Honda CR-V: Podstawowa obsługa systemu audio (wersje z systemem audio z kolorowym wyświetlaczem)

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Cechy –> Podstawowa obsługa systemu audio (wersje z systemem audio z kolorowym wyświetlaczem)

System audio jest aktywny, gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu AKCESORIA (I) lub ZAPŁON (II).

Podstawowa obsługa systemu audio (wersje z systemem audio z kolorowym wyświetlaczem)


Pokrętło wybierania i przycisk MENU/CLOCK umożliwiają uzyskanie dostępu do różnych funkcji systemu audio.

Naciśnięcie przycisku umożliwia przełączanie
między normalnym i rozszerzonym wyświetlaczem dla niektórych funkcji.

Pokrętło wybierania: Przekręcić w lewo lub w prawo, aby przechodzić przez dostępne opcje.

Naciśnięcie przycisku powoduje
zatwierdzenie wyboru.

Poniższe lampki przedstawiają sposób używania pokrętła wybierania.

Aby dokonać wyboru, obrócić .


Aby zatwierdzić, nacisnąć przycisk
.

 • Menu Ustawienia
 • Ustawienia zegara
 • Ustawienia tapety
 • Konfiguracja wyświetlacza
 • Skanowanie
 • Tryb odtwarzania
 • Ustawienia RDS
 • Ustawienia DAB
 • Bluetooth

Aby zmienić dowolne ustawienie audio, nacisnąć przycisk na kierownicy.


Przycisk MENU/CLOCK: Nacisnąć, aby wybrać odpowiedni tryb.

Dostępne tryby obejmują tapetę, wyświetlacz, zegar, ustawienia językowe oraz tryby odtwarzania. Tryby odtwarzania to skanuj, losowo, powtórz itp.

Podstawowa obsługa systemu audio (wersje z systemem audio z kolorowym wyświetlaczem)


Przycisk (Wróć): Nacisnąć, aby
powrócić do poprzedniego ekranu.

Przycisk TA: Nacisnąć, aby aktywować stację TA.

Przycisk (dzień/noc): Nacisnąć, aby
zmienić jasność ekranu audio/informacji.

Nacisnąć przycisk , a następnie dostosować
jasność za pomocą .


 • Każdorazowe naciśnięcie przycisku
  powoduje zmianę trybu pomiędzy trybem dziennym, trybem nocnym lub trybem OFF.

Zabezpieczenie przed kradzieżą systemu audio

Po odłączeniu od zasilania system audio zostaje wyłączony, podobnie jak po odłączeniu lub rozładowaniu akumulatora. W niektórych warunk ...

Ekran Audio/Informacje

Przełączanie wyświetlacza Wyświetla stan systemu audio oraz tapetę. Z poziomu tego ekranu można uzyskać dostęp do różnych op ...

Categorie