Honda CR-V: Odtwarzanie iPoda

Podłączyć urządzenie iPod do złącza USB, następnie wybrać tryb iPod.

Odtwarzanie iPoda


*1:Niektóre listy albo żadna lista może nie być wyświetlana.

Wybór utworu z listy wyszukanych utworów

Odtwarzanie iPoda


1. Wybrać MENU, następnie Szukaj muzyki.

2. Wybrać elementy, korzystając z wyświetlonego menu.

Dostępne funkcje zależą od modelu lub wersji oprogramowania. Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w systemie audio pojazdu.

W przypadku wystąpienia problemu na wyświetlaczu systemu audio/informacji może zostać wyświetlony komunikat błędu.

W przypadku uruchomienia aplikacji audio na urządzeniu iPhone/iPod, gdy telefon jest podłączony do systemu audio, ta sama aplikacja może nie być dostępna na ekranie audio/Informacji.

W razie potrzeby ponownie podłączyć urządzenie.

Jeżeli telefon iPhone został podłączony przez usługę Apple CarPlay, źródło iPod/USB jest niedostępne, a pliki audio znajdujące się na telefonie mogą być odtwarzane wyłącznie w przez system Apple CarPlay.


Wybieranie trybu odtwarzania

Podczas odtwarzania pliku można wybrać tryby odtwarzania losowego i ponownego odtwarzania.

Wybór trybu odtwarzania.

Odtwarzanie iPoda


■ Aby wyłączyć tryb odtwarzania Wybrać tryb, który ma zostać wyłączony.

Pozycje menu trybu odtwarzania

Albumy losowo: Odtwarza wszystkie dostępne albumy na wybranej liście (playlisty, artyści, albumy, utwory, gatunki, wykonawcy lub audiobooki) w losowej kolejności.

Utwory losowo: Odtwarza wszystkie dostępne utwory na wybranej liście (playlisty, artyści, albumy, utwory, gatunki, wykonawcy lub audiobooki) w losowej kolejności.

Powtórz: Powtarza bieżący utwór.


    Odtwarzanie radia DAB (Digital Audio Broadcasting)

    *1:Niektóre listy albo żadna lista może nie być wyświetlana. Zaprogramowane stacje Aby zapisać usługę: 1. Znaleźć wybran ...

    Song By Voice (SBV)

    Za pomocą funkcji SBV można wyszukiwać muzykę na nośniku pamięci USB lub w odtwarzaczu iPod i odtwarzać ją, używając poleceń ...

    Categorie