Honda CR-V: Połączenie Wi-Fi

Wyświetlacz systemu audio można podłączyć do Internetu za pomocą sieci Wi-Fi, co dzięki ekranowi audio/informacji umożliwia przeglądanie stron lub korzystanie z usług sieciowych. Jeżeli telefon obsługuje bezprzewodowy hotspot, system może wykorzystać tę funkcję. Postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi, aby skonfigurować ustawienia.

Tryb Wi-Fi (ustawianie po raz pierwszy)

Połączenie Wi-Fi


 1. Wybrać .

 2. Wybrać Ustawienia.
 3. Wybrać Bluetooth / Wi-Fi.
 4. Wybrać zakładkę Wi-Fi.
 5. Wybrać WŁ./WYŁ. sieci bez., a następnie Włącz.
 6. Wybrać Tak.
 7. Wybrać Lista urządzeń Wi-Fi.
  • Upewnić się, że telefon ma ustawiony tryb punktu dostępowego sieci Wi-Fi.
  • Wybrać telefon, który ma zostać podłączony do systemu.
  • Jeżeli na liście nie ma telefonu, który ma zostać podłączony, wybrać Skanuj.

Nie można wykonywać konfiguracji, gdy pojazd znajduje się w ruchu. Zaparkować pojazd w bezpiecznym miejscu, aby skonfigurować połączenie Wi-Fi.

Niektórzy operatorzy sieci komórkowych naliczają opłaty za korzystanie z funkcji tetheringu i transmisji danych przez smartfona. Sprawdzić, czy abonament telefoniczny obejmuje usługę transmisji danych.

Skorzystać z instrukcji obsługi telefonu, aby sprawdzić, czy telefon obsługuje połączenia Wi-Fi.

Stan połączenia z siecią Wi-Fi można sprawdzić za pomocą ikony na Lista urządzeń
Wi-Fi. Prędkość sieci nie będzie wyświetlana na ekranie.


Połączenie Wi-Fi


 1. Wybrać Dodaj.
  • W razie potrzeby wprowadzić hasło do telefonu i wybrać Gotowe.
  • Gdy połączenie zostanie nawiązane, u góry ekranu pojawi się ikona .

 2. Wybrać , aby wrócić do
  strony głównej.

Użytkownicy telefonów iPhone

Po ponownym uruchomieniu telefonu należy ponownie ustawić parametry początkowe połączenia Wi-Fi.


Tryb Wi-Fi (po ustawieniu parametrów początkowych)

Upewnić się, że telefon ma ustawiony tryb punktu dostępowego sieci Wi-Fi.

  Połącz. ze smartfonem

  Niektóre aplikacje zainstalowane w smartfonie można wyświetlić i uruchamiać z poziomu ekranu Audio/Informacje po podłączeniu telefonu do sys ...

  Siri Eyes Free

  Z urządzenia Siri można korzystać po naciśnięciu przycisku (Rozmowa) na kierownicy. Warunkiem jest sparowanie telefonu iPhone z zestawem głoś ...

  Categorie