Honda CR-V: System ograniczający skutki kolizji CMBS

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Jazda –> System Honda Sensing –> System ograniczający skutki kolizji CMBS

Może stanowić pomoc, gdy występuje prawdopodobieństwo kolizji z pojazdem znajdującym się z przodu lub ryzyko potrącenia pieszego. Zadaniem systemu CMBS jest sygnalizowanie ryzyka potencjalnej kolizji oraz ograniczenie prędkości pojazdu w przypadku, gdy kolizja jest nieunikniona, co ma na celu zminimalizować siłę uderzenia.

Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa System CMBS został zaprojektowany w celu ograniczenia dotkliwości nieuniknionej kolizji. Nie zapobiega kolizji ani nie powoduje automatycznego zatrzymania pojazdu.

Należy w sposób odpowiedzialny operować pedałem hamulca i kierownicą, odpowiednio do warunków jazdy.

Wersje z ręczną skrzynią biegów

Po włączeniu systemu ograniczającego skutki kolizji (CMBS) silnik może zostać automatycznie wyłączony.

W przypadku wyłączenia silnika należy go uruchomić w normalny sposób.

System CMBS może nie włączyć się lub nie wykryć pojazdu jadącego z przodu w następujących sytuacjach.

Informacje na temat obsługi kamery systemu.

Wskazówki dotyczące prawidłowego obchodzenia się z radarem znajdują się na następnej stronie.


■ Jak działa układ

System ograniczający skutki kolizji CMBS


System rozpoczyna monitorowanie drogi przed samochodem po przekroczeniu prędkości 5 km/h, gdy z przodu znajduje się inny samochód.

System CMBS włącza w następujących warunkach:

  • Gdy różnica prędkości w stosunku do pojazdu jadącego z przodu lub pieszego przekracza 5 km/h i występuje duże ryzyko kolizji.
  • Prędkość pojazdu wynosi ok. 100 km/h lub mniej, a układ wykrył ryzyko kolizji z:

- Pojazdem z przodu, który jest nieruchomy, nadjeżdża z naprzeciwka lub jedzie w tym samym kierunku.

- Pieszym wykrytym przed pojazdem.

  • Prędkość pojazdu wynosi ok. 100 km/h lub mniej, a układ wykrył ryzyko kolizji z pojazdem z przodu jadącym w tym samym kierunku.

Gdy system CMBS zostaje uruchomiony, może automatycznie uaktywnić hamulce. Działanie zostanie przerwane, jeśli pojazd użytkownika zatrzyma się lub nie zostanie stwierdzone potencjalne zagrożenie.


■ Kiedy system się włącza:

System sygnalizuje dźwiękowo i wizualnie ryzyko potencjalnej kolizji i wyłącza się, gdy ryzyko kolizji zostaje zażegnane.

  • Kierowca musi podjąć odpowiednie kroki, aby zapobiec kolizji (rozpocząć hamowanie, zmienić pas ruchu, itp.).

System ograniczający skutki kolizji CMBS


W pierwszej fazie alarmu ostrzegającego o ryzyku kolizji można zmienić odległość (Duża/ Normalna/Mała) między pojazdami, przy której będą nadawane ostrzeżenia, za pośrednictwem interfejsu informacji kierowcy lub opcji ustawień ekranu audio/informacji.

W pierwszej fazie alarmu ostrzegającego o ryzyku kolizji można zmienić odległość (Duża/ Normalna/Mała) między pojazdami, przy której będą nadawane ostrzeżenia, za pośrednictwem interfejsu informacji kierowcy lub opcji ustawień ekranu audio/informacji.

Funkcja ostrzeżeń wyświetlacza Head-Up* korzysta z soczewek umieszczonych przy przedniej krawędzi deski rozdzielczej.

Nie przykrywać soczewek i nie dopuszczać do ich zalania.

System ograniczający skutki kolizji CMBSZawartość interfejsu informacji kierowcy

Można zobaczyć aktualny stan systemów ACC*, ACC z funkcją LSF* i LKAS. Wskazuje, kiedy systemy ACC*, ACC z funkcją LSF* i LKAS są gotowe ...

Fazy alarmu kolizyjnego

Układ ma trzy fazy alarmu w przypadku możliwej kolizji. Jednakże w zależności od okoliczności system CMBS może nie przechodzić przez wszys ...

Categorie