Honda CR-V: Zabezpieczenie przed kradzieżą systemu audio

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Cechy –> System audio –> Zabezpieczenie przed kradzieżą systemu audio

Po odłączeniu od zasilania system audio zostaje wyłączony, podobnie jak po odłączeniu lub rozładowaniu akumulatora. W niektórych warunkach system może wyświetlić ekran wprowadzania kodu. W takim przypadku należy ponownie uruchomić system audio.

■ Przywracanie systemu audio

1. Ustawić wyłącznik zapłonu w położeniu ZAPŁON (II)*1.

2. Włączyć system audio.

3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania systemu audio co najmniej przez dwie sekundy.

 • Działanie systemu audio zostanie wznowione, gdy moduł sterujący nawiąże połączenie z modułem sterującym pojazdem. Jeżeli moduł sterujący nie rozpozna systemu audio, należy zlecić kontrolę systemu w ASO Honda.

*1: Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego mają przycisk ENGINE START/STOP zamiast wyłącznika zapłonu.

Zdalne sterowanie systemem audio

Umożliwia korzystanie z systemu audio podczas jazdy. Informacje wyświetlane są w interfejsie informacyjnym kierowcy.

Zdalne sterowanie systemem audio


Przyciski


Nacisnąć lub
aby przełączać kolejno na
następujące tryby audio:

Wersje z systemem audio z kolorowym wyświetlaczem

FM1 FM2 DAB1 DAB2 LW MW USB/iPod Bluetooth Audio AUX

Wersje z wyświetlaczem audio

FM DAB LW MW USB iPod Bluetooth Audio Aplikacje Aplikacje audio AUX-HDMITM

Wersje z wyświetlaczem audio

Przycisk ENTER

- Podczas słuchania radia

 1. Na ekranie audio interfejsu informacyjnego kierowcy wybrać ENTER, aby przełączyć wyświetlacz na listę stacji przypisanych do przycisków programowania.
 2. Nacisnąć
  lub aby wybrać stację, a następnie
  nacisnąć ENTER.

- Podczas słuchania z pamięci USB

 1. Na ekranie audio interfejsu informacyjnego kierowcy wybrać ENTER, aby wyświetlić listę folderów.
 2. Nacisnąć
  lub aby wybrać folder.

 3. Nacisnąć ENTER, aby wyświetlić listę utworów z tego folderu.
 4. Nacisnąć lub
  aby wybrać utwór, a następnie
  nacisnąć ENTER.

Niektóre tryby są dostępne dopiero po podłączeniu odpowiedniego urządzenia lub nośnika.

Dla niektórych podłączonych urządzeń Bluetooth niektóre funkcje mogą być niedostępne.

Nacisnąć przycisk (Zakończ/Wróć)*,
aby powrócić do poprzedniego polecenia lub anulować polecenie.

Nacisnąć przycisk (Wyświetlanie/Informacje),
aby zmienić wskazanie.


* Dostępne w niektórych wersjach

- Podczas słuchania utworów z urządzenia iPod

 1. Na ekranie audio interfejsu informacyjnego kierowcy wybrać ENTER, aby wyświetlić listę muzyki iPod.
 2. Nacisnąć
  lubaby wybrać kategorię.

 3. Nacisnąć ENTER, aby wyświetlić listę pozycji w tej kategorii.
 4. Nacisnąć
  lub aby wybrać pozycję, a następnie
  nacisnąć ENTER.
  • Nacisnąć ENTER, a następnie nacisnąć
   lub aż do wyświetlenia
   żądanego trybu odtwarzania.

- Podczas słuchania utworów z urządzenia Bluetooth Audio

 1. Na ekranie audio interfejsu informacyjnego kierowcy wybrać ENTER, aby wyświetlić listę utworów.
 2. Nacisnąć
  lub aby wybrać utwór, a następnie
  nacisnąć ENTER.

Pasek  
(głośność)
Nacisnąć : Aby zwiększyć poziom
głośności.

Nacisnąć : Aby zmniejszyć poziom
głośności.

Przyciski


- Podczas słuchania radia

 • Nacisnąć
  : Aby wybrać następną zaprogramowaną stację radiową.

 • Nacisnąć
  : Aby wybrać poprzednią zaprogramowaną stację radiową.

 • Nacisnąć i przytrzymać
  : Aby wybrać następną stację o silnym sygnale.

 • Nacisnąć i przytrzymać
  : Aby wybrać poprzednią stację o silnym sygnale.

- Podczas słuchania z urządzenia iPod, pamięci USB lub urządzenia Bluetooth

 • Nacisnąć
  : Aby przejść do następnego utworu.

 • Nacisnąć
  : Aby przejść do początku bieżącego lub poprzedniego utworu.

- Podczas słuchania z pamięci USB

 • Nacisnąć i przytrzymać
  : Aby przejść do następnego folderu.

 • Nacisnąć i przytrzymać
  : Aby przejść do poprzedniego folderu.

  Gniazdo AUX

  Użyć złącza typu Jack, aby podłączyć urządzenia. 1. Otworzyć osłonę. 2. Podłączyć urządzenie do gni ...

  Podstawowa obsługa systemu audio (wersje z systemem audio z kolorowym wyświetlaczem)

  System audio jest aktywny, gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu AKCESORIA (I) lub ZAPŁON (II). Pokrętło wybierania i ...

  Categorie