Honda CR-V: Odtwarzanie plików z pamięci przenośnej USB

System audio odczytuje i odtwarza pliki audio i wideo z pamięci przenośnej USB zapisane w formatach MP3, WMA, AAC*1 lub MP4.

Podłączyć pamięć flash USB do gniazda USB i włączyć tryb USB.

Odtwarzanie plików z pamięci przenośnej USB


*1:Na tym urządzeniu można odtwarzać wyłącznie pliki w formacie AAC nagrane za pomocą programu iTunes.

*2:Niektóre listy albo żadna lista może nie być wyświetlana.

Wybór pliku z listy wyszukanych utworów

Wybór pliku z listy wyszukanych utworów


 1. Wybrać MENU, następnie Szukaj muzyki.
 2. Wybrać Muzyka lub Film.
 3. Wybrać folder.
 4. Wybrać utwór.

Należy używać zalecanych pamięci flash USB.

Nie można odtwarzać plików WMA zabezpieczonych przy użyciu technologii cyfrowego zarządzanie prawami (DRM).

System audio wyświetla komunikat Plik nieodtwarzalny, po czym przechodzi do następnego pliku.

W przypadku wystąpienia problemu na wyświetlaczu systemu audio/informacji może zostać wyświetlony komunikat błędu.


Wybieranie trybu odtwarzania

Podczas odtwarzania plików można wybrać tryb przeszukiwania, ponownego odtwarzania i odtwarzania w kolejności losowej.

Wybieranie trybu odtwarzania


■ Skanowanie

 1. Wybrać MENU.
 2. Wybrać Przeszukiwanie.
 3. Wybór trybu odtwarzania.

Wybieranie trybu odtwarzania


■ Losowo/Powtórz Wybór trybu odtwarzania.

■ Aby wyłączyć tryb odtwarzania Aby wyłączyć funkcję przeszukiwania, wybrać
lub Anuluj.

Aby wyłączyć tryb Losowo lub Powtórz, wybrać tryb, który ma zostać wyłączony.

Pozycje menu trybu odtwarzania

Skanowanie

Skanuj foldery: Odtwarza 10-sekundową próbkę pierwszego pliku każdego folderu głównego.

Skanuj utwory: Odtwarza 10-sekundową próbkę wszystkich plików w bieżącym folderze.

Losowo/Powtórz

Losowo z folderu: Odtwarza wszystkie pliki w bieżącym folderze w kolejności losowej.

Losowo wszystkie: Odtwarza wszystkie pliki w kolejności losowej.

Powtórz folder: Powtarza wszystkie pliki w bieżącym folderze.

Powtórz utwór: Powtarza bieżący plik.

Podczas odtwarzania pliku wideo:

Odtwarzaj/Wstrzymaj: Odtwarza lub wstrzymuje odtwarzanie pliku.

Stop: Zatrzymuje odtwarzanie pliku.


  Odtwarzanie za pośrednictwem usługi Aha

  Funkcję AhaTM można uruchomić i obsługiwać na ekranie Audio/informacje po podłączeniu smartfonu do systemu audio przez sieć Wi-Fi. Aha ...

  Odtwarzanie z urządzeń Bluetooth Audio

  System audio umożliwia słuchanie muzyki z telefonu kompatybilnego z funkcją Bluetooth. Ta funkcja jest dostępna, gdy telefon jest sparowany z zestawem g ...

  Categorie