Mercedes-Benz GLA: Komunikaty na wyświetlaczu

Wprowadzenie

Wskazówki ogólne

Komunikaty są przedstawiane na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.

Komunikaty na wyświetlaczu ze wskazaniami graficznymi mogą być prezentowane w instrukcji obsługi w uproszczony sposób i różnić się od wskazań na wyświetlaczu.

Należy postępować zgodnie z treścią komunikatów i przestrzegać dodatkowych wskazówek, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi.

Przy niektórych komunikatach słychać dodatkowo przerywany lub ciągły sygnał ostrzegawczy.

Wyłączenie zapłonu powoduje skasowanie wszystkich zapisów z pamięci, oprócz komunikatów o wysokim priorytecie. Skasowanie komunikatów o wysokim priorytecie następuje dopiero po usunięciu przyczyny ich wyświetlania.

Podczas parkowania należy przestrzegać wskazówek dotyczących

 • Funkcja HOLD
 • Parkowanie

Ukrywanie komunikatów na wyświetlaczu

- Nacisnąć przycisk
lub
na kierownicy.
 • Komunikat znika z wyświetlacza.

  Komunikaty o wysokim priorytecie są przedstawiane na wyświetlaczu wielofunkcyjnym w kolorze czerwonym. Niektórych komunikatów na wyświetlaczu o wyższym priorytecie nie można ukryć.

  Widać je stale na wyświetlaczu wielofunkcyjnym do chwili usunięcia przyczyny ich sygnalizowania.

  Pamięć komunikatów

  Komputer pokładowy zapisuje w pamięci komunikatów określone komunikaty. Można je wywołać następująco:

  - Za pomocą
  lub
  na kierownicy wybrać menu Serwis.

 • Jeśli dostępne są komunikaty, na wyświetlaczu pojawia się na przykład informacja 2 komunikaty.

  - Za pomocą
  lub
  wybrać wpis, np. 2 komunikaty.

  - Potwierdzić za pomocą .

  - Za pomocą
  lub
  przejrzeć komunikaty.

  Menu AMG (pojazdy Mercedes-AMG)

  Warm-up Cyfrowy prędkościomierz Wskaźnik biegów Zalecenie zmiany biegu ...

  Układy bezpieczeństwa

  Komunikaty na wyświetlaczu Możliwe przyczyny/skutki i ►rozwiązania chwilowo niedost ...

 • Categorie