić następną stronę Naciśnięcie lub przesunięcie strony w lewo lub w prawo powoduje wyświetlenie następ ...

  Konfiguracja wyświetlacza

  Można zmienić jasność lub układ kolorystyczny ekranu Audio/Informacje. Zmiana jasności wyświetlacza Wybrać . Wybrać Ustawien ...

  Categorie