Mercedes-Benz GLA: Aktywny asystent parkowania

Wskazówki ogólne

Aktywny asystent parkowania jest elektronicznym układem ułatwiającym parkowanie, wykorzystującym czujniki ultradźwiękowe. Przy tym po obu stronach pojazdu wykonywane są pomiary. Symbol parkowania oznacza odpowiednie wolne miejsce parkingowe. Podczas parkowania lub opuszczania miejsca parkingowego, system może wspomagać kierowcę poprzez aktywne skręty lub hamowanie. Dodatkowo kierowca ma do dyspozycji również asystenta parkowania PARKTRONIC.

Info 

Aktywne uruchomienie hamulców jest dostępne tylko w pojazdach z automatyczną skrzynią biegów.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Aktywny asystent parkowania pełni jedynie funkcję pomocniczą. Takie wspomaganie nie zastępuje uważnego obserwowania otoczenia. Odpowiedzialność za bezpieczne manewrowanie, parkowanie i opuszczanie miejsca parkingowego ponosi zawsze kierowca. Należy upewnić się, że podczas manewrowania lub parkowania nie znajdują się w obszarze manewrowania żadne przeszkody, np. osoby, zwierzęta lub przedmioty.

Jeśli asystent parkowania PARKTRONIC jest wyłączony, niedostępny jest również aktywny asystent parkowania.

OSTRZEŻENIE

Pojazd skręca podczas parkowania lub opuszczania miejsca parkingowego i może przy tym wjechać na przeciwny pas ruchu. W konsekwencji można spowodować kolizję z innymi uczestnikami ruchu drogowego lub obiektami. Istnieje ryzyko wypadku!

Należy zwracać uwagę na innych uczestników ruchu drogowego i obiekty. W razie potrzeby należy zatrzymać pojazd lub wyłączyć funkcję aktywnego asystenta parkowania.


Wskazówka

Jeśli nie można uniknąć najeżdżania na przeszkody, np. krawężniki, należy na nie wjeżdżać bardzo wolno i pod możliwie szerokim kątem. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia opony i obręczy koła.


Aktywny asystent parkowania może również wyświetlać wolne miejsca parkingowe, które nie nadają się do parkowania, np.:

 • miejsca z zakazem parkowania lub postoju
 • miejsca przed wjazdami i wyjazdami lub wejściami i wyjściami
 • miejsca na nieodpowiednim podłożu.
Wskazówki dotyczące parkowania:
 • Szukając miejsca parkingowego na wąskiej ulicy należy przejeżdżać możliwie blisko zaparkowanych pojazdów.
 • Niektóre miejsca parkingowe, np. zanieczyszczone lub częściowo osłonięte krzakami, mogą być rozpoznawane niewłaściwie lub wcale nie rozpoznawane.
 • Miejsca parkingowe przed zaparkowanymi przyczepami, których dyszel wystaje na powierzchnię parkingową, mogą nie być rozpoznawane jako miejsce parkingowe lub być rozpoznawane niewłaściwie.
 • Opady śniegu lub intensywnego deszczu mogą spowodować niedokładny pomiar miejsca parkingowego.
 • W trakcie manewrów podczas procesu parkowania należy również zwracać uwagę na wskaźniki ostrzegawcze asystenta parkowania PARKTRONIC.
 • Kierowca w każdej chwili może skorygować manewr wykonywany przez aktywnego asystenta parkowania; powoduje to natychmiastowe wyłączenie funkcji.
 • Nie wolno korzystać z funkcji aktywnego asystenta parkowania podczas przewożenia przedmiotów wystających poza obrys pojazdu.
 • Po zamontowaniu łańcuchów przeciwśnieżnych nie wolno korzystać z funkcji aktywnego asystenta parkowania.
 • Zwracać uwagę na prawidłowe ciśnienie w oponach. Ma to bezpośredni wpływ na reakcje pojazdu podczas parkowania.
Z funkcji aktywnego asystenta parkowania należy korzystać przy parkowaniu w miejscach:
 • usytuowanych równolegle lub prostopadle do kierunku jazdy
 • znajdujących się na prostym odcinku drogi, a więc nie na zakręcie
 • znajdujących się na wysokości jezdni, a więc nie np. na chodniku.
Dla pojazdów z rozłożonym hakiem holowniczym minimalna długość miejsca parkingowego jest nieznacznie większa.

Po podłączeniu do pojazdu przyczepy nie można korzystać z aktywnego asystenta parkowania. Podłączenie instalacji elektrycznej przyczepy do instalacji pojazdu powoduje wyłączenie aktywnego asystenta parkowania. Tylne czujniki asystenta parkowania PARKTRONIC są wyłączone.

Asystent parkowania PARKTRONIC

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Asystent parkowania PARKTRONIC jest elektronicznym układem ułatwiającym parkowanie ...

Rozpoznawanie miejsca parkingowego

W trakcie wykonywania pomiarów miejsca parkingowego obiekty znajdujące się powyżej zakresu rejestracji danych aktywnego asystenta parkowania nie s&# ...

Categorie