Honda CR-V: Gniazdo HDMI

Gniazdo HDMITM


1. Otworzyć osłonę.

2. Podłączyć przewód HDMITM do gniazda HDMITM.

 • Nie pozostawiać w samochodzie urządzenia podłączonego do gniazda HDMITM. Mogą one ulec uszkodzeniu pod wpływem promieni słonecznych lub temperatury.
 • Zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa danych przed użyciem urządzenia w pojeździe.
 • Wyświetlane informacje mogą być różne w zależności od modelu urządzenia i wersji oprogramowania.

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI to znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe będące własnością firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.


  Gniazdo(-a) USB

  Do złącza USB podłączyć złącze iPoda lub pamięci flash USB. Port USB (1,0 A) służy do odtwarzania plików audio z pam ...

  Gniazdo AUX

  Użyć złącza typu Jack, aby podłączyć urządzenia. 1. Otworzyć osłonę. 2. Podłączyć urządzenie do gni ...

  Categorie