Honda CR-V: Konfiguracja wyświetlacza

Można zmienić jasność lub układ kolorystyczny ekranu Audio/Informacje.

Zmiana jasności wyświetlacza

Konfiguracja wyświetlacza


 1. Wybrać .

 2. Wybrać Ustawienia.
 3. Wybrać System.
 4. Wybrać zakładkę Wyświetlacz.
 5. Wybrać Ustawienia wyświetlacza.
 6. Wybrać odpowiednie ustawienia.
 7. Wybrać OK.

Parametry Kontrast i Poziom czerni można zmieniać w taki sam sposób.


Zmiana układu kolorystycznego wyświetlacza

Konfiguracja wyświetlacza


 1. Wybrać .

 2. Wybrać Ustawienia.
 3. Wybrać System.
 4. Wybrać zakładkę Wyświetlacz.
 5. Wybrać Kolor tła.
 6. Wybrać odpowiednie ustawienia.
 7. Wybrać OK.

Wybór źródła audio

Konfiguracja wyświetlacza


Wybrać ikonę bieżącego źródła, następnie wybrać ikonę na liście źródeł, aby uruchomić to źródło audio.

Po uruchomieniu wstępnie zainstalowanych aplikacji audio w górnym lewym rogu wyświetlana jest ikona .


Wstępnie zainstalowanych aplikacji nie można wyświetlić na ekranie wyboru źródła.

Aplikacje audio można uruchomić za pomocą .


Podczas korzystania z ekranu AhaTM, aby wybrać inne źródło należy wybrać ŹRÓDŁO u góry po lewej stronie ekranu. Pojawi się ekran wyboru źródła. Wybrać żądane źródło.


  Regulacja dźwięku

  Wybrać . Wybrać MENU. Wybrać Dźwięk. Wybrać odpowiednią zakładkę: BAS-MID-TRE: Tony niskie, średnie i wysoki ...

  Sterowanie głosowe

  Wersje z systemem nawigacji Ten samochód wyposażono w system sterowania głosem umożliwiający obsługę licznych funkcji bez używania prz ...

  Categorie