Mercedes-Benz GLA: Ręczne otwieranie i zamykanie

Otwieranie

Ręczne otwieranie i zamykanie

- Nacisnąć przycisk
na kluczyku.

- Pociągnąć za uchwyt .

- Unieść klapę tylną.  

Zamykanie

Ręczne otwieranie i zamykanie

- Pociągnąć klapę tylną za uchwyt .

- Opuścić klapę tylną na zamek.

- W razie potrzeby zablokować pojazd za pomocą przycisku
na kluczyku lub za pośrednictwem funkcji KEYLESS-GO.

    Rozpoznawanie przeszkód z funkcją rewersowania pokrywy tylnej

    W pojazdach z klapą tylną EASY-PACK klapa tylna jest wyposażona w funkcję automatycznego rozpoznawania przeszkód z funkcją rewersowania. J ...

    Automatyczne otwieranie i zamykanie z zewnątrz

    Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIEPodczas automatycznego zamykania klapy tylnej może dojść do zakleszczenia ...

    Categorie