Honda CR-V: Jazda

Samodzielne wezwanie pomocy

Jeśli konieczne jest wezwanie pomocy, można nawiązać połączenie ręcznie: Nacisnąć przycisk SOS i przytrzymać go przez co naj ...

Categorie