Mercedes-Benz GLA: Przestrzeń ładunkowa

Odblokowanie drzwi kierowcy (kluczyk awaryjny)

Jeśli zamków pojazdu nie można odblokować za pomocą kluczyka z KEYLESS-GO, należy skorzystać z kluczyka awaryjnego. Po odblokowaniu i ...

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIEPodczas automatycznego zamykania klapy tylnej może dojść do zakleszczenia kończyn. Poza tym w obszarze zamykania mogą si ...

Categorie