Honda CR-V: Odtwarzanie radia DAB (Digital Audio Broadcasting)

Odtwarzanie radia DAB (Digital Audio Broadcasting)


Lista usług i lista zespołów

■ Znajdowanie stacji radia DAB na liście Service List (Lista usług) lub Ensemble List (Lista pakietów)

Znajdowanie stacji radiowej DAB na liście usług:

1. Nacisnąć podczas wybierania
trybu radia DAB.

2. Obrócić , aby wybrać stację, a
następnie nacisnąć .


 • Wybranie opcji Update list (Aktualizacja listy) spowoduje zaktualizowanie listy stacji.

Znajdowanie stacji radia DAB na liście zespołów:

1. Nacisnąć podczas wybierania trybu radia DAB.


2. Obrócić, aby wybrać pozycję Lista
stacji, a następnie nacisnąć .


3. Obrócić , aby wybrać zespół, a
następnie nacisnąć .


 • Wybranie opcji Aktualizuj listę spowoduje zaktualizowanie listy stacji.

■ Skanowanie

Nacisnąć, aby przez 10 sekund posłuchać kolejno wszystkich stacji o silnym sygnale w wybranym paśmie radiowym.

1. Nacisnąć przycisk MENU/CLOCK.

2. Obrócić , aby wybrać Scan,
następnie nacisnąć .


Aby wyłączyć skanowanie, naciśnij
.

W pamięci przycisku programowania można zapisać 12 stacji DAB. W każdym paśmie DAB1 i DAB2 można zapisać 6 stacji.

Przełączanie trybu audio Naciskać przyciski wyboru źródła audio na kierownicy.

Jeśli system audio nie znajdzie stacji, zostanie wyświetlony komunikat informujący o konieczności aktualizacji listy. Obrócić ,
aby wybrać Tak, a następnie nacisnąć
, aby
uaktualnić listę.


■ Radio tekst: Wyświetla komunikaty tekstowe wybranej stacji radiowej DAB.

1. Nacisnąć przycisk MENU/CLOCK.

2. Obrócić , aby wybrać Ustawianie,
a następnie nacisnąć .


3. Obrócić , aby wybrać opcję
Konfiguracja DAB, a następnie nacisnąć
.

4. Obrócić , aby wybrać Radio tekst,
a następnie nacisnąć .


 • Wybrać ponownie opcję Radio tekst, aby ją wyłączyć.

Ikona TEXT na wyświetlaczu sygnalizuje włączoną opcję radiowych wiadomości tekstowych.


■ Sprzężenie z pasmem DAB: Funkcja automatycznego wyszukiwania tej samej stacji w multipleksach i jej samoczynnego dostrajania.

1. Nacisnąć przycisk MENU/CLOCK.

2. Obrócić , aby wybrać Ustawianie,
a następnie nacisnąć .


3. Obrócić , aby wybrać opcję
Konfiguracja DAB, a następnie nacisnąć.


4. Obrócić , aby wybrać Łącze-DAB, a
następnie nacisnąć .


 • Wybrać ponownie opcję Łącze-DAB, aby ją wyłączyć.

■ Sprzężenie z pasmem FM: Jeśli system znajdzie tę samą stację nadającą w paśmie FM, automatycznie zmieni pasmo.

1. Nacisnąć przycisk MENU/CLOCK.

2. Obrócić , aby wybrać Ustawianie,
a następnie nacisnąć .


3. Obrócić , aby wybrać opcję
Konfiguracja DAB, a następnie nacisnąć .


4. Obrócić , aby wybrać Łącze-FM, a
następnie nacisnąć .


 • Wybrać ponownie opcję Łącze-FM, aby ją wyłączyć.

■ Wybór pasma.

Można wybrać żądane pasma. Pozwala to skrócić czas aktualizowania list i wyszukiwania stacji.

1. Nacisnąć przycisk MENU/CLOCK.

2. Obrócić, aby wybrać Ustawianie, a
następnie nacisnąć .


3. Obrócić , aby wybrać opcję
Konfiguracja DAB, a następnie nacisnąć
.

4. Obrócić , aby wybrać opcję Wybór
pasma, a następnie nacisnąć .


5. Obrócić , aby wybrać opcję
Obydwa, Pasmo III lub Pasmo L, a następnie nacisnąć.


  Odtwarzanie z radia AM/FM

  Na wyświetlaczu pojawi się symbol STinformujący o transmisji FM stereo. W zakresie fal AM nie można odbierać audycji stereofonicznych. W pami&# ...

  Odtwarzanie iPoda

  Podłączyć iPod poprzez złącze USB ze złączem USB, a następnie nacisnąć przycisk MEDIA. Wybieranie utworu z listy muzyki iPo ...

  Categorie