Mercedes-Benz GLA: Kluczyk

Komunikaty na wyświetlaczu Możliwe przyczyny/skutki i ►rozwiązania

Kluczyk nie należy do pojazdu
W stacyjkę włożono niewłaściwy kluczyk.

- Zastosować prawidłowy kluczyk.


Wymienić kluczyk
Konieczna jest wymiana kluczyka.

- Udać się do fachowego serwisu.


Wymienić baterię w kluczyku
Baterie w kluczyku są rozładowane.

- Wymienić baterię.


Kluczyk nierozpoznany   (czerwony komunikat na wyświetlaczu)
Kluczyka nie ma w pojeździe.

Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.

Po wyłączeniu silnika nie będzie możliwości centralnego zablokowania zamków, ani ponownego uruchomienia silnika.

- Natychmiast zatrzymać pojazd, zwracając uwagę, aby nie spowodować zagrożenia dla ruchu drogowego.

- Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się.

- Odnaleźć kluczyk.  

Kluczyk podczas pracy silnika nie jest rozpoznawany z powodu silnych zakłóceń radiowych.

Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.

- Natychmiast zatrzymać pojazd, zwracając uwagę, aby nie spowodować zagrożenia dla ruchu drogowego.

- Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się.

- Włożyć kluczyk w stacyjkę.


Kluczyk nierozpoznany  (biały komunikat na wyświetlaczu)
Kluczyk chwilowo nie jest rozpoznawany.

- Zmienić położenie kluczyka w pojeździe.

Jeśli kluczyk nadal nie będzie rozpoznawany:

- Obsługiwać pojazd funkcjami zwykłego kluczyka w stacyjce.

Zdjąć przycisk Start, włożyć kluczyk
Kluczyk stale nie jest rozpoznawany.

Funkcja rozpoznawania kluczyka chwilowo nie działa lub jest uszkodzona. Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.

- Włożyć kluczyk w stacyjkę i przekręcić w żądane położenie.

- Udać się do fachowego serwisu.

    Pojazd

    Komunikaty na wyświetlaczu Możliwe przyczyny/skutki i ►rozwiązania Przy rozruchu silnika wc ...

    Lampki kontrolne i ostrzegawcze na zintegrowanej tablicy wskaźników

    Wskazówki ogólne W momencie włączenia zapłonu niektóre układy wykonują autotest. Niektóre lampki ostrzegawcze i kontrole ...

    Categorie