Honda CR-V: Tempomat adaptacyjny (ACC) z funkcją podążania przy niskiej prędkości (LSF)

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Jazda –> System Honda Sensing –> Tempomat adaptacyjny (ACC) z funkcją podążania przy niskiej prędkości (LSF)

Wersje z bezstopniową skrzynią biegów

Tempomat pomaga utrzymać stałą prędkość jazdy i zachować odpowiedni dystans do pojazdu jadącego z przodu, bez konieczności naciskania pedału przyspieszenia lub hamulca przez kierowcę, a jeśli poprzedzający pojazd zatrzyma się, może zmniejszyć prędkość i zatrzymać pojazd.

Jeżeli tempomat z funkcją LSF zmniejsza prędkość pojazdu poprzez użycie hamulców, powoduje to także włączenie świateł stop.

Kiedy używać

Tempomat adaptacyjny (ACC) z funkcją podążania przy niskiej prędkości (LSF)


■Prędkość pojazdu dla tempomatu adaptacyjnego z funkcją LSF: Pojazd jest wykryty w zasięgu tempomatu adaptacyjnego z funkcją LSF - tempomat adaptacyjny z funkcją LSF działa przy prędkościach do 180 km/h.

Brak wykrytego pojazdu w zasięgu tempomatu adaptacyjnego z funkcją LSF - tempomat adaptacyjny z LSF pracuje przy prędkości 30 km/h lub wyższej.

■Położenie dźwigni zmiany biegów dla tempomatu adaptacyjnego z funkcją LSF: Położenie (D) lub (S)

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nieprawidłowe korzystanie z tempomatu adaptacyjnego z funkcją LSF może doprowadzić do wypadku.

Z tempomatu adaptacyjnego z funkcją LSF należy korzystać wyłącznie podczas jazdy po autostradach, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Tempomat adaptacyjny z funkcją LSF charakteryzuje się ograniczonymi możliwościami hamowania i może nie zatrzymać pojazdu tak, aby uniknąć kolizji z poprzedzającym pojazdem, który gwałtownie się zatrzymał.

Należy być zawsze przygotowanym do użycia pedału hamulca, gdy będzie to konieczne.

Ważne uwagi Tak, jak w przypadku innych układów, istnieją ograniczenia związane z użyciem tempomatu adaptacyjnego z funkcją LSF. W razie konieczności należy używać pedału hamulca i zawsze utrzymywać bezpieczną odległość od innych pojazdów.


■ Sposób aktywacji układu

■ Sposób aktywacji układu


Naciśnięcie przycisku MAIN powoduje włączenie lub wyłączenie tempomatu adaptacyjnego z funkcją LSF i systemu utrzymywania na pasie ruchu (LKAS).

Tempomat adaptacyjny z funkcją LSF może nie działać prawidłowo w następujących warunkach:

Jeśli tempomat adaptacyjny z funkcją LSF nie jest używany: Wyłączyć tempomat adaptacyjny, naciskając przycisk MAIN. To spowoduje również włączenie układu ostrzegającego o zmianie pasa ruchu (LKAS).

Nie używać tempomatu adaptacyjnego z funkcją LSF w następujących warunkach:

  • Na drogach o dużym natężeniu ruchu lub podczas jazdy w korkach.
  • Na krętych drogach.
  • Na stromych zjazdach, gdzie ustawiona prędkość może zostać przekroczona. W takich przypadkach, tempomat adaptacyjny z funkcją LSF nie uruchomi hamulców, aby utrzymać ustawioną prędkość.
  • Na drogach z punktami pobierania opłat lub innymi obiektami znajdującymi się między pasami ruchu lub na parkingach czy w punktach samoobsługowych.

Warunki działania i ograniczenia systemu CMBS

W określonych sytuacjach system może się automatycznie wyłączyć i może się zapalić lampka systemu CMBS. Poniżej znajduje si ...

Ustawianie prędkości pojazdu

Podczas jazdy z prędkością około 30 km/h lub większą: Po osiągnięciu żądanej prędkości zdjąć stopę ...

Categorie