Honda CR-V: Ekran Audio/Informacje

Przełączanie wyświetlacza

Wyświetla stan systemu audio oraz tapetę. Z poziomu tego ekranu można uzyskać dostęp do różnych opcji konfiguracyjnych.

Ekran Audio/Informacje


■ Audio Pokazuje informacje o bieżącej ścieżce audio.

■ Zegar/Tapeta Pokazuje ekran zegara i zaimportowany obraz.

■ Zmień wyświetlacz

 1. Nacisnąć przycisk MENU/CLOCK.
 2. Obrócić , aby wybrać
  Ustawianie, a następnie nacisnąć .

 3. Obrócić , aby wybrać Zmiana
  wyświetlacza, następnie nacisnąć .

 4. Obrócić , aby wybrać Tapetę,
  a następnie nacisnąć .

  • Aby wrócić do ekranu audio/informacji, wybrać Audio.

Ustawienia tapety

Tapety można zmieniać, zapisywać i usuwać za pośrednictwem ekranu Audio/Informacje.

■ Importuj tapetę Z pamięci flash USB można dokonać importu, pojedynczo, maksymalnie trzech obrazów dla tapety.

Ekran Audio/Informacje


1. Podłączyć pamięć flash USB do gniazda USB.

2. Nacisnąć przycisk MENU/CLOCK.

3. Obrócić , aby wybrać Ustawianie,
a następnie nacisnąć .


4. Obrócić , aby wybrać Tapetę, a
następnie nacisnąć .


5. Obrócić , aby wybrać Import
(Import), następnie nacisnąć .


 • Na liście wyświetli się nazwa zdjęcia.

6. Obrócić pokrętło , aby wybrać
żądany obraz, a następnie nacisnąć przycisk .


 • Wyświetla się wybrany obraz.

7. Nacisnąć , aby zapisać obraz.


8. Nacisnąć , aby wybrać OK.


9. Obrócić , aby wybrać lokalizację
do zapisania obrazu, a następnie nacisnąć przycisk.


 • Wyświetlacz ponownie wyświetli ekran ustawiania tapety.

 

 • Podczas importowania plików tapet obraz musi znajdować się w katalogu głównym pamięci flash USB.

  Obrazów w folderze nie można importować.

 • Nazwa pliku nie może mieć więcej niż 64 znaki.
 • Obraz może być importowany w formacie pliku BMP (bmp) lub JPEG (jpg).
 • Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku wynosi 2 MB.
 • Maksymalny rozmiar obrazu wynosi 1920 x 936 pikseli.

  Obraz mniejszy niż 480 x 234 pikseli jest wyświetlany w środkowej części ekranu, a obszar wokół niego jest czarny.

 • Można wybrać maksymalnie 255 plików.
 • Jeśli pamięć USB nie zawiera żadnych zdjęć, na wyświetlaczu pojawi się komunikat błędu.
 • Ustawienia tapety są ograniczone podczas jazdy.

■ Wybierz tapetę

1. Nacisnąć przycisk MENU/CLOCK.

2. Obrócić , aby wybrać Ustawianie,
a następnie nacisnąć .


3. Obrócić , aby wybrać Tapetę, a
następnie nacisnąć .


4. Obrócić , aby wybrać Wybierz,
następnie nacisnąć .


 • Wyświetlacz wyświetli listę dostępnych tapet.

5. Obrócić pokrętło , aby wybrać
żądaną tapetę, a następnie nacisnąć przycisk
.

■ Wyświetlanie tapety po jej ustawieniu

1. Nacisnąć przycisk MENU/CLOCK.

2. Obrócić , aby wybrać Ustawianie,
a następnie nacisnąć .


3. Obrócić , aby wybrać Zmiana
wyświetlacza, następnie nacisnąć .


4. Obrócić , aby wybrać Tapetę, a
następnie nacisnąć .


5. Naciskać przycisk (Wstecz) aż do
wyświetlenia ekranu najwyższego poziomu.

■ Usuń tapetę

1. Nacisnąć przycisk MENU/CLOCK.

2. Obrócić , aby wybrać Ustawianie,
a następnie nacisnąć .


3. Obrócić , aby wybrać Tapetę, a
następnie nacisnąć .


4. Obrócić , aby wybrać Usuń,
następnie nacisnąć .


 • Wyświetlacz wyświetli listę dostępnych tapet.

5. Obrócić , aby wybrać tapetę
przeznaczoną do usunięcia, następnie nacisnąć
.

6. Obrócić , aby wybrać Tak, a
następnie nacisnąć .


 • Wyświetlacz ponownie wyświetli ekran ustawiania tapety.

Aby powrócić do poprzedniego ekranu, wybrać OK lub nacisnąć przycisk (Wróć).


Wyświetlenie podglądu dużego obrazu może zająć kilka chwil.


  Podstawowa obsługa systemu audio (wersje z systemem audio z kolorowym wyświetlaczem)

  System audio jest aktywny, gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu AKCESORIA (I) lub ZAPŁON (II). Pokrętło wybierania i ...

  Regulacja dźwięku

  Nacisnąć przycisk MENU/CLOCK i obrócić , aby wybrać Dźwięk, a następnie nacisnąć . Obracać , aby przechodzić ...

  Categorie