Mercedes-Benz GLA: Odblokowanie awaryjne pokrywy tylnej

Wskazówki ogólne

Wskazówka

Przy otwieraniu klapa bagażnika odchyla się do tyłu i do góry. Dlatego należy upewnić się, czy nad i za klapą bagażnika jest wystarczająco dużo miejsca.


Jeśli pokrywy tylnej nie można odblokować
  • za pomocą kluczyka lub
  • za pomocą przycisku na panelu obsługi na drzwiach
Należy skorzystać z funkcji odblokowania awaryjnego od wewnątrz w pokrywie tylnej.

Odblokowanie awaryjne jest dostępne poprzez przestrzeń ładunkową.

Otwieranie

Odblokowanie awaryjne pokrywy tylnej

- Złożyć oparcie tylnego fotela do przodu.

- Wyjąć kluczyk awaryjny z kluczyka.

- Wsunąć kluczyk awaryjny
w otwór w okładzinie
i docisnąć.

- Otworzyć pokrywę tylną.

- Włożyć kluczyk awaryjny w obudowę kluczyka.

    Ograniczanie kąta otwarcia pokrywy tylnej

    Wskazówki ogólne Wskazówka Przy ustawianiu kąta otwarcia należy zwrócić uwagę, aby wolne miejsce nad klapą bagażni ...

    Categorie