Honda CR-V: Gniazdo AUX

Użyć złącza typu Jack, aby podłączyć urządzenia.

Gniazdo AUX


1. Otworzyć osłonę.

2. Podłączyć urządzenie do gniazda, używając mini-wtyczki typu Jack stereo 3,5 mm.

 • System audio automatycznie przełącza się w tryb AUX.

Aby włączyć tryb należy nacisnąć jeden z przycisków trybu audio. Aby powrócić do trybu zewnętrznego urządzenia audio (AUX) należy nacisnąć przycisk MEDIA.

Jeżeli system audio zostanie wymieniony na inny, nie będzie można używać dodatkowego gniazda wejściowego typu Jack.


  Gniazdo HDMI

  1. Otworzyć osłonę. 2. Podłączyć przewód HDMITM do gniazda HDMITM. Nie pozostawiać w samochodzie urządzenia podł&# ...

  Zabezpieczenie przed kradzieżą systemu audio

  Po odłączeniu od zasilania system audio zostaje wyłączony, podobnie jak po odłączeniu lub rozładowaniu akumulatora. W niektórych warunk ...

  Categorie