Honda CR-V: Odtwarzanie plików z pamięci przenośnej USB

System audio odczytuje i odtwarza pliki audio z pamięci flash USB zapisane w formatach MP3, WMA, AAC MP3, WMA, AAC*1 lub WAV.

Podłączyć pamięć flash USB do złącza przewodu USB, następnie nacisnąć przycisk MEDIA.

Odtwarzanie plików z pamięci przenośnej USB


*1:Na tym urządzeniu można odtwarzać wyłącznie pliki w formacie AAC nagrane za pomocą programu iTune

Wybieranie pliku w folderze za pomocą pokrętła wybierania

Wybieranie pliku w folderze za pomocą pokrętła wybierania


1. Nacisnąć , aby wyświetlić
listę folderów.

2. Obrócić pokrętło , aby wybrać
folder.

3. Nacisnąć, aby wyświetlić listę
plików z tego folderu.

4. Obrócić , aby wybrać plik, a
następnie nacisnąć .


Należy używać zalecanych pamięci flash USB.

Pliki w formacie WMA zabezpieczone przy użyciu technologii cyfrowego zarządzania prawami (DRM) nie są odtwarzane.

System audio wyświetla komunikat Nieodtwarzalny plik, po czym przechodzi do następnego pliku.

W przypadku wystąpienia problemu na wyświetlaczu systemu audio/informacji może zostać wyświetlony komunikat błędu.


Wybieranie trybu odtwarzania

Podczas odtwarzania pliku można wybrać tryby ponownego odtwarzania, odtwarzania losowego i skanowania

Wybieranie trybu odtwarzania


Dostępne ikony trybu pojawiają się powyżej przycisków trybu.

Nacisnąć przycisk odpowiadający żądanemu trybowi.

■ Aby wyłączyć tryb odtwarzania

Nacisnąć wybrany przycisk.

Pozycje menu trybu odtwarzania

Powtórz

Powtórz jeden folder: Powtarza
wszystkie pliki w bieżącym folderze.

Powtórz jeden utwór: Powtarza
bieżący plik.

Losowo

Losowo z folderu: Odtwarza
wszystkie pliki w bieżącym folderze w kolejności losowej.

Losowo wszystkie: Odtwarza
wszystkie pliki w kolejności losowej.

Skanowanie

Skanuj foldery: Odtwarza
10-sekundową próbkę pierwszego pliku każdego folderu głównego.

Skanuj utwory: Odtwarza
10-sekundową próbkę wszystkich plików w bieżącym folderze.

Tryb odtwarzania można wybrać również, naciskając przycisk MENU/CLOCK.

Obrócić , aby wybrać Tryb
odtwarzania, a następnie nacisnąć
. Obrócić
, aby wybrać tryb, a następnie nacisnąć
.


Aby wyłączyć, należy obrócić
, aby wybrać Odtwórz normalne, następnie nacisnąć

.

    Odtwarzanie iPoda

    Podłączyć iPod poprzez złącze USB ze złączem USB, a następnie nacisnąć przycisk MEDIA. Wybieranie utworu z listy muzyki iPo ...

    Odtwarzanie z urządzeń Bluetooth Audio

    System audio umożliwia słuchanie muzyki z telefonu kompatybilnego z funkcją Bluetooth. Ta funkcja jest dostępna, gdy telefon jest sparowany z zestawem g ...

    Categorie