Mercedes-Benz GLA: Układy ułatwiające jazdę

Komunikaty na wyświetlaczu Możliwe przyczyny/skutki i ►rozwiązania

Attention Assist: Odpocznij!
Asystent zachowania czujności stwierdził na podstawie określonych kryteriów zmęczenie lub wzrastającą nieuwagę kierowcy. Dodatkowo włącza się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.

- W razie potrzeby przerwać jazdę.

Podczas dłuższej jazdy należy robić regularnie przerwy, aby odpocząć.


Attention Assist nieaktywny
Asystent zachowania czujności ma awarię.

- Udać się do fachowego serwisu.


nieaktywny
System regulacji prędkości zjazdu DSR (Downhill Speed Regulation) jest wyłączony z powodu usterki.

- Udać się do fachowego serwisu.


Wył.
Funkcja HOLD jest wyłączona. Pojazd wpadł w poślizg.

Dodatkowo włącza się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.

- Włączyć później ponownie funkcję HOLD.

Funkcja HOLD jest wyłączona. W przypadku maksymalnie wciśniętego pedału hamulca warunek włączenia nie jest spełniony.

Dodatkowo włącza się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.

- Sprawdzić warunki włączenia funkcji HOLD.

Asystent toru jazdy chwilowo niedostępny patrz instr. obsługi Asystent utrzymania pasa ruchu jest wyłączony i przez krótki czas niedostępny.

Możliwe przyczyny:

 • Szyba przednia w polu widzenia kamery jest zanieczyszczona.
 • Widoczność jest zakłócona w wyniku silnych opadów lub mgły.
 • Od dłuższego czasu nie ma oznaczeń pasa ruchu.
 • Oznaczenia pasa ruchu są starte, nie odróżniają się dostatecznie od nawierzchni lub są pokryte np. brudem lub śniegiem.
Jeśli powyższe przyczyny już nie występują, komunikat znika z wyświetlacza.

Asystent utrzymania pasa ruchu jest ponownie dostępny.

Jeśli komunikat nie zniknie z wyświetlacza:

- Zatrzymać pojazd zgodnie z przepisami.

- Zabezpieczyć pojazd przed odtoczeniem się.

- Oczyścić szybę przednią.

Asystent toru jazdy nieaktywny Asystent utrzymania pasa ruchu jest uszkodzony.

- Udać się do fachowego serwisu.

Asystent kąta martwego niedostępny patrz instr. obsługi Asystent martwego punktu jest chwilowo niedostępny.

Możliwe przyczyny:

 • System czujników radarowych jest chwilowo niedostępny, np. z powodu promieniowania elektromagnetycznego w pobliżu stacji telewizyjnych i radiowych lub innych źródeł promieniowania.
 • Temperatura systemu czujników radarowych wykracza poza zakres temperatury roboczej.
Dodatkowo w lusterkach zewnętrznych świecą się żółte lampki kontrolne .

Jeśli powyższe przyczyny już nie występują, komunikat znika z wyświetlacza.

Asystent martwego punktu jest ponownie dostępny.

Jeśli komunikat nie zniknie z wyświetlacza:

- Zatrzymać pojazd zgodnie z przepisami.

- Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się.

- Uruchomić ponownie silnik.
Akt. as. martwego kąta w tr. jazdy z przyczep. niedostępny patrz instr. obsługi Asystent martwego punktu jest wyłączony podczas jazdy z przyczepą.

Pojazd jest połączony z przyczepą przewodami elektrycznymi.

- Potwierdzić komunikat na wyświetlaczu za pomocą
na kierownicy.
Asystent kąta martwego nieaktywny Asystent martwego punktu jest uszkodzony.

Dodatkowo w lusterkach zewnętrznych świecą się żółte lampki kontrolne .

- Udać się do fachowego serwisu.
Aktywny asystent parkowania anulowany Pas bezpieczeństwa kierowcy nie jest zapięty i drzwi kierowcy są otwarte..

- Powtórzyć proces parkowania z zapiętym pasem bezpieczeństwa i zamkniętymi drzwiami kierowcy.

Podczas aktywnego skrętu kierowca dotknął przypadkowo kierownicy wielofunkcyjnej.

- Podczas aktywnego skrętu zwracać uwagę, aby nie dotknąć kierownicy wielofunkcyjnej.

Pojazd wpadł w poślizg, zadziałał system ESP.

- Skorzystać ponownie później z aktywnego asystenta parkowania.
Aktywny asystent parkowania nieaktywny Kierowca wykonał właśnie bardzo wiele manewrów lub prób parkowania.

Po ok. dziesięciu minutach można ponownie skorzystać z aktywnego asystenta parkowania.

- Zatrzymać pojazd zgodnie z przepisami.

- Wyłączyć silnik i uruchomić go ponownie.

Jeśli na wyświetlaczu wielofunkcyjnym nadal pojawia się komunikat:

- Udać się do fachowego serwisu.

Asystent parkowania PARKTRONIC jest uszkodzony.

- Udać się do fachowego serwisu.
Aktywny asystent parkowania zakończony Pojazd jest ustawiony w pozycji docelowej. Dodatkowo włącza się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.

Komunikat znika automatycznie z wyświetlacza.

Asystent znaków drogowych chwilowo niedostępny patrz instr. obsługi Asystent rozpoznawania znaków drogowych jest chwilowo niedostępny.

Możliwe przyczyny:

 • Szyba przednia w polu widzenia kamery jest zanieczyszczona.
 • Widoczność jest zakłócona w wyniku silnych opadów lub mgły.
- Oczyścić szybę przednią.

Jeśli system rozpozna pełną dostępność kamery, komunikat znika z wyświetlacza.

Asystent rozpoznawania znaków drogowych jest ponownie dostępny.

Asystent rozpoznawania znaków drogowych nieaktywny Asystent rozpoznawania znaków drogowych jest uszkodzony.

- Udać się do fachowego serwisu.

Aktywny asystent regulacji odległości wyłączony Aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC został wyłączony.

W przypadku wyłączenia zainicjowanego przez kierowcę dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.

Aktywny asystent regulacji odległości ponownie dostępny Aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC jest ponownie gotowy do działania po krótkiej przerwie. Można teraz ponownie włączyć aktywnego asystenta regulacji odległości DISTRONIC.
Akt. asystent regulacji odległości aktualnie niedostępny patrz instr. obsługi Aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC jest chwilowo niedostępny.

Możliwe przyczyny:

 • System czujników radarowych jest chwilowo niedostępny, np. z powodu promieniowania elektromagnetycznego w pobliżu stacji telewizyjnych i radiowych lub innych źródeł promieniowania.
 • Temperatura robocza systemu poza dopuszczalnym zakresem.
 • Napięcie w instalacji elektrycznej jest za niskie.
Dodatkowo włącza się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.

Jeśli powyższe przyczyny już nie występują, komunikat znika z wyświetlacza.

Aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC jest ponownie gotowy do działania.

Jeśli komunikat nie zniknie z wyświetlacza:

- Zatrzymać pojazd zgodnie z przepisami.

- Zabezpieczyć pojazd przed odtoczeniem się.

- Uruchomić ponownie silnik.
Aktywny asystent regulacji odległości niedostępny Aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC jest uszkodzony. Awarię może mieć również dostosowane do sytuacji wspomaganie siły hamowania.

Dodatkowo włącza się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.

- Udać się do fachowego serwisu.
Akt. as. reg. odległ. w trybie biernym Wciśnięty został pedał gazu. Aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC nie reguluje już odległości.

- Zdjąć nogę z pedału gazu.

Pilot odległości --- km/h Jeden z warunków włączenia aktywnego asystenta regulacji odległości DISTRONIC nie jest spełniony.

- Sprawdzić warunki włączenia aktywnego asystenta regulacji odległości DISTRONIC.

Asystent regulacji odległ. i ogranicznik niedostępne Aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC i ogranicznik są uszkodzone. Dodatkowo włącza się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.

- Udać się do fachowego serwisu.

TEMPOMAT i ogranicznik nieaktywne TEMPOMAT i ogranicznik są uszkodzone.

Dodatkowo włącza się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.

- Udać się do fachowego serwisu.

Ogranicznik w trybie biernym Przy wciśniętym pedale gazu poza punkt oporu (kickdown) ogranicznik prędkości jest przełączany na tryb bierny.

Ograniczenie prędkości nie jest aktywne.

- Jechać bez kickdown i wolniej od zapisanej prędkości.

- Ponowne wywołać ostatnio zapisaną prędkość.

lub

- Ustawić nową prędkość.

Gdy komunikat zniknie z wyświetlacza, ograniczenie prędkości jest aktywne.

TEMPOMAT --- km/h
 • Jeden z warunków włączenia TEMPOMATU nie jest spełniony.

  Nastąpiła np. próba wprowadzenia do pamięci prędkości niższej niż 30 km/h.

 • System ESP jest wyłączony. Żółta lampka ostrzegawcza ESP OFF świeci się.
- Jeśli pozwala na to sytuacja, przyspieszyć do prędkości powyżej 30 km/h i zapisać prędkość w pamięci.

lub

- Sprawdzić warunki włączania TEMPOMATU.

lub

- Włączyć ponownie układ ESP.
120 km/h! Maksymalna prędkość przekroczona Jedynie w niektórych krajach: nastąpiło przekroczenie maksymalnie dozwolonej prędkości.

Dodatkowo na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat 120 km/h!.

- Zmniejszyć prędkość.

  Silnik

  Komunikaty na wyświetlaczu Możliwe przyczyny/skutki i ►rozwiązania Dolać płyn ch ...

  Opony

  Komunikaty na wyświetlaczu Możliwe przyczyny/skutki i ►rozwiązania Ciśnienie w oponach ...

  Categorie