Mercedes-Benz GLA: Rozpoznawanie przeszkód z funkcją rewersowania pokrywy tylnej

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> Otwieranie i zamykanie –> Przestrzeń ładunkowa –> Rozpoznawanie przeszkód z funkcją rewersowania pokrywy tylnej

W pojazdach z klapą tylną EASY-PACK klapa tylna jest wyposażona w funkcję automatycznego rozpoznawania przeszkód z funkcją rewersowania. Jeśli jakiś obiekt utrudnia lub ogranicza automatyczne otwieranie lub zamykanie klapy tylnej, zostaje ona zatrzymana. Jeśli klapa tylna zostanie zatrzymana podczas zamykania, automatycznie ponownie nieco się otwiera. Funkcja automatycznego rozpoznawania przeszkód z funkcją rewersowania pełni jednak jedynie funkcję pomocniczą. Nie zastępuje ona uwagi kierowcy podczas otwierania i zamykania klapy tylnej.

OSTRZEŻENIE

Funkcja rewersowania nie reaguje
 • na miękkie, lekkie i cienkie obiekty, np. małe palce
 • na ostatnich 8 mm drogi zamykania
W związku z tym funkcja rewersowania nie zapobiega zakleszczeniu w powyższych sytuacjach. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Przed rozpoczęciem zamykania należy upewnić się, że w obszarze zamykania nie znajdują się kończyny.

Gdy dojdzie do zakleszczenia,
 • nacisnąć przycisk
  na kluczyku lub
 • pociągnąć lub nacisnąć przycisk zdalnej obsługi w drzwiach kierowcy lub
 • nacisnąć przycisk zamykania lub STOP na klapie tylnej lub
 • pociągnąć za uchwyt w klapie tylnej.

Pojazdy z HANDS-FREE ACCESS: Proces zamykania można również zatrzymać wsuwając nogę pod tylny zderzak.

  Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

  OSTRZEŻENIEPodczas automatycznego zamykania klapy tylnej może dojść do zakleszczenia kończyn. Poza tym w obszarze zamykania mogą si ...

  Ręczne otwieranie i zamykanie

  Otwieranie - Nacisnąć przycisk na kluczyku. - Pociągnąć za uchwyt . ...

  Categorie