Mercedes-Benz GLA: Automatyczne otwieranie i zamykanie od wewnątrz

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> Otwieranie i zamykanie –> Przestrzeń ładunkowa –> Automatyczne otwieranie i zamykanie od wewnątrz

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Podczas zamykania klapy tylnej może dojść do zakleszczenia kończyn. Poza tym w obszarze zamykania mogą się znajdować osoby lub przejść tam w trakcie zamykania, np. dzieci. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Podczas zamykania upewnić się, że nikt nie znajduje się w obszarze zamykania.

W celu zatrzymania zamykania należy skorzystać z jednej z poniższych możliwości:
 • Nacisnąć przycisk
  na kluczyku.
 • Pociągnąć lub nacisnąć przycisk zdalnej obsługi na drzwiach kierowcy.
 • Nacisnąć przycisk zamykania lub blokowania na klapie tylnej.
 • Pociągnąć za uchwyt w klapie tylnej.

Wskazówka

Przy otwieraniu klapa bagażnika odchyla się do tyłu i do góry. Dlatego należy upewnić się, czy nad i za klapą bagażnika jest wystarczająco dużo miejsca.


Podczas otwierania lub zamykania pokrywy tylnej rozlega się dwukrotnie sygnał ostrzegawczy.

Informacje o wysokości klapy tylnej przy otwieraniu znajdują się w rozdziale "Dane techniczne".  

Automatyczne otwieranie i zamykanie

Gdy pojazd stoi i zamki są odblokowane, można otwierać klapę tylną z fotela kierowcy.

Zamykanie klapy tylnej z fotela kierowcy jest możliwe tylko w pojazdach z klapą tylną EASY-PACK.

Automatyczne otwieranie i zamykanie

- Otwieranie: Pociągnąć przycisk zdalnej obsługi klapy tylnej
i przytrzymać, aż klapa zostanie otworzona.

- Zamykanie: Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 
lub .

- Nacisnąć przycisk zdalnej obsługi klapy tylnej
i przytrzymać, aż klapa tylna zostanie całkowicie zamknięta.

  HANDS-FREE ACCESS

  Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIEUkład wydechowy może być bardzo gorący. Dotknięcie el ...

  Ograniczanie kąta otwarcia pokrywy tylnej

  Wskazówki ogólne Wskazówka Przy ustawianiu kąta otwarcia należy zwrócić uwagę, aby wolne miejsce nad klapą bagażni ...

  Categorie