Honda CR-V: Odtwarzanie iPoda

Podłączyć iPod poprzez złącze USB ze złączem USB, a następnie nacisnąć przycisk MEDIA.

Odtwarzanie iPoda


Wybieranie utworu z listy muzyki iPod za pomocą pokrętła wybierania

Odtwarzanie iPoda


1. Nacisnąć przycisk , aby
wyświetlić listę muzyki urządzenia iPod.

2. Obrócić pokrętło , aby wybrać
kategorię

3. Nacisnąć , aby wyświetlić
listę pozycji w tej kategorii.

4. Obrócić , aby wybrać pozycję, a
następnie nacisnąć .


 • Nacisnąć i kilkukrotnie
  obrócić aż do
  wyświetlenia żądanej pozycji do odtworzenia.

Dostępne funkcje zależą od modelu lub wersji oprogramowania. Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w systemie audio pojazdu.

W przypadku wystąpienia problemu na wyświetlaczu systemu audio/informacji może zostać wyświetlony komunikat błędu.


Wybieranie trybu odtwarzania

Podczas odtwarzania utworu można wybrać tryby ponownego odtwarzania i odtwarzania losowego.

Odtwarzanie iPoda


Dostępne ikony trybu pojawiają się powyżej przycisków trybu.

Nacisnąć przycisk odpowiadający żądanemu trybowi.

■ Aby wyłączyć tryb odtwarzania

Nacisnąć wybrany przycisk.

Pozycje menu trybu odtwarzania

Albumy losowo: Odtwarza
wszystkie dostępne albumy w wybranej kategorii (listy odtwarzania, artyści, albumy, utwory, gatunki, podkasty, audiobooki lub kompozytorzy) w kolejności losowej.

Wszystko w kolejności
losowej: Odtwarza wszystkie dostępne utwory w wybranej kategorii (listy odtwarzania, artyści, albumy, utwory, gatunki, podkasty, audiobooki lub kompozytorzy) w kolejności losowej.

Powtórz jeden utwór: Powtarza
bieżący utwór.

Tryb odtwarzania można wybrać również, naciskając przycisk MENU/CLOCK.

Obrócić , aby wybrać Tryb
odtwarzania, a następnie nacisnąć
. Obrócić
, aby wybrać tryb, a następnie nacisnąć
.


Aby wyłączyć, należy obrócić ,
aby wybrać Odtwórz normalne, następnie nacisnąć

.


  Odtwarzanie radia DAB (Digital Audio Broadcasting)

  Lista usług i lista zespołów ■ Znajdowanie stacji radia DAB na liście Service List (Lista usług) lub Ensemble List (Lista pakietów) ...

  Odtwarzanie plików z pamięci przenośnej USB

  System audio odczytuje i odtwarza pliki audio z pamięci flash USB zapisane w formatach MP3, WMA, AAC MP3, WMA, AAC*1 lub WAV. Podłączyć pamięć f ...

  Categorie