Honda CR-V: Song By Voice (SBV)

Za pomocą funkcji SBV można wyszukiwać muzykę na nośniku pamięci USB lub w odtwarzaczu iPod i odtwarzać ją, używając poleceń głosowych.

■ Aby włączyć funkcję SBV

Song By Voice TM (SBV)


 1. Wybrać
  .
 2. Wybrać Ustawienia.
 3. Wybrać System.
 4. Wybrać kartę Rozpoznawanie poleceń głosowych.
 5. Wybrać polecenie Song by Voice.
 6. Wybrać Wł lub Wył.

Opcje ustawień:

 • Wł. (ustawienie fabryczne): Dostępne są polecenia dotyczące funkcji Song By VoiceTM.
 • Wył.: Funkcja jest wyłączona.

■ Wyszukiwanie utworów za pomocą funkcji SBV

Song By Voice TM (SBV)


1. W ustawieniu Song by Voice wybrać opcję Wł..

2. Nacisnąć przycisk (Mów)
i powiedzieć "Wyszukiwanie utworów" aby włączyć funkcję SBV pamięci przenośnej USB i iPod.

3. Następnie wypowiedzieć polecenie.

 • Przykład 1: Powiedzieć "(Lista) 'Artysta A'" aby przeglądać listę utworów tego artysty.

  Wybrać utwór, który ma zostać odtworzony.

 • Przykład 2: Powiedzieć "Odtwórz 'Artysta A'" aby rozpocząć odtwarzanie utworów przez artystę.

4. Aby anulować funkcję SBV, nacisnąć przycisk
(Zakończ/Wróć) na kierownicy.

Wybrany utwór będzie nadal odtwarzany.

Po anulowaniu tego trybu należy nacisnąć przycisk
i powiedzieć "Wyszukiwanie utworów" ponownie, aby ponownie włączyć ten tryb

Lista poleceń dotyczących funkcji Song By VoiceTM

UWAGA: Polecenia dotyczące funkcji Song By VoiceTM są dostępne dla utworów zapisanych na nośniku pamięci przenośnej USB lub w odtwarzaczu iPod.

Aby funkcja SBV sprawniej rozpoznawała artystów, utwory, albumy i kompozytorów w poleceniach głosowych, można wprowadzić modyfikacje fonetyczne trudnych słów.

Funkcja SBV nie może być używana razem z usługą Apple CarPlay. Należy użyć funkcji Siri Eyes Free.


Modyfikacja fonetyczna

Modyfikacje fonetyczne trudnych lub obcych słów pozwalają, by funkcja SBV sprawniej rozpoznawała artystów, utwory, albumy i kompozytorów w poleceniach głosowych.

Modyfikacja fonetyczna


 1. Wybrać .

 2. Wybrać Ustawienia.
 3. Wybrać System.
 4. Wybrać kartę Rozpoznawanie poleceń głosowych.
 5. Wybrać polecenie Modyfikacja fonetyczna Song by Voice.
 6. Wybrać Nowa modyfikacja.
 7. Wybrać opcję USB lub iPod.

Funkcja Modyfikacja fonetyczna Song by Voice jest niedostępna, gdy funkcję Song by Voicewyłączono.

Można zapisać do 2000 pozycji modyfikacji fonetycznej.


Modyfikacja fonetyczna


8. Wybrać pozycję do modyfikacji (np. Artysta).

 • Na ekranie pojawi się lista dla wybranej pozycji.

9. Wybrać pozycję do modyfikacji.

 • Na ekranie pojawi się nowe menu.
 • Aby odsłuchać bieżącą modyfikację fonetyczną, wybrać Odtwórz.
 • Aby usunąć bieżącą modyfikację fonetyczną, wybrać Usuń.

10. Wybrać opcję Modyfikuj.

11. Wybrać wymowę fonetyczną, która ma być używana (np., "Artysta A") po pojawieniu się komunikatu.

12. Wybrać OK.

 • Artysta "Bez nazwy" zostanie dostosowany fonetycznie do "Artysta A." Podczas używania trybu SBV można nacisnąć przycisk (Mów)
  i za pomocą polecenia głosowego "Odtwórz 'Artysta A'" odtworzyć utwory artysty "Bez nazwy".

  Odtwarzanie iPoda

  Podłączyć urządzenie iPod do złącza USB, następnie wybrać tryb iPod. *1:Niektóre listy albo żadna lista może nie by ...

  Odtwarzanie za pośrednictwem usługi Aha

  Funkcję AhaTM można uruchomić i obsługiwać na ekranie Audio/informacje po podłączeniu smartfonu do systemu audio przez sieć Wi-Fi. Aha ...

  Categorie