Honda CR-V: Odtwarzanie radia DAB (Digital Audio Broadcasting)


*1:Niektóre listy albo żadna lista może nie być wyświetlana.

Zaprogramowane stacje

Aby zapisać usługę:

1. Znaleźć wybraną usługę.

2. Wybrać i przytrzymać numer, pod którym usługa ma zostać zapisana.

Zaprogramowaną usługę można również zapisać korzystając z poniższej procedury.

1. Znaleźć wybraną usługę.

2. Wybrać ikonę otwierania/zamykania, aby wyświetlić listę.

3. Wybrać zakładkę Zap. stacje.

4. Wybrać i przytrzymać numer, pod którym usługa ma zostać zapisana.

Przełączanie trybu audio

Nacisnąć
lub
na kierownicy lub wybrać opcję
ŹRÓDŁO na ekranie.

W pamięci systemu można zapisać 12 stacji DAB.


Lista stacji

Wymienia dostępne stacje wybranej usługi.

1. Wybrać ikonę otwierania/zamykania, aby wyświetlić listę.

2. Wybrać zakładkę Lista zespołów.

3. Wybrać stację.

■ Ręczna aktualizacja

Umożliwia uaktualnienie listy dostępnych stacji w dowolnym czasie.

1. Wybrać ikonę otwierania/zamykania, aby wyświetlić listę.

2. Wybrać zakładkę Lista zespołów.

3. Wybrać Aktualizuj listę.

Skanowanie

Umożliwia 10 sekundowy odsłuch wszystkich dostępnych stacji lub usług w zakresie wybranej usługi.

1. Wybrać Przeszukiwanie.

2. Wybrać Szukaj stacji lub Szukaj usług.

Aby wyłączyć funkcję przeszukiwania, wybrać Anuluj skanowanie.

Radiowe komunikaty tekstowe

Wyświetla komunikaty tekstowe wybranej stacji radiowej DAB.

1. Wybrać MENU.

2. Wybrać Wyświetl tekst rad..

    Odtwarzanie z radia AM/FM

    *1:Niektóre listy albo żadna lista może nie być wyświetlana. Zaprogramowane stacje Aby zapisać stację: 1. Znaleźć wybraną ...

    Odtwarzanie iPoda

    Podłączyć urządzenie iPod do złącza USB, następnie wybrać tryb iPod. *1:Niektóre listy albo żadna lista może nie by ...

    Categorie