Honda CR-V: Warunki działania i ograniczenia systemu CMBS

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Jazda –> System Honda Sensing –> System ograniczający skutki kolizji CMBS –> Warunki działania i ograniczenia systemu CMBS

W określonych sytuacjach system może się automatycznie wyłączyć i może się zapalić lampka systemu CMBS. Poniżej znajduje się kilka przykładów. Inne warunki mogą spowodować ograniczenie funkcji CMBS.

■ Warunki środowiskowe

 • Jazda w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (ulewny deszcz, mgła, śnieg itd.).
 • Nagła zmiana intensywności oświetlenia, np. przy wjeździe lub wyjeździe z tunelu.
 • Mały kontrast między obiektami a tłem.
 • Jazda na wprost zachodzącego lub wschodzącego słońca.
 • Silne źródło światła odbija się o powierzchnię drogi.
 • Jazda w cieniu drzew, budynków itd.
 • Infrastruktura lub elementy drogi, które mogą być błędnie zinterpretowane jako pojazdy lub piesi.
 • Refleksy świetlne na wewnętrznej powierzchni przedniej szyby.
 • Jazda w nocy lub w obszarze o niskim natężeniu światła (np. tunel).

■ Warunki drogowe

 • Jazda po ośnieżonej lub mokrej nawierzchni (ograniczona widoczność pasów ruchu, ślady innych pojazdów, refleksy świetlne, zanieczyszczenia spod kół innych pojazdów, duży kontrast).
 • Jazda po nierównych, wietrznych lub pofalowanych nawierzchniach.
 • Jazda po dużych przewyższeniach, zwłaszcza zbliżanie się do wierzchołka wzniesienia.

W przypadku nietypowego działania układu (np. zbyt częstego wyświetlania komunikatów ostrzegawczych) należy zlecić kontrolę pojazdu w ASO Honda.


■ Stan pojazdu

 • Zanieczyszczone szkła reflektorów lub nieprawidłowo ustawione reflektory.
 • Zasłonięcie zewnętrznej powierzchni przedniej szyby przez zanieczyszczenia, błoto, suche liście, mokry śnieg itd.
 • Zaparowanie wewnętrznej powierzchni przedniej szyby.
 • Nienaturalne zużycie opon lub stan kół (nieprawidłowy rozmiar, rozmiar inny od fabrycznego, nieprawidłowe ciśnienie powietrza itd.).
 • W przypadku jazdy z łańcuchami na kołach.
 • Pojazd jest przechylony z powodu ciężkiego ładunku lub modyfikacji zawieszenia.
 • Temperatura kamery jest bardzo wysoka.
 • Jazda w zaciągniętym hamulcem postojowym.
 • Kiedy radar na przedniej kratce wlotu powietrza będzie brudny.
 • Pojazd jedzie z przyczepą.

■ Ograniczenia związane z wykrywaniem

 • Przed samochodem nagle przejeżdża pojazd przecinający drogę lub na jezdnię wkracza pieszy.
 • Odległość między pojazdem a pojazdem z przodu lub pieszym jest zbyt mała.
 • Samochód z przodu zajeżdża drogę z małą prędkością i nagle hamuje.
 • Gwałtowne przyspieszenie i zbliżenie się do pojazdu lub pieszego z przodu z dużą prędkością.
 • Pojazd z przodu to motocykl, rower, skuter lub inny mały pojazd.
 • Przed pojazdem znajdują się zwierzęta.
 • Podczas jazdy po krętej drodze utrudniającej odpowiednie wykrycie pojazdu z przodu przez czujnik.
 • Różnica prędkości między pojazdem użytkownika a pojazdem poprzedzającym lub pieszym jest zbyt duża.
 • Nadjeżdżający z przeciwka pojazd nagle zjeżdża w kierunku samochodu.
 • Inny pojazd nagle przecina drogę przed samochodem na skrzyżowaniu itp.
 • Inny pojazd niespodziewanie przecina tor jazdy samochodu.
 • Przejazd przez wąski most wykonany ze stali.
 • Gdy poprzedzający pojazd nagle zahamuje.

Ograniczenia dotyczące wyłącznie funkcji wykrywania pieszych

 • Zwarta grupa osób, która znajduje się naprzeciw pojazdu.
 • Otoczenie lub przedmioty należące do pieszego, które mogą spowodować, że sylwetka pieszego nie będzie wyglądała typowo, co spowoduje, że system nie rozpozna pieszego.
 • Gdy wzrost pieszego wynosi mniej niż 1 metr lub więcej niż 2 metry.
 • Gdy pieszy "zlewa się" z otoczeniem.
 • Gdy pieszy jest pochylony, kuca, ma podniesione ręce lub biegnie.
 • Gdy większa grupa ludzi idzie w grupie.
 • Gdy kamera nie można prawidłowo rozpoznać pieszego ze względu na nietypowy kształt (niesienie bagażu, pozycja ciała, wzrost).

■ Automatyczne wyłączenie System CMBS może wyłączyć się automatycznie, czemu towarzyszy stałe świecenie lampki systemu CMBS w następujących sytuacjach:

 • Przegrzanie systemu ostrzegania przed kolizją.
 • Jazda poza drogą lub dłuższa jazda po górskiej lub krętej drodze.
 • Zostanie wykryty nieprawidłowy stan opon (nieprawidłowy rozmiar opon, za małe ciśnienie w oponach itp.).
 • Kamera za lusterkiem wstecznym lub otoczenie kamery (włączając przednią szybę) jest zanieczyszczone.

Po ustaniu warunków, które spowodowały wyłączenie się systemu CMBS (np. czyszczenie) działanie systemu zostaje wznowione.

Przy niewielkim prawdopodobieństwie kolizji

System CMBS może włączyć się nawet wówczas, gdy kierowca wie, że przed nim znajduje się inny pojazd lub gdy z przodu nie ma żadnego pojazdu. Ilustrują to następujące przykłady:

■ Przy wyprzedzaniu Nasz pojazd zbliża się do pojazdu poprzedzającego i zmienia pas ruchu, aby go wyprzedzić.

■ Na skrzyżowaniu Pojazd zbliża się do innego pojazdu lub wymija pojazd, który skręca w lewo lub w prawo.

Przy niewielkim prawdopodobieństwie kolizji


■ Pokonywanie łuków drogi Podczas pokonywania łuku pojazd dojeżdża do punktu, w którym nadjeżdżający z przeciwka pojazd znajduje się dokładnie naprzeciw niego.

Przy niewielkim prawdopodobieństwie kolizji


■ Przejazd pod wiaduktem o niskim prześwicie z dużą prędkością Pojazd przejeżdża pod wiaduktem o niskim lub wąskim prześwicie z dużą prędkością.

■ Progi zwalniające, roboty drogowe, tory kolejowe, obiekty na poboczu, itp.

Pojazd przejeżdża przez progi zwalniające, stalowe płyty drogowe itp. lub zbliża się do torów kolejowych bądź obiektów na poboczu, takich jak znaki drogowe lub bariery ochronne na zakręcie lub inne zaparkowane pojazdy bądź ściany podczas parkowania.

Przy niewielkim prawdopodobieństwie kolizji


  Fazy alarmu kolizyjnego

  Układ ma trzy fazy alarmu w przypadku możliwej kolizji. Jednakże w zależności od okoliczności system CMBS może nie przechodzić przez wszys ...

  Tempomat adaptacyjny (ACC) z funkcją podążania przy niskiej prędkości (LSF)

  Wersje z bezstopniową skrzynią biegów Tempomat pomaga utrzymać stałą prędkość jazdy i zachować odpowiedni dystans do pojazdu ...

  Categorie