Honda CR-V: Sterowanie głosowe

Wersje z systemem nawigacji

Ten samochód wyposażono w system sterowania głosem umożliwiający obsługę licznych funkcji bez używania przycisków.

System sterowania głosem wykorzystuje przyciski (Mów)
i (Zakończ/Wróć) na
kierownicy oraz mikrofon przy przednich lampkach pomocniczych na suficie.

Po naciśnięciu przycisku
pojawi się pytanie, co ma zostać zrobione. Nacisnąć i zwolnić przycisk ,
aby pominąć ten krok i wydać polecenie.


Rozpoznawanie mowy

W celu optymalizacji rozpoznawania mowy podczas używania systemu sterowania głosem:

 • upewnić się, że wyświetlany ekran odpowiada wydawanemu poleceniu głosowemu.

  System rozpoznaje tylko niektóre polecenia.

  Dostępne polecenie głosowe

 • zamknąć okna i okno dachowe*,
 • ustawić nawiewy na desce rozdzielczej i nawiewy boczne tak, aby powietrze nie było nadmuchiwane na mikrofon na suficie,
 • mówić wyraźnie, naturalnym głosem, bez robienia nadmiernych przerw między słowami,
 • zminimalizować hałas w tle, jeśli to możliwe. System może niewłaściwie zinterpretować Twoje polecenie, jeżeli kilka osób będzie mówić jednocześnie.

System sterowania głosem może być używany tylko z siedzenia kierowcy, ponieważ mikrofon usuwa zakłócenia dochodzące od strony pasażera siedzącego z przodu.


*1: Języki rozpoznawane przez system sterowania głosem to angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i włoski.

* Dostępne w niektórych wersjach

Ekran Voice Portal (Portal głosowy)

Ekran Voice Portal (Portal głosowy)


Po naciśnięciu przycisku (Mów)
na ekranie pojawią się dostępne polecenia głosowe.

Aby uzyskać pełną listę poleceń, należy powiedzieć "Pomoc głosowa" po sygnale dźwiękowym lub wybrać opcję Pomoc głosowa.

Listę poleceń można wyświetlić w pozycji Informacje głosowe na ekranie Menu inf.

Wybrać polecenie Informacje, a potem MENU.

System rozpoznaje tylko polecenia z następnych stron i tylko na niektórych ekranach.

Polecenia głosowe skonstruowane swobodnie nie są rozpoznawane.

■ Phone Call (Rozmowa telefoniczna) Tej opcji można użyć wyłącznie po podłączeniu telefonu. Gdy system rozpozna Rozmowa telefoniczna polecenie, widok zostanie przełączony na ekran rozpoznawania głosu umożliwiający podawanie poleceń głosowych.

 • Dial by Number (Dzwoń wg numeru)
 • Call History (Historia połączeń)
 • Redial (Wybierz ponownie)
 • Call <nazwa kontaktu>
 • Call <Phone Number> (Połącz z <numer telefonu>)

Polecenia telefoniczne nie są dostępne w przypadku używania usługi Apple CarPlay.

■ Wyszukiwanie utworów Tej opcji można użyć wyłącznie po podłączeniu odtwarzacza iPod lub urządzenia USB.

■ Sterowanie klimatyzacją Gdy system rozpozna Sterowanie klimatyzacją polecenie, widok zostanie zmieniony na dedykowany ekran rozpoznawania poleceń głosowych sterowania klimatyzacją.

■ Audio Gdy system rozpozna Audio polecenie, zostanie wyświetlony ekran rozpoznawania głosu systemu audio.

 • Włącz dźwięk*1
 • Wyłącz dźwięk*1
 • Radio FM
 • Radio MW
 • Radio LW
 • iPod
 • USB
 • Inne źródła

■ Nawigacja Pojawi się ekran nawigacj

■ Ustawienia sterowania głosem Pojawi się karta Rozpoznawanie poleceń głosowych na ekranie Ustawienia systemu.

*1: Polecenia te włączają i wyłączają określone funkcje, więc dane polecenie może nie odpowiadać Twoim intencjom.

■ Pomoc głosowa Można wyświetlić na ekranie listę dostępnych poleceń.

 • Przydatne polecenia
 • Polecenia telefonu
 • Polecenia systemu audio
 • Polecenia ekranowe
 • Polecenia dotyczące wyszukiwania utworów
 • Polecenia ogólne
 • Polecenia obsługi klimatyzacji

Przydatne polecenia

System akceptuje te polecenia na ekranie głównym portalu głosowego.

 • Call <Phone Number> (Połącz z <numer telefonu>)
 • Call <nazwa kontaktu>
 • What time is it?
 • What is today's date?

Polecenia telefonu

System akceptuje te polecenia na specjalnym ekranie do rozpoznawania mowy w zakresie poleceń telefonu.

 • Zadzwoń na numer
 • Zadzwoń do kontaktu
 • Call <Phone Number> (Połącz z <numer telefonu>)
 • Call <nazwa kontaktu>

Polecenia systemu audio

System akceptuje te polecenia na specjalnym ekranie do rozpoznawania mowy w zakresie poleceń audio.

■ Polecenia obsługi radia FM

 • Radio tune to <87,5-108,0> FM
 • Radio FM preset <1-12>

■ Polecenia obsługi radia LW

 • Radio tune to <153-279> LW
 • Radio LW preset <1-6>

■ Polecenia obsługi radia MW

 • Radio tune to <531-1602> LW
 • Radio MW preset <1-6>

■ Polecenia odtwarzacza iPod

 • iPod play
 • iPod play track <1-30>
 • Music Search
 • What album is this?
 • What am I listening to?

■ Polecenia pamięci USB

 • USB play
 • USB play track <1-30>
 • Music Search
 • What album is this?
 • What am I listening to?

■ Polecenia radia DAB

 • DAB preset <1-12>

■ Polecenia Bluetooth audio

 • Bluetooth odtwarzanie audio

UWAGA: Polecenia audio Bluetooth Audio mogą nie działać w przypadku niektórych telefonów lub urządzeń zgodnych z Bluetooth Audio.

■ Polecenia HDMITM

 • HDMI Play

Polecenia ekranowe

Po wybraniu opcji Polecenia ekranowe pojawi się ekran z wyjaśnieniem.

Polecenia dotyczące wyszukiwania utworów

System akceptuje te polecenia na ekranie Wyszukiwanie utworów

■ Używanie funkcji Song By Voice Song By VoiceTM to funkcja, która pozwala na wybieranie głosowe utworów z urządzenia iPod lub innego urządzenia podłączonego przez USB. Aby włączyć ten tryb, nacisnąć przełącznik rozmowy i podać polecenie: "Wyszukiwanie utworów".

■ Polecenia funkcji Song By Voice

 • What am I listening to?
 • Who am I listening to?
 • Who is this?
 • What's playing?
 • Who's playing?
 • What album is this?

■ Polecenia odtwarzania

 • Play artist <nazwa>
 • Play track/song <nazwa>
 • Play album <nazwa>
 • Play genre/category <nazwa>
 • Play playlist <nazwa>
 • Play composer <nazwa>

■ Polecenia obsługi listy

 • List artist <nazwa>
 • List album <nazwa>
 • List genre/category <nazwa>
 • List playlist <playlist>
 • List composer <nazwa>

Polecenia ogólne

 • What time is it?
 • What is today's date?

Polecenia obsługi klimatyzacji

 • Climate control on*1
 • Climate control off*1
 • Fan speed <1-7>
 • Temperature max heat
 • Temperature max cool
 • Temperature <18-32> degrees
 • Defrost On*1
 • Defrost Off*1
 • Air Conditioner On*1
 • Air Conditioner Off*1
 • More
 • Vent
 • Dash and floor
 • Fan speed up
 • Fan speed down
 • Floor vent
 • Floor and Defrost
 • Temperature up
 • Temperature down

*1: Polecenia te włączają i wyłączają określone funkcje, więc dane polecenie może nie odpowiadać Twoim intencjom.

  Konfiguracja wyświetlacza

  Można zmienić jasność lub układ kolorystyczny ekranu Audio/Informacje. Zmiana jasności wyświetlacza Wybrać . Wybrać Ustawien ...

  Odtwarzanie z radia AM/FM

  *1:Niektóre listy albo żadna lista może nie być wyświetlana. Zaprogramowane stacje Aby zapisać stację: 1. Znaleźć wybraną ...

  Categorie