Mercedes-Benz GLA: Asystent parkowania PARKTRONIC

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Asystent parkowania PARKTRONIC jest elektronicznym układem ułatwiającym parkowanie, wykorzystującym czujniki ultradźwiękowe. Monitoruje on otoczenie wokół pojazdu za pomocą sześciu czujników w przednim i sześciu czujników w tylnym zderzaku. Asystent parkowania PARKTRONIC sygnalizuje optycznie i akustycznie odległość pomiędzy pojazdem a przeszkodą.

Asystent parkowania PARKTRONIC pełni jedynie funkcję pomocniczą. Takie wspomaganie nie zastępuje uważnego obserwowania otoczenia. Odpowiedzialność za bezpieczne manewrowanie, parkowanie i opuszczanie miejsca parkingowego ponosi zawsze kierowca. Należy upewnić się, że podczas manewrowania lub parkowania nie znajdują się w obszarze manewrowania żadne osoby, zwierzęta lub przedmioty.

Wskazówka

Podczas parkowania należy zwrócić szczególną uwagę na obiekty znajdujące się poniżej lub powyżej czujników, np. donice z kwiatami lub dyszle przyczep. Asystent parkowania PARKTRONIC nie rozpoznaje takich obiektów w bliskim zasięgu. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia pojazdu lub tych obiektów.

Czujniki mogą ewentualnie nie rozpoznać śniegu oraz przedmiotów, absorbujących fale ultradźwiękowe.

Źródła ultradźwięków (np. myjnia samochodowa, pneumatyczny układ hamulcowy w samochodach ciężarowych lub młot pneumatyczny) mogą zakłócić działanie asystenta parkowania PARKTRONIC.

W nieregularnym terenie asystent parkowania PARKTRONIC może ewentualnie nie działać prawidłowo.
Jeżeli hak holowniczy nie jest wykorzystywany, należy złożyć jego końcówkę. Minimalny zasięg wykrywalności asystenta parkowania PARKTRONIC w stosunku do przeszkody odnosi się do zderzaka, a nie do końcówki haka.  

Asystent parkowania PARKTRONIC jest automatycznie uruchamiany

 • w chwili włączenia zapłonu
 • w pojazdach z automatyczną skrzynią biegów po przełączeniu skrzyni biegów w położenie ,

  lub
Po przekroczeniu prędkości 18 km/h asystent parkowania PARKTRONIC wyłącza się. Przy niższej prędkości włącza się ponownie.

Pojazd z hakiem holowniczym: Jeśli istnieje połączenie elektryczne pomiędzy pojazdem a przyczepą, asystent parkowania PARKTRONIC w obszarze tylnym jest wyłączony.

Zasięg czujników

Wskazówki ogólne

Asystent parkowania PARKTRONIC nie uwzględnia przeszkód, które
 • znajdują się poniżej zasięgu wykrywalności, np. osoby, zwierzęta lub przedmioty
 • znajdują się powyżej obszaru wykrywalności, np. wystający ładunek, zwisy lub rampy załadowcze samochodów ciężarowych.

 

Zasięg czujników


Czujniki w przednim zderzaku z lewej strony (przykład)

Czujniki nie mogą być pokryte brudem, lodem lub błotem pośniegowym. W przeciwnym razie ich prawidłowe działanie jest niemożliwe. Czujniki należy czyścić regularnie, uważając, aby ich nie zadrapać i nie uszkodzić.  

Zasięg

Zasięg

Zasięg


Obszar wykrywalności czujników przednich

Obszar wykrywalności czujników tylnych

Czujniki przednie

Środek ok. 100 cm
Naroża ok. 60 cm

Czujniki tylne

Środek ok. 120 cm
Naroża ok. 80 cm

Odległość minimalna

Środek ok. 20 cm
Naroża ok. 20 cm

Jeśli w tym obszarze znajduje się rozpoznana przeszkoda, włączają się odpowiednie wskaźniki ostrzegawcze i słychać sygnał ostrzegawczy. Po przekroczeniu minimalnej odległości od przeszkody sygnalizowanie odległości może zostać przerwane.   

Wskaźniki ostrzegawcze

Wskaźniki ostrzegawcze


Segmenty dla lewej strony pojazdu

Segmenty dla prawej strony pojazdu

Segmenty sygnalizujące gotowość

Wskaźniki ostrzegawcze sygnalizują odległość pojazdu od przeszkody. Wskaźnik ostrzegawczy dla strefy przedniej pojazdu jest umieszczony na tablicy rozdzielczej nad środkowymi dyszami nawiewu. Wskaźnik ostrzegawczy o odległości tyłu pojazdu od przeszkody znajduje się z tyłu przy podsufitce.

Wskaźnik jest podzielony na pięć żółtych i dwa czerwone segmenty; każdy taki zespół odnosi się do danej strony pojazdu. Podświetlenie żółtych segmentów
oznacza, że asystent parkowania PARKTRONIC może wykonywać pomiary.

Położenie dźwigni zmiany biegów lub przełożenie automatycznej skrzyni biegów określa, który wskaźnik ostrzegawczy jest aktywny przy włączonym silniku.

Pojazd z manualną skrzynią biegów:

Położenie dźwigni zmiany biegów Wskaźniki ostrzegawcze
Bieg do jazdy do przodu

lub

Bieg jałowy
Aktywny wskaźnik z przodu
Bieg wsteczny lub toczenie się pojazdu do tyłu Aktywne wskaźniki z przodu i z tyłu

Automatyczna skrzynia biegów:

Przełożenie skrzyni biegów Wskaźniki ostrzegawcze

Aktywny wskaźnik z przodu
,

lub toczenie się pojazdu do tyłu
Aktywne wskaźniki z przodu i z tyłu

Wskaźniki nieaktywne

Podczas zbliżania się pojazdu do przeszkody następuje włączenie jednego lub kilku segmentów, w zależności od odległości. Dodatkowo wydawane są sygnały dźwiękowe.

Jeśli odległość od przeszkody jest wystarczająca, słychać dźwięk przerywany. Im mniejsza jest odległość od przeszkody, tym krótsze są przerwy między dźwiękami. Po osiągnięciu minimalnej odległości słychać ciągły sygnał ostrzegawczy.

Wyłączanie lub włączanie asystenta parkowania PARKTRONIC

Wyłączanie lub włączanie asystenta parkowania PARKTRONIC


Lampka kontrolna

Włączanie i wyłączanie asystenta parkowania PARKTRONIC

Gdy lampka kontrolna
świeci się, asystent parkowania PARKTRONIC jest wyłączony.

Info 

Asystent parkowania PARKTRONIC zostaje włączony automatycznie po przekręceniu kluczyka w stacyjce w położenie .

Problemy z asystentem parkowania PARKTRONIC

Problem Możliwe przyczyny/skutki i ► rozwiązania
We wskaźnikach ostrzegawczych asystenta parkowania PARKTRONIC są włączone jedynie czerwone segmenty. Dodatkowo mniej więcej przez dwie sekundy słychać sygnał ostrzegawczy.

Następnie asystent parkowania PARKTRONIC wyłącza się, a lampka kontrolna w przycisku PARKTRONIC zaczyna się świecić.

Nastąpiło uszkodzenie i wyłączenie asystenta parkowania PARKTRONIC.

- W przypadku powtarzających się problemów zlecić kontrolę asystenta parkowania PARKTRONIC w fachowym serwisie.

We wskaźnikach ostrzegawczych asystenta parkowania PARKTRONIC są włączone jedynie czerwone segmenty. Następnie asystent parkowania PARKTRONIC wyłącza się. Nastąpiło zabrudzenie lub uszkodzenie czujników asystenta parkowania PARKTRONIC.

- Oczyścić czujniki asystenta parkowania PARKTRONIC.

- Ponownie włączyć zapłon.

Przyczyną mogą być również zakłócenia powodowane obcymi falami radiowymi lub ultradźwiękami.

- Sprawdzić działanie asystenta parkowania PARKTRONIC w innym miejscu.

  Wskaźnik dynamiki jazdy (pojazdy z pakietem ON&OFFROAD)

  Wskazówki ogólne Na wyświetlaczu systemu multimedialnego można wyświetlić za pomocą wskaźnika dynamiki jazdy wybrany program ja ...

  Aktywny asystent parkowania

  Wskazówki ogólne Aktywny asystent parkowania jest elektronicznym układem ułatwiającym parkowanie, wykorzystującym czujniki ...

  Categorie