Honda CR-V: Regulacja dźwięku

Regulacja dźwięku


Nacisnąć przycisk MENU/CLOCK i obrócić ,
aby wybrać Dźwięk, a następnie nacisnąć .


Obracać , aby przechodzić pomiędzy
opcjami:

System SVC ma cztery tryby: Wyłącz., Niska, Średnia i Wysoka.

Funkcja SVC ustawia poziom głośności w zależności od prędkości pojazdu. Głośność dźwięku wzrasta wraz ze wzrostem prędkości. Gdy samochód zwalnia, głośność dźwięku zmniejsza się.


Regulacja dźwięku


Regulacja dźwięku


Obrócić , aby dostosować
Ustawienia dźwięku, następnie nacisnąć .


    Ekran Audio/Informacje

    Przełączanie wyświetlacza Wyświetla stan systemu audio oraz tapetę. Z poziomu tego ekranu można uzyskać dostęp do różnych op ...

    Konfiguracja wyświetlacza

    Można zmienić jasność lub układ kolorystyczny ekranu Audio/Informacje. Zmiana jasności wyświetlacza 1. Nacisnąć przycisk MENU/CLO ...

    Categorie