Honda CR-V: Zalecenia dotyczące jazdy w terenie

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Jazda –> Zalecenia dotyczące jazdy w terenie

Ogólne informacje

Pojazd został zaprojektowany przede wszystkim z myślą o jeździe po drogach, jednak ze względu na duży prześwit dopuszczalne jest okazjonalne jeżdżenie w terenie. Pojazd nie jest przystosowany do jazdy w trudnym terenie ani do brania udziału w rajdach terenowych.

Jazda poza drogą wymaga innych umiejętności. Należy pamiętać, że pojazd zachowuje się inaczej, niż w przypadku jazdy po asfalcie. Należy zwrócić szczególną uwagę na środki ostrożności i wskazówki zamieszczone w niniejszym rozdziale oraz dobrze poznać pojazd przed zjechaniem w teren.

Istotne środki bezpieczeństwa

Aby uniknąć ryzyka utraty kontroli i wywrotki, należy przestrzegać następujących zaleceń i wskazówek:

 • Prawidłowo rozmieścić bagaż i nie przekraczać dopuszczalnej masy i objętości bagażu.
 • Zawsze mieć pewność, że kierowca i wszyscy pasażerowie mają zapięte pasy bezpieczeństwa.
 • Jechać z małą prędkością i dostosować prędkość do panujących warunków.
 • Kierowca musi stale monitorować warunki jazdy i jechać z zachowaniem należytej ostrożności.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nieprawidłowe korzystanie z pojazdu na drodze i w terenie może być przyczyną wypadku lub wywrócenia pojazdu, co może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

 • Przestrzegać wszystkich zaleceń i wskazówek zamieszczonych w niniejszej instrukcji.
 • Jechać z małą prędkością i dostosować prędkość do panujących warunków.

Nieprawidłowe korzystanie z samochodu może być przyczyną wypadku lub wywrotki.


Unikanie niebezpieczeństw

 • Sprawdzić pojazd przed jazdą w terenie i upewnić się, że wykonany został okresowy przegląd techniczny. Zwrócić szczególną uwagę na stan opon i sprawdzić ich ciśnienie.
 • Mieć na uwadze ograniczenia, które niesie trasa (zbyt strome podjazdy, zbyt duże nierówności), ograniczenia własnej osoby (technika jazdy i komfort) oraz ograniczenia konstrukcyjne pojazdu (przyczepność, stabilność i moc). Brak świadomości powyższych ograniczeń może powodować zagrożenie dla kierowcy i pasażerów.
 • Przyspieszenia i hamowanie należy wykonywać w sposób możliwie płynny. Próba zbyt gwałtownego przyspieszenia lub hamowania może być przyczyną utraty przyczepności, która może doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem.
 • Unikanie przeszkód na drodze ogranicza ryzyko wywrotki oraz uszkodzenia zawieszenia lub innych elementów pojazdu.
 • Jazda po pochyłym podłożu zwiększa ryzyko wywrotki, w szczególności podczas jazdy trawersem po podłożu o zbyt dużym nachyleniu. W większości przypadków zjeżdżanie i podjeżdżanie pod wzniesienia bez skręcania jest najszybsze. Jeżeli nie można dokładnie ocenić warunków lub niebezpieczeństw znajdujących się przed pojazdem, należy z niego wysiąść i ocenić, czy przejazd nierówności jest możliwy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących możliwości bezpiecznego pokonania danego odcinka trasy nie należy podejmować prób przejazdu. W takiej sytuacji należy znaleźć alternatywną drogę przejazdu. W przypadku ugrzęźnięcia podczas podjazdu pod górę nie próbować zawrócić. Należy powoli wycofać pojazd, poruszając się dokładnie po tych samych śladach, którymi pojazd podjeżdżał.
 • Przejazd przez wodę - Unikać przejeżdżania przez głęboką wodę. W przypadku konieczności pokonania wody (np. małego potoku lub dużej kałuży) należy dokładnie ocenić jej głębokość przed próbą przejazdu. Należy sprawdzić, czy jest płytka, czy nurt nie jest mocny i czy dno jest twarde. W przypadku wątpliwości dotyczących głębokości lub typu dna bezwzględnie należy zawrócić i spróbować znaleźć alternatywną trasę przejazdu. Przejazd przez głęboką wodę może spowodować uszkodzenie pojazdu. Woda może się przedostać do wnętrza skrzyni biegów i mechanizmu różnicowego, powodując rozrzedzenie olejów i uszkodzenie tych podzespołów. Może również wypłukać smar z łożysk kół.
 • W przypadku ugrzęźnięcia ostrożnie jechać w stronę, która wydaje się być najbezpieczniejszą. Nie dopuszczać do poślizgu kół, ponieważ powoduje to głębsze zakopywanie się pojazdu i może spowodować uszkodzenie skrzyni biegów. Jeżeli pojazd nie może wyjechać o słanych siłach, należy go wyciągnąć drugim samochodem.

  Do mocowania lin holowniczych służą zaczepy w przedniej i w tylnej części pojazdu.

  Bezpieczna jazda z przyczepą

  O czym należy wiedzieć przed jazdą z przyczepą Przyczepę należy odpowiednio serwisować i utrzymywać w dobrym stanie. Masa i obcią ...

  Categorie