Mercedes-Benz GLA: Automatyczne otwieranie i zamykanie z zewnątrz

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> Otwieranie i zamykanie –> Przestrzeń ładunkowa –> Automatyczne otwieranie i zamykanie z zewnątrz

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Podczas automatycznego zamykania klapy tylnej może dojść do zakleszczenia kończyn. Poza tym w obszarze zamykania mogą się znajdować lub w czasie zamykania mogą się przedostać osoby, np. dzieci. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

W trakcie zamykania upewnić się, że nikt nie znajduje się w obszarze zamykania.

W celu zatrzymania zamykania można wykorzystać następujące możliwości:
 • Nacisnąć przycisk
  na kluczyku.
 • Pociągnąć lub nacisnąć przycisk zdalnej obsługi na drzwiach kierowcy.
 • Nacisnąć przycisk zamykania lub przycisk STOP na klapie tylnej.
 • Pociągnąć za uchwyt w klapie tylnej.

Wskazówka

Przy otwieraniu klapa bagażnika odchyla się do tyłu i do góry. Dlatego należy upewnić się, czy nad i za klapą bagażnika jest wystarczająco dużo miejsca.


Podczas otwierania lub zamykania pokrywy tylnej rozlega się dwukrotnie sygnał ostrzegawczy.

Informacje o wysokości klapy tylnej przy otwieraniu znajdują się w rozdziale "Dane techniczne".  

Automatyczne otwieranie

Pokrywę tylną można automatycznie otworzyć za pomocą kluczyka lub uchwytu w pokrywie.

- Nacisnąć przycisk
na kluczyku i przytrzymać, aż klapa tylna otworzy się.

lub

- Gdy klapa tylna jest odblokowana, pociągnąć za uchwyt klapy i natychmiast puścić.

Automatyczne zamykanie

Pojazdy z klapą tylną EASY-PACK: Klapę tylną można również automatycznie zamykać od zewnątrz.

Automatyczne zamykanie

- Zamykanie: Nacisnąć przycisk
w klapie tylnej.

lub

- Pojazdy z klapą tylną EASY-PACK oraz funkcją KEYLESS-GO lub KEYLESS-GO Start: Jeśli kluczyk znajduje się w pobliżu pojazdu, nacisnąć przycisk
na kluczyku.

 • Przycisk można puścić, gdy klapa tylna zacznie się zamykać.

  - Zatrzymywanie procesu zamykania: Nacisnąć ponownie przycisk
  w klapie tylnej.

  lub

  - Pociągnąć za uchwyt w klapie tylnej.

  lub

  - Naciskać przycisk
  na kluczyku, aż klapa tylna zatrzyma się.

  lub

  - Nacisnąć przycisk zdalnej obsługi na drzwiach kierowcy lub pociągnąć.

   Ręczne otwieranie i zamykanie

   Otwieranie - Nacisnąć przycisk na kluczyku. - Pociągnąć za uchwyt . ...

   HANDS-FREE ACCESS

   Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIEUkład wydechowy może być bardzo gorący. Dotknięcie el ...

  • Categorie