Mercedes-Benz GLA: Rozpoznawanie miejsca parkingowego

W trakcie wykonywania pomiarów miejsca parkingowego obiekty znajdujące się powyżej zakresu rejestracji danych aktywnego asystenta parkowania nie są rozpoznawane. W związku z tym przy obliczaniu dostępnego miejsca system nie uwzględnia np. przedmiotów wystających z bagażnika, pomostów załadunkowych samochodów ciężarowych itp. Dlatego też aktywny asystent parkowania w niektórych okolicznościach może zbyt wcześnie wykonać skręt przy wjeżdżaniu na miejsce parkingowe.

Aktywny asystent parkowania nie wspomaga kierowcy w przypadku miejsc parkingowych umieszczonych prostopadle do kierunku jazdy, gdy

 • dwa miejsca parkingowe znajdują się bezpośrednio obok siebie
 • miejsce parkingowe znajduje się bezpośrednio obok niskiego ograniczenia, np. niskiego krawężnika
 • pojazd jest parkowany przodem
Aktywny asystent parkowania nie wspomaga kierowcy w przypadku miejsc parkingowych umieszczonych równolegle lub prostopadle do kierunku jazdy, gdy
 • miejsce parkingowe znajduje się na krawężniku
 • miejsce parkingowe wydaje się systemowi zablokowane, np. przez liście lub płyty trawnikowe
 • powierzchnia, której potrzebuje pojazd do manewrowania, jest za mała
 • miejsce parkingowe jest ograniczone przez przeszkodę, np. przez drzewo, słupek lub przyczepę
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu rejestracji danych.

OSTRZEŻENIE

Jeśli powyżej zasięgu wykrywalności znajdują się obiekty,
 • asystent parkowania z kamerą cofania może zbyt wcześnie skręcić.
 • pojazd może nie zatrzymać się przed tymi obiektami.
W wyniku tego można spowodować kolizję. Istnieje ryzyko wypadku!

Jeśli powyżej zasięgu wykrywalności znajdują się obiekty, należy zatrzymać się i wyłączyć pakiet parkowania z kamerą cofania.
Znalezione miejsce parkingowe z lewej strony

Symbol parkingu

Znalezione miejsce parkingowe z prawej strony

Aktywny asystent parkowania jest automatycznie włączony podczas jazdy do przodu. System pozostaje aktywny do prędkości ok. 35 km/h. Działanie polega na automatycznym wyszukiwaniu miejsc parkingowych o odpowiedniej wielkości po obu stronach pojazdu.

Rozpoznawane są tylko miejsca parkingowe spełniające następujące warunki:

 • usytuowane równolegle lub prostopadle do kierunku jazdy
 • miejsca parkingowe usytuowane równolegle do kierunku jazdy muszą mieć szerokość co najmniej 1,5 m
 • miejsca parkingowe usytuowane równolegle do kierunku jazdy muszą być o co najmniej 1,0 m dłuższe od pojazdu
 • miejsca parkingowe usytuowane prostopadle do kierunku jazdy muszą być o co najmniej 1,0 m szersze od pojazdu

Info 

Należy pamiętać, że aktywny asystent parkowania w przypadku miejsc parkingowych znajdujących się prostopadle do kierunku jazdy, nie może zmierzyć głębokości miejsca parkingowego. Należy samodzielnie ocenić, czy pojazd zmieści się na miejscu parkingowym.

Podczas jazdy z prędkością poniżej 30 km/h na zintegrowanej tablicy wskaźników jako wskazanie statusu systemu pojawia się symbol parkingu .
Gdy rozpoznane zostanie wolne miejsce parkingowe, dodatkowo wyświetlana jest strzałka skierowana w prawo lub w lewo. Domyślnie aktywny asystent parkowania sygnalizuje tylko miejsca parkingowe znalezione po stronie pasażera. Miejsca parkingowe po stronie kierowcy są sygnalizowane po włączeniu kierunkowskazu po stronie kierowcy. W celu zaparkowania po stronie kierowcy należy pozostawić lewy kierunkowskaz włączony do chwili, gdy zamiar korzystania z aktywnego asystenta parkowania zostanie potwierdzony za pomocą przycisku
na kierownicy wielofunkcyjnej. System analizuje automatycznie, czy chodzi o miejsce parkingowe równoległe lub prostopadłe do kierunku jazdy.

Namierzone miejsce parkingowe jest sygnalizowane do chwili, gdy pojazd odjedzie od tego miejsca na odległość ok. 15 m.   

  Aktywny asystent parkowania

  Wskazówki ogólne Aktywny asystent parkowania jest elektronicznym układem ułatwiającym parkowanie, wykorzystującym czujniki ...

  Parkowanie

  OSTRZEŻENIE Jeśli pojazd jest wyhamowywany tylko za pomocą pakietu parkowania z kamerą cofania, po opuszczeniu pojazdu przez kierowcę poja ...

  Categorie