Honda CR-V: Odtwarzanie z radia AM/FM

Odtwarzanie z radia AM/FM


*1:Niektóre listy albo żadna lista może nie być wyświetlana.

Zaprogramowane stacje

Aby zapisać stację:

1. Znaleźć wybraną stację.

2. Wybrać i przytrzymać numer, pod którym zaprogramowana stacja ma zostać zapisana.

Stację można również zapisać korzystając z poniższej procedury.

1. Znaleźć wybraną stację.

2. Wybrać ikonę otwierania/zamykania, aby wyświetlić listę.

3. Wybrać zakładkę Zap. stacje.

4. Wybrać i przytrzymać numer, pod którym zaprogramowana stacja ma zostać zapisana

Na wyświetlaczu pojawia się symbol ST informujący o transmisji radiowej w paśmie FM stereo.

W zakresie fal AM nie można odbierać audycji stereofonicznych.

Przełączanie trybu audio

Nacisnąć
lub
na kierownicy lub wybrać opcję
ŹRÓDŁO na ekranie.

W pamięci przycisku programowania można zapisać 12 stacji AM i 12 stacji FM. Fale AM mają dwa rodzaje częstotliwości LW i MW, z których każda umożliwia zapisanie sześciu stac


Lista stacji

Lista stacji o najmocniejszym sygnale w wybranym paśmie radiowym.

1. Wybrać ikonę otwierania/zamykania, aby wyświetlić listę.

2. Wybrać zakładkę Lista stacji.

3. Wybrać stację.

■ Ręczna aktualizacja Umożliwia uaktualnienie listy dostępnych stacji w dowolnym czasie.

1. Wybrać ikonę otwierania/zamykania, aby wyświetlić listę.

2. Wybrać zakładkę Lista stacji.

3. Wybrać Odśwież.

Skanowanie

Nacisnąć, aby przez 10 sekund posłuchać kolejno wszystkich stacji o silnym sygnale w wybranym paśmie radiowym. Aby wyłączyć funkcję przeszukiwania, wybrać Anuluj lub .


System RDS

Wyświetla informacje tekstowe związane z wybraną stacją FM obsługującą system RDS.

■ Aby wyszukać stację z RDS z listy stacji

1. Wybrać ikonę otwierania/zamykania, aby wyświetlić listę podczas słuchania stacji FM.

2. Wybrać zakładkę Lista stacji.

3. Wybrać stację.

■ Ręczna aktualizacja

Umożliwia uaktualnienie listy dostępnych stacji w dowolnym czasie.

1. Wybrać ikonę otwierania/zamykania, aby wyświetlić listę podczas słuchania stacji FM.

2. Wybrać zakładkę Lista stacji.

3. Wybrać Odśwież.

■ Radiowe komunikaty tekstowe

Wyświetla komunikaty tekstowe wybranej stacji radiowej RDS.

1. Wybrać MENU.

2. Wybrać Wyświetl tekst rad..

■ Skanowanie

Nacisnąć, aby przez 10 sekund posłuchać kolejno wszystkich stacji o silnym sygnale w wybranym paśmie radiowym.

Aby wyłączyć funkcję przeszukiwania, wybrać Anuluj lub
.

Jeśli zostanie wybrana stacja FM obsługująca system RDS, jest on włączany automatycznie, a w miejsce częstotliwości pojawia się nazwa stacji. Jeśli jednak sygnał stacji jest słaby, na wyświetlaczu ponownie pojawia się częstotliwość zamiast nazwy stacji.


    Sterowanie głosowe

    Wersje z systemem nawigacji Ten samochód wyposażono w system sterowania głosem umożliwiający obsługę licznych funkcji bez używania prz ...

    Odtwarzanie radia DAB (Digital Audio Broadcasting)

    *1:Niektóre listy albo żadna lista może nie być wyświetlana. Zaprogramowane stacje Aby zapisać usługę: 1. Znaleźć wybran ...

    Categorie