Mercedes-Benz GLA: Silnik

Komunikaty na wyświetlaczu Możliwe przyczyny/skutki i ►rozwiązania

Dolać płyn chłodzący patrz instr. obsługi
Poziom płynu chłodzącego jest zbyt niski.

Unikać dłuższych jazd z niewystarczającą ilością płynu chłodzącego w układzie chłodzenia silnika. W przeciwnym razie dojdzie do uszkodzenia silnika.

- Uzupełnić płyn chłodzący, przestrzegając wskazówek.

Jeśli płyn chłodzący musi być częściej uzupełniany:

- Udać się do fachowego serwisu i zlecić kontrolę układu chłodzenia silnika.


Silnik wentylatora ma usterkę.

- Przy temperaturze płynu chłodzącego poniżej 120
jechać dalej do najbliższego fachowego serwisu.

- Unikać dużego obciążania silnika (np. jazdy pod górę) oraz jazdy w trybie stop-and-go.


Płyn chłodzący: zatrzymać pojazd, wyłączyć silnik
Zbyt wysoka temperatura płynu chłodzącego.

Dodatkowo włącza się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.

OSTRZEŻENIE

Nie należy jechać z przegrzanym silnikiem. Jazda z przegrzanym silnikiem może prowadzić do zapłonu płynów, które w wyniku nieszczelności lub rozlania przedostały się do komory silnika.

Para z przegrzanego silnika może poza tym spowodować ciężkie poparzenia, nawet jeśli otwarta zostanie tylko maska silnika.

Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

- Natychmiast zatrzymać pojazd, uwzględniając sytuację na drodze, i wyłączyć silnik.

- Zabezpieczyć pojazd przed odtoczeniem się.

- Odczekać, aż silnik ostygnie.

- Sprawdzić, czy dopływ powietrza do chłodnicy silnika następuje bez przeszkód (np. powodowanych zamarzniętym błotem pośniegowym).

- Dopiero gdy komunikat zniknie z wyświetlacza i temperatura płynu chłodzącego spadnie poniżej 120 ,
ponownie włączyć silnik. W przeciwnym razie silnik może ulec uszkodzeniu.

- Obserwować wskaźnik temperatury płynu chłodzącego.

Jeżeli temperatura ponownie wzrośnie:

- Niezwłocznie udać się do fachowego serwisu.

Przy zwykłej eksploatacji i zachowaniu zgodnego z instrukcjami poziomu napełniania płynu chłodzącego wskazanie może wzrastać do 120 .


patrz instr. obsługi
Akumulator nie jest ładowany.

Dodatkowo włącza się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.

Możliwe przyczyny:

 • usterka alternatora
 • zerwany pasek klinowy wielorowkowy
 • usterka elektroniki

Nie jechać dalej. W przeciwnym razie silnik może ulec przegrzaniu.

- Natychmiast zatrzymać pojazd, uwzględniając sytuację na drodze, i wyłączyć silnik.

- Zabezpieczyć pojazd przed odtoczeniem się.

- Skontaktować się z fachowym serwisem.

Zatrzymać pojazd patrz instr. obsługi
Akumulator nie jest ładowany i osiągnął zbyt niski poziom naładowania.

Dodatkowo włącza się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.

- Natychmiast zatrzymać pojazd, uwzględniając sytuację na drodze, i wyłączyć silnik.

- Zabezpieczyć pojazd przed odtoczeniem się.

- Przestrzegać wskazówek dla komunikatu na wyświetlaczu
patrz instr. obsługi.

- Skontaktować się z fachowym serwisem.


Przy tankowaniu sprawdzić poziom oleju silnikowego
Poziom oleju silnikowego obniżył się poniżej oznaczenia minimum.

Dodatkowo włącza się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.

Należy unikać dłuższej jazdy ze zbyt małą ilością oleju silnikowego. W przeciwnym razie dojdzie do uszkodzenia silnika.

- Sprawdzić poziom oleju silnikowego najpóźniej podczas następnego postoju na tankowanie.

- W razie potrzeby uzupełnić olej silnikowy.

Jeżeli występuje konieczność częstego uzupełniania oleju silnikowego:

- Udać się do fachowego serwisu i zlecić kontrolę silnika.

Informacje na temat zatwierdzonych olejów silnikowych są dostępne we wszystkich autoryzowanych stacjach obsługi oraz w Internecie pod adresem http://bevo.mercedes-benz.com.


Przy tankowaniu dolać 1 litr oleju silnikowego
Poziom oleju silnikowego obniżył się poniżej oznaczenia minimum.

Należy unikać dłuższej jazdy ze zbyt małą ilością oleju silnikowego. W przeciwnym razie dojdzie do uszkodzenia silnika.

- Sprawdzić poziom oleju silnikowego najpóźniej podczas następnego postoju na tankowanie.

- W razie potrzeby uzupełnić olej silnikowy.

Jeżeli występuje konieczność częstego uzupełniania oleju silnikowego:

- Udać się do fachowego serwisu i zlecić kontrolę silnika.

Informacje na temat zatwierdzonych olejów silnikowych są dostępne we wszystkich autoryzowanych stacjach obsługi oraz w Internecie pod adresem http://bevo.mercedes-benz.com.


Poziom oleju silnik.: zatrzymać pojazd, wyłączyć silnik
Poziom oleju silnikowego jest zbyt niski. Silnik może ulec uszkodzeniu.

- Natychmiast zatrzymać pojazd, uwzględniając sytuację na drodze, i wyłączyć silnik.

- Zabezpieczyć pojazd przed odtoczeniem się.

- Sprawdzić poziom oleju silnikowego.

- W razie potrzeby uzupełnić olej silnikowy.


Rezerwa paliwa
Poziom paliwa osiągnął rezerwę.

Po spadku poziomu paliwa poniżej rezerwy funkcje ogrzewania postojowego są wyłączone.

- Zatankować na najbliższej stacji paliw.


W zbiorniku znajduje się mało paliwa.

Ogrzewanie postojowe jest wyłączone.

- Zatankować pojazd na najbliższej stacji paliw.

Wymienić filtr powietrza
Pojazdy z silnikiem wysokoprężnym: Filtr powietrza doprowadzanego do silnika jest zanieczyszczony w stopniu wymagającym wymiany.

- Udać się do fachowego serwisu.


Oczyścić filtr paliwa
Pojazdy z silnikiem wysokoprężnym: W filtrze paliwa znajduje się woda. Woda musi zostać spuszczona.

- Udać się do fachowego serwisu.

  Światła

  Info  Pojazdy z diodami LED w reflektorach: Komunikat pojawia się na wyświetlaczu tylko w razie awarii wszystkich diod świetlnych daneg ...

  Układy ułatwiające jazdę

  Komunikaty na wyświetlaczu Możliwe przyczyny/skutki i ►rozwiązania Attention Assist: Odpoc ...

  Categorie