Mercedes-Benz GLA: Parkowanie

OSTRZEŻENIE

Jeśli pojazd jest wyhamowywany tylko za pomocą pakietu parkowania z kamerą cofania, po opuszczeniu pojazdu przez kierowcę pojazd może się stoczyć:
 • jeśli występuje usterka systemu lub zasilania napięciem
 • w wyniku manipulacji przy instalacji elektrycznej w komorze silnika, akumulatorze lub bezpiecznikach
 • w wyniku odłączenia akumulatora
 • w wyniku naciśnięcia pedału gazu, np. przez pasażera pojazdu.
Istnieje ryzyko wypadku!

Przed opuszczeniem pojazdu należy zawsze zabezpieczyć go przed stoczeniem się.


Info 

Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów:

Jeżeli aktywny asystent parkowania może rozpoznać przeszkody, hamuje on samodzielnie podczas parkowania. Odpowiedzialność za hamowanie we właściwym momencie spoczywa na kierowcy.  

- Zatrzymać pojazd, dopóki znalezione miejsce parkingowe jest sygnalizowane symbolem parkingu ze strzałką.

- Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów: przełączyć skrzynię biegów w położenie .

Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów: włączyć bieg wsteczny.

 • Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Uruchomić as. park.? Tak: OK Nie: .

  - W celu anulowania: nacisnąć przycisk
  na kierownicy wielofunkcyjnej lub odjechać.

  lub

  - W celu zaparkowania pojazdu przy pomocy aktywnego asystenta parkowania: nacisnąć przycisk
  na kierownicy wielofunkcyjnej.

 • Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat As. parkow. aktywny Używać pedałów gazu i hamulca Uważać na otoczenie.

  - Puścić kierownicę wielofunkcyjną.

  - Cofać pojazd, zachowując przez cały czas gotowość do zahamowania. Podczas cofania jechać z prędkością ok. 10 km/h lub wolniej. W przeciwnym razie funkcja aktywnego asystenta parkowania zostanie natychmiast przerwana.
 • Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów: aktywny asystent parkowania hamuje pojazd aż do zatrzymania, gdy pojazd zbliży się do tylnego ograniczenia miejsca parkingowego.

  Jeśli jest mało miejsca, konieczne może być wykonanie kilku manewrów.

  - Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów: zatrzymać pojazd najpóźniej w chwili, gdy słychać będzie ciągły sygnał ostrzegawczy aktywnego asystenta parkowania.

 • Jeśli jest mało miejsca, konieczne może być wykonanie kilku manewrów.

  Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów: na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Asystent parkowania aktywny Włączyć przełoż. D Uważać na otoczenie.

  Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów: na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat As. parkow. aktywny Włączyć bieg do jazdy do przodu Uważać na otoczenie.

  - Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów: po zatrzymaniu pojazdu przełączyć skrzynię biegów w położenie .

  Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów: po zatrzymaniu pojazdu włączyć pierwszy bieg.

 • Aktywny asystent parkowania natychmiast kieruje pojazd w drugą stronę.

  Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat As. parkow. aktywny Używać pedałów gazu i hamulca Uważać na otoczenie.

  Info 

  W celu osiągnięcia najlepszej pozycji parkingowej przed ruszeniem należy odczekać na zakończenie ruchu kierownicy.

  - Jechać do przodu, zachowując przez cały czas gotowość do zahamowania.

 • Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów: aktywny asystent parkowania hamuje pojazd aż do zatrzymania, gdy pojazd zbliży się do przedniego ograniczenia miejsca parkingowego.

  Jeśli jest mało miejsca, konieczne może być wykonanie kilku manewrów.

  - Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów: zatrzymać pojazd najpóźniej w chwili, gdy słychać będzie ciągły sygnał ostrzegawczy aktywnego asystenta parkowania.

  Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów: na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Asystent parkowania aktywny Włączyć przełoż. R Uważać na otoczenie.

  Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów: na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat As. parkow. aktywny Włączyć bieg wsteczny Uważać na otoczenie

  Natychmiast po zakończeniu procesu parkowania na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Aktywny asystent parkowania zakończony i słychać dźwięk sygnalizacyjny. Pojazd jest teraz zaparkowany.

  Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów: po zatrzymaniu pojazd jest utrzymywany w miejscu bez potrzeby wciskania pedału hamulca. Dodanie gazu powoduje anulowanie hamowania.

  Aktywny asystent parkowania nie wspomaga teraz kierowcy poprzez skręty i uruchomienie hamulców. Po zakończeniu funkcji aktywnego asystenta parkowania kierowca musi samodzielnie operować kierownicą i hamować. Aktywny asystent parkowania jest nadal aktywny.

  Wskazówki dotyczące parkowania:

  • Ustawienie pojazdu na miejscu parkingowym po zakończeniu procesu parkowania jest zależne od wielu czynników. Są to m.in. ustawienie i kształty pojazdów zaparkowanych przed i za miejscem parkingowym oraz właściwości tego miejsca. Może się zdarzyć, że pojazd zostanie zaparkowany zbyt głęboko na znalezionym miejscu parkingowym lub będzie zanadto wystawać na pas ruchu. Niekiedy manewry mogą prowadzić przez lub na krawężnik. W razie potrzeby należy przerwać proces parkowania przy pomocy aktywnego asystenta parkowania.
  • Skrzynię biegów można przełączyć w położenie
   również wcześniej. Następuje wówczas zwrot i pojazd nie wjeżdża głębiej na miejsce parkingowe. Jeśli zmiana położenia skrzyni biegów następuje zbyt wcześnie, proces parkowania zostaje przerwany. Dobre ustawienie do parkowania z tej pozycji nie jest możliwe.

   Rozpoznawanie miejsca parkingowego

   W trakcie wykonywania pomiarów miejsca parkingowego obiekty znajdujące się powyżej zakresu rejestracji danych aktywnego asystenta parkowania nie s&# ...

   Opuszczanie miejsca parkingowego

   Aby aktywny asystent parkowania zapewnił wsparcie podczas opuszczania miejsca parkingowego: należy parkować pojazd za pomocą aktywnego asyste ...

  • Categorie