Honda CR-V: Odtwarzanie z urządzeń Bluetooth Audio

System audio umożliwia słuchanie muzyki z telefonu kompatybilnego z funkcją Bluetooth.

Ta funkcja jest dostępna, gdy telefon jest sparowany z zestawem głośnomówiącym (HFT) pojazdu i połączony z nim.


Nie wszystkie telefony z funkcją Bluetooth i opcją strumieniowania audio są kompatybilne z systemem.

Listę kompatybilnych telefonów można uzyskać w ASO Honda.

Z systemem HFT można używać jednocześnie tylko jednego telefonu. Gdy w pojeździe znajdują się ponad dwa sparowane telefony, system łączy się z pierwszym wyszukanym telefonem.

Jeśli więcej niż jeden telefon jest sparowany z zestawem głośnomówiącym, system rozpocznie odtwarzanie z opóźnieniem.

W niektórych przypadkach dane artysty, tytuł albumu lub utworu mogą nie być wyświetlane prawidłowo.

Niektóre funkcje nie są dostępne w przypadku niektórych urządzeń.


Aby odtworzyć pliki audio za pomocą Bluetooth

Aby odtworzyć pliki audio za pomocą Bluetooth


1. Należy sprawdzić, czy telefon jest skojarzony i podłączony do zestawu głośnomówiącego.

2. Naciskać przycisk MEDIA, dopóki nie zostanie wybrany tryb audio Bluetooth.

Brak rozpoznania telefonu może oznaczać, że podłączony jest już inny telefon kompatybilny z zestawem głośnomówiącym, lecz niekompatybilny z systemem audio Bluetooth.

■ Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie pliku Nacisnąć przycisk Odtwarzaj lub Pauza, aby wybrać tryb.

Do odtworzenia plików audio może być niezbędne użycie telefonu. W takiej sytuacji należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi telefonu.

W niektórych telefonach może nie być dostępna funkcja pauzy.

Jeżeli jakieś urządzenie jest podłączone do dodatkowego gniazda wejściowego typu Jack lub USB, konieczne może być kilkukrotne naciśnięcia przycisku MEDIA w celu wybrania systemu audio Bluetooth.

Przełączenie na inny tryb powoduje przerwanie odtwarzania muzyki z telefonu.


Wybieranie utworu z listy Szukaj muzyki za pomocą pokrętła wybierania

Wybieranie utworu z listy Szukaj muzyki za pomocą pokrętła wybierania


1. Nacisnąć przycisk , aby
wyświetlić listę Szukaj muzyk

2. Obrócić pokrętło , aby wybrać
kategorię.

3. Nacisnąć , aby wyświetlić
listę pozycji w tej kategorii.

4. Obrócić , aby wybrać pozycję, a
następnie nacisnąć .


 • Nacisnąć i kilkukrotnie
  obrócićaż do
  wyświetlenia żądanej pozycji do odtworzenia.

Zależnie od podłączonego urządzenia Bluetooth, niektóre (lub wszystkie) kategorie mogą nie wyświetlać się.


  Odtwarzanie plików z pamięci przenośnej USB

  System audio odczytuje i odtwarza pliki audio z pamięci flash USB zapisane w formatach MP3, WMA, AAC MP3, WMA, AAC*1 lub WAV. Podłączyć pamięć f ...

  Podstawowa obsługa systemu audio (wersje z wyświetlaczem audio)

  System audio działa przez 30 minut od momentu ustawienia wyłącznika zapłonu w położeniu BLOKADA (0)*1, a następnie automatycznie wyłą ...

  Categorie