Honda CR-V: Połącz. ze smartfonem

Niektóre aplikacje zainstalowane w smartfonie można wyświetlić i uruchamiać z poziomu ekranu Audio/Informacje po podłączeniu telefonu do systemu audio. Telefon można podłączyć za pomocą przewodu.

Przed przystąpieniem do podłączania telefonu lub przed uruchomieniem aplikacji systemowych należy zaparkować pojazd w bezpiecznym miejscu.

Nie wszystkie telefony są kompatybilne z systemem.

System nie wyświetla wszystkich dostępnych aplikacji znajdujących się w smartfonie; niektóre aplikacje należy wstępnie zainstalować. Szczegółowych informacji udzieli ASO Honda.

Należy włączyć tryb Bluetooth w smartfonie, jeżeli inne elektroniczne urządzenie jest podłączone do systemu.

Opisana procedura może się różnić w zależności od typu podłączanego telefonu:

 • Sposób podłączania smartfonu do systemu.
 • Aplikacje, które można uruchomić z poziomu ekranu.
 • Wyświetlanie czasu odpowiedzi/czasu aktualizacji

System nie obsługuje wszystkich aplikacji systemu audio.

Pytania dotyczące działania aplikacji należy kierować do dostawców poszczególnych aplikacji.

Nie wolno skupiać wzroku na wyświetlaczu podczas prowadzenia samochod


Aby móc korzystać z opcji połączenia ze smartfonem, należy najpierw sparować smartfon z systemem audio za pośrednictwem funkcji Bluetooth.

Połącz. ze smartfonem


Podłączanie telefonu iPhone

Podłączanie telefonu iPhone


1. Podłączyć telefon do systemu audio za pośrednictwem funkcji Bluetooth.

2. Podłączyć cyfrowy adapter AV do gniazda HDMITM.

3. Podłączyć cyfrowy adapter AV do iPhonu.

 • Poczekać na pojawienie się strzałki na stronie startowej.

4. Nacisnąć strzałkę, aby wyświetlić aplikacje dostępne na smartfona na ekranie Audio/ Informacje.

 • Konieczne może być użycie telefonu.

5. Wybrać aplikację na ekranie Audio/Informacje.

 • Aby powrócić do poprzedniego ekranu, wybrać .

W pierwszej kolejności podłączyć cyfrowy adapter AV do gniazda HDMITM. W przeciwnym razie połączenie smartfonu może nie działać prawidłowo.

Aby naładować telefon, podłączyć go również do gniazda USB.

Informacje na temat zakupu cyfrowego adaptera AV lub przewodu HDMITM można uzyskać w ASO Honda.


Podłączanie smartfona

Podłączanie smartfona


1. Podłączyć telefon do systemu audio za pośrednictwem funkcji Bluetooth.

2. Podłączyć posiadany telefon do portu USB.

 • Konieczne może być użycie telefonu.
 • Poczekać na pojawienie się strzałki na stronie startowej.

3. Nacisnąć strzałkę, aby wyświetlić aplikacje dostępne na smartfona na ekranie Audio/ Informacje.

4. Wybrać aplikację na ekranie Audio/Informacje.

 • Aby powrócić do poprzedniego ekranu, wybrać .

Telefon podłączony do portu USB jest ładowany.

Jednakże, jeśli telefon jest obciążony wieloma zadaniami, poziom jego naładowania może się zmniejszyć.


  Aplikacje pokładowe

  Honda CONNECT ma możliwość obsługi aplikacji w komputerze pokładowym wyprodukowanych przez Hondę lub inne firmy. Aplikacje mogą być już ...

  Połączenie Wi-Fi

  Wyświetlacz systemu audio można podłączyć do Internetu za pomocą sieci Wi-Fi, co dzięki ekranowi audio/informacji umożliwia przegląd ...

  Categorie