Honda CR-V: Apple CarPlay

Po podłączeniu telefonu iPhone obsługującego aplikację Apple CarPlay do systemu pojazdu poprzez port USB 1,5 A można używać ekranu audio/informacji zamiast wyświetlacza telefonu iPhone do nawiązywania połączeń telefonicznych, słuchania muzyki, wyświetlania map (nawigacji) oraz do zarządzania wiadomościami.

Z usługą Apple CarPlay kompatybilne są wyłącznie urządzenia iPhone 5 lub nowsze z systemem operacyjnym iOS 8.4 lub nowszym.

Przed połączeniem telefonu iPhone z usługą Apple CarPlay oraz przed uruchomieniem jakiejkolwiek kompatybilnej aplikacji należy zaparkować pojazd w bezpiecznym miejscu.

Aby móc korzystać z usługi Apple CarPlay, należy podłączyć przewód USB do portu USB 1,5 A. Inne porty USB nie pozwalają na działanie Apple CarPlay.


Menu Apple CarPlay

Menu Apple CarPlay


■ Telefon Zapewnia dostęp do listy kontaktów oraz pozwala wykonywać połączenia i odsłuchiwać wiadomości głosowe.

■ Messages (Wiadomości) Pozwala sprawdzać i odpowiadać na wiadomości tekstowe oraz umożliwia głosowe odczytywanie wiadomości.

■ Muzyka Pozwala odtwarzać muzykę zapisaną w telefonie iPhone.

Aby przejść bezpośrednio do funkcji Apple CarPlay telefonu, wybrać Telefon na stronie głównej. Podczas połączenia z Apple CarPlay połączenia obsługiwane są wyłącznie przez tę usługę. Aby wykonać połączenie za pośrednictwem zestawu głośnomówiącego, należy wyłączyć usługę Apple CarPlay lub odłączyć przewód USB od telefonu iPhone.

Gdy telefon iPhone jest połączony z usługa Apple CarPlay, nie można korzystać z funkcji odtwarzania przez Bluetooth ani z zestawu głośnomówiącego. Jednakże inne sparowane wcześniej telefony mogą strumieniować audio przez Bluetooth, gdy usługa Apple CarPlay jest podłączona.


■ Maps (Mapy) Umożliwia wyświetlenie mapy Apple Maps oraz wykorzystanie funkcji nawigacji w taki sam sposób, jak na telefonie iPhone.

Wersje z systemem nawigacji

Wskazówki drogowe mogą być przekazywane jednocześnie tylko przez jeden system nawigacji (domyślny system pojazdu lub system Apple CarPlay). Używany w danym momencie system nawigacji będzie przekazywał wskazówki prowadzące do wybranego celu, zaś wskazówki do wcześniej wybranego punktu docelowego ustawione w drugim systemie zostaną skasowane.

Szczegóły dotyczące dostępności usługi Apple CarPlay w poszczególnych krajach i regionach, jak również informacje na temat funkcjonalności dostępne są na oficjalnej stronie firmy Apple.

Wymagania i ograniczenia związane z działaniem usługi Apple CarPlay Usługa Apple CarPlay wymaga kompatybilnego telefonu iPhone z aktywną siecią komórkową i planem taryfowym.

Zastosowanie mają stawki taryfowe określone przez operatora.

Wszelkie zmiany wprowadzone w systemie operacyjnym, osprzęcie, oprogramowaniu lub innej technologi zapewniającej integralność działania usługi Apple CarPlay, jak również nowe oraz zmienione przepisy prawne mogą być podstawą do ograniczenia lub uniemożliwienia użytkowania usługi Apple CarPlay i jej funkcji. Firma Honda nie zapewnia i nie może zapewnić żadnych gwarancji związanych z wydajnością i funkcjonalnością usługi Apple CarPlay w przyszłości.

Istnieje możliwość korzystania z aplikacji firm trzecich, o ile one są kompatybilne z usługą Apple CarPlay.

Informacje dotyczące kompatybilnych aplikacji znajdują się na oficjalnej stronie firmy Apple.


Konfiguracja usługi Apple CarPlay

Po podłączeniu telefonu iPhone do systemu za pośrednictwem portu USB 1,5 A, należy wykonać następujące czynności, aby skonfigurować usługę Apple CarPlay. Skorzystanie z usługi Apple CarPlay skutkować będzie przekazaniem niektórych informacji o użytkowniku i pojeździe (takich jak lokalizacja pojazdu, prędkość i stan) do telefonu iPhone użytkownika, co ma na celu zwiększenie wydajności usługi Apple CarPlay. Konieczne jest wyrażenie zgody za pośrednictwem ekranu systemu audio na udostępnienie tych informacji.

■ Uruchamianie usługi Apple CarPlay

Konfiguracja usługi Apple CarPlay


Włącz raz: Pozwala na jednokrotne uruchomienie. (Monit zostanie wyświetlony ponownie przy kolejnym uruchomieniu.) Zawsze włącz.: Pozwala uruchamiać za każdym razem. (Monit nie zostanie ponownie wyświetlony.) Anuluj: Usługa nie zostanie uruchomiona.

Ustawienia dotyczący zgody na uruchamianie można zmienić w menu Ustaw. smartfona.

Konfigurację usługi Apple CarPlay można również wykonać korzystając z poniższej metody: Wybrać STRONA GŁÓWNA Ustawienia Smartfon Apple CarPlay

Wykorzystanie informacji o użytkowniku i pojeździe

Wykorzystanie informacji o użytkowniku i pojeździe przekazywanych do/z telefonu iPhone użytkownika przez usługę Apple CarPlay odbywa się zgodnie z warunkami i postanowienia dotyczącymi systemu Apple iOS oraz polityką prywatności firmy Apple.


Obsługa usługi Apple CarPlay za pomocą funkcji Siri

Nacisnąć i przytrzymać przycisk rozmowy ,
aby aktywować funkcję Siri.

Obsługa usługi Apple CarPlay za pomocą funkcji Siri


Poniżej podano przykładowe pytania i polecenia funkcji Siri.

 • What movies are playing today? (Jakie filmy dzisiaj lecą?)
 • Call dad at work (Zadzwoń do ojca w pracy)
 • What song is this? (Co to za utwór?)
 • How's the weather tomorrow? (Jaka będzie jutro pogoda?)
 • Read my latest email (Odczytaj mój ostatni e-mail)

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić stronę internetową www.apple.com/ios/siri.


  Siri Eyes Free

  Z urządzenia Siri można korzystać po naciśnięciu przycisku (Rozmowa) na kierownicy. Warunkiem jest sparowanie telefonu iPhone z zestawem głoś ...

  Android Auto

  Po podłączeniu telefonu wyposażonego w system Android do wyświetlacza systemu audio pojazdu poprzez port USB 1,5 A następuje automatyczne uruchomienie us& ...

  Categorie