Mercedes-Benz GLA: Odblokowanie drzwi kierowcy (kluczyk awaryjny)

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> Otwieranie i zamykanie –> Drzwi –> Odblokowanie drzwi kierowcy (kluczyk awaryjny)

Jeśli zamków pojazdu nie można odblokować za pomocą kluczyka z KEYLESS-GO, należy skorzystać z kluczyka awaryjnego.

Po odblokowaniu i otworzeniu drzwi kierowcy kluczykiem awaryjnym następuje uruchomienie alarmu antykradzieżowego. Zakończenie alarmu.

- Wyjąć kluczyk awaryjny z kluczyka.

- Wsunąć kluczyk awaryjny do oporu w zamek drzwi kierowcy.

Odblokowanie drzwi kierowcy (kluczyk awaryjny)

- Obrócić kluczyk awaryjny do oporu w lewo w położenie .

W pojazdach z kierownicą z prawej strony kluczyk należy przekręcać w prawo.

 • Drzwi są odblokowane.

  - Kluczyk awaryjny przekręcić w położenie początkowe i wyjąć.

  - Włożyć kluczyk awaryjny w obudowę kluczyka.

  Blokowanie pojazdu (kluczyk awaryjny)

  Jeśli zamków pojazdu nie można zablokować za pomocą kluczyka lub za pomocą KEYLESS-GO, należy skorzystać z kluczyka awaryjnego.

  - Otworzyć drzwi kierowcy.

  - Zamknąć drzwi pasażera z przodu, drzwi tylne i klapę tylną.

  - Nacisnąć przycisk blokowania na drzwiach kierowcy.

  - Sprawdzić, czy trzpienie zabezpieczające w drzwiach pasażera i drzwiach tylnych są jeszcze widoczne. W razie potrzeby wcisnąć trzpienie zabezpieczające ręcznie.

  - Zamknąć drzwi kierowcy.

  - Wyjąć kluczyk awaryjny z kluczyka.

  - Wsunąć kluczyk awaryjny do oporu w zamek drzwi kierowcy.

  Blokowanie pojazdu (kluczyk awaryjny)

  - Przekręcić kluczyk awaryjny do oporu w prawo w położenie .

  W pojazdach z kierownicą z prawej strony kluczyk awaryjny należy przekręcać w lewo.

  - Kluczyk awaryjny przekręcić w położenie początkowe i wyjąć.

  - Sprawdzić, czy drzwi i klapa tylna są zablokowane.

  - Włożyć kluczyk awaryjny w obudowę kluczyka.

  Info 

  W przypadku zablokowania zamków pojazdu zgodnie z powyższym opisem pokrywa wlewu paliwa nie jest zablokowana. Alarm antykradzieżowy nie jest włączany.

   Centralne blokowanie i odblokowanie od wewnątrz

   Można zablokować lub odblokować zamek centralny pojazdu od wewnątrz. Może to być przydatne np. w sytuacji, gdy kierowca chce zablokowa ...

  • Categorie