Honda CR-V: Odtwarzanie z urządzeń Bluetooth Audio

System audio umożliwia słuchanie muzyki z telefonu kompatybilnego z funkcją Bluetooth.

Ta funkcja jest dostępna, gdy telefon jest sparowany z zestawem głośnomówiącym (HFT) pojazdu i połączony z nim.

Odtwarzanie z urządzeń Bluetooth Audio


Nie wszystkie telefony z funkcją Bluetooth i opcją strumieniowania audio są kompatybilne z systemem; należy skontaktować się z ASO Honda.

W niektórych krajach korzystanie z określonych funkcji urządzeń podczas jazdy jest niezgodne z prawem.

Z systemem HFT można używać jednocześnie tylko jednego telefonu.

Gdy w pojeździe znajdują się ponad dwa sparowane telefony, system łączy się z pierwszym wyszukanym telefonem.

Telefon podłączony na potrzeby odtwarzania audio przez Bluetooth może być inny.

Jeśli z systemem HFT jest sparowanych więcej telefonów, przed rozpoczęciem odtwarzania może wystąpić pewne opóźnienie.

W niektórych przypadkach dane artysty, tytuł albumu lub utworu mogą nie być wyświetlane prawidłowo.

Niektóre funkcje nie są dostępne w przypadku niektórych urządzeń.

Jeśli telefon jest aktualnie połączony przez aplikację Apple CarPlay lub Android Auto, funkcja odtwarzania audio przez Bluetooth nie jest dostępna. Jednakże drugi wcześniej sparowany telefon może strumieniować audio przez Bluetooth Audio - wystarczy wybrać opcję Podłącz na ekranie Lista
urządzeń Bluetooth.


*1:Zależnie od podłączonego urządzenia Bluetooth niektóre (lub wszystkie) listy mogą nie być wyświetlane.

Aby odtworzyć pliki audio za pomocą Bluetooth

Aby odtworzyć pliki audio za pomocą Bluetooth


1. Sprawdzić, czy telefon jest sparowany i podłączony do zestawu głośnomówiącego.

2. Wybór trybu Bluetooth Audio.

Brak rozpoznania telefonu może oznaczać, że podłączony jest już inny telefon kompatybilny z zestawem głośnomówiącym, lecz niekompatybilny z systemem audio Bluetooth.

■ Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie pliku Nacisnąć ikonę odtwarzania lub ikonę zatrzymania.

Do odtworzenia plików audio może być niezbędne użycie telefonu. W takiej sytuacji należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi telefonu.

Przełączenie na inny tryb powoduje przerwanie odtwarzania muzyki z telefonu.

Podłączony telefon można zmienić w ustawieniach Bluetooth na ekranie Menu audio korzystając z poniższej procedury.

 1. Wybrać MENU.
 2. Wybrać Setting (Ustawienia).

Wyszukiwanie utworów

Wyszukiwanie utworów


 1. Wybrać MENU.
 2. Wybrać Wyszukiwanie utworów audio.
 3. Wybrać kategorię wyszukiwania (np. Albumy).
 4. Wybrać pozycję.
  • Rozpocznie się odtwarzanie wybranych utworów.

Zależnie od podłączonego urządzenia Bluetooth niektóre (lub wszystkie) listy mogą nie być wyświetlane.


  Odtwarzanie plików z pamięci przenośnej USB

  System audio odczytuje i odtwarza pliki audio i wideo z pamięci przenośnej USB zapisane w formatach MP3, WMA, AAC*1 lub MP4. Podłączyć pamię ...

  Odtwarzanie pliku wideo za pośrednictwem złącza HDMI

  System audio umożliwia odtwarzanie plików wideo z urządzenia kompatybilnego ze standardem HDMI. Podłączyć urządzenie przewodem HDMITM i w ...

  Categorie