Honda CR-V: Ustawianie prędkości pojazdu

Ustawianie prędkości pojazdu


Podczas jazdy z prędkością około 30 km/h lub większą: Po osiągnięciu żądanej prędkości zdjąć stopę z pedału i nacisnąć przycisk -/SET. W chwili zwolnienia przycisku aktualna prędkość zostanie ustawiona i tempomat adaptacyjny z funkcją LSF zacznie działać.

Podczas jazdy z prędkością poniżej 30 km/h: Jeśli pojazd porusza się, a pedał hamulca nie jest wciśnięty, naciśnięcie przycisku ustawia prędkość na poziomie około 30 km/h niezależnie od prędkości bieżącej.

Gdy pojazd nie porusza się, prędkość jazdy można ustawić nawet przy wciśniętym pedale hamulca.

Po ponownym podłączeniu akumulatora i ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu ON (II)*1 mogą zapalić się na bursztynowo kontrolki następujących układów: tempomat adaptacyjny (ACC) z funkcją podążania przy niskiej prędkości (LSF), zapobieganie zjechaniu z pasa ruchu, system kontroli stabilności jazdy (VSA), przełącznik OFF systemu VSA, system monitorowania niskiego ciśnienia w oponach/system ostrzegania o niskim ciśnieniu w oponach, układ ograniczający skutki kolizji (CMBS), hamulec postojowy i układ hamulcowy (bursztynowy). Przejechać krótki dystans z prędkością powyżej 20 km/h. Każda z lampek powinna zgasnąć. Jeśli tak się nie stanie, zgłosić się do ASO Honda celem sprawdzenia pojazdu.


Można zmienić jednostkę, w jakiej na interfejsie informacji kierowcy jest pokazywana ustawiona prędkość jazdy. Dostępne jednostki to km/h i mph.


*1: Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego mają przycisk ENGINE START/STOP zamiast wyłącznika zapłonu.

Ustawianie prędkości pojazdu


Gdy tempomat adaptacyjny z funkcją LSF rozpocznie działanie, w interfejsie informacyjnym kierowcy pojawią się paski odstępu, ikona pojazdu oraz ustawiona prędkość.

W przypadku korzystania z tempomatu adaptacyjnego (ACC) z funkcją podążania przy niskiej prędkości (LSF) aktywny jest asystent jazdy do przodu (funkcja elektrycznego układu wspomagania kierownicy).

Dzięki umożliwieniu układowi kierowniczemu automatycznego kompensowania naturalnie występującego zjawiska ściągania układu kierowniczego asystent jazdy do przodu ułatwia utrzymanie pojazdu na torze jazdy na wprost.

W użyciu

■ Z przodu znajduje się inny pojazd Tempomat adaptacyjny z funkcją LSF zaczyna monitorować pojazd, który wjechał w strefę działania układu. W takim przypadku tempomat adaptacyjny (ACC) z funkcją LSF utrzymuje lub zmniejsza zaprogramowaną prędkość jazdy, aby utrzymać odpowiedni odstęp od pojazdu jadącego z przodu.

W użyciu


Jeśli prędkość jazdy pojazdu poprzedzającego jest niższa od ustawionej prędkości, to kierowany pojazd zacznie zwalniać.

W użyciu


Jeżeli pojazd z przodu zwolni gwałtownie lub jeżeli inny pojazd zajedzie drogę użytkownikowi, wygenerowany zostanie sygnał dźwiękowy, w interfejsie informacyjnym kierowcy pojawi się komunikat ostrzegawczy i zamigają lampki ostrzegawcze na wyświetlaczu Head-Up*.

W użyciu


Wcisnąć pedał hamulca i utrzymywać odpowiednią odległość od pojazdu poprzedzającego.

W użyciu■ Nie ma pojazdu z przodu

W użyciu


Pojazd utrzymuje ustawioną prędkość bez konieczności trzymania stopy na pedale hamulca lub przyspieszenia.

Jeśli wykrywany był wcześniej pojazd uniemożliwiający utrzymanie zadanej prędkości, tempomat adaptacyjny z funkcją LSF przyspiesza pojazd do ustawionej prędkości i utrzymuje ją.

■ Po wciśnięciu pedału przyspieszenia Można chwilowo zwiększyć prędkość pojazdu. W tym przypadku nie ma alarmów dźwiękowych ani wizualnych, nawet jeśli w zasięgu wykrywania tempomatu adaptacyjnego z funkcją LSF znajduje się pojazd.

Tempomat adaptacyjny z funkcją LSF pozostaje włączony do momentu anulowania jego działania. Po zwolnieniu pedału przyspieszenia układ przywraca prędkość odpowiednią do utrzymania stosownego odstępu, jeśli pojazd poprzedzający jest w zakresie wykrywania tempomatu adaptacyjnego (ACC) z funkcją LSF.

Jeżeli odległość od pojazdu jadącego z przodu jest niewielka, tempomat adaptacyjny z funkcją LSF może zacząć zwiększać prędkość pojazdu w następujących okolicznościach:

 • Poprzedzający pojazd porusza się tak samo szybko lub szybciej niż nasz pojazd.
 • Pojazd, który wjechał na zajmowany pas ruchu porusza się z większą prędkością i stopniowo się oddala.

System można również ustawić tak, aby emitował sygnał dźwiękowy, gdy inny samochód wjeżdża lub opuszcza strefę działania tempomatu adaptacyjnego z funkcją LSF.

Należy zmienić ustawienie ACC Dźwięk wykrycia samochodu.

Ograniczenia Aby utrzymać bezpieczna odległość podczas jazdy z włączonym tempomatem adaptacyjnym z funkcją LSF, konieczne może być użycie hamulca. Tempomat adaptacyjny z funkcją LSF może nie działać prawidłowo w określonych warunkach.


■ Pojazd jadący z przodu znajduje się w zasięgu tempomatu adaptacyjnego z funkcją LSF i zatrzymuje się

■ Pojazd jadący z przodu znajduje się w zasięgu tempomatu adaptacyjnego z funkcją LSF i zatrzymuje się


Pojazd użytkownika również zatrzymuje się automatycznie. W interfejsie informacyjnym kierowcy pojawia się komunikat .


Gdy pojazd znajdujący się z przodu ponownie ruszy, ikona wyświetlana w interfejsie informacyjnym kierowcy zacznie migać. Po naciśnięciu przycisku RES/+ lub -/SET albo wciśnięciu pedału przyspieszenia tempomat adaptacyjny z funkcją LSF przywraca wcześniej ustawioną prędkość.

Jeśli przed wznowieniem jazdy nie ma żadnego pojazdu z przodu, wcisnąć pedał przyspieszenia, a tempomat adaptacyjny z funkcją LSF wznowi działanie z zapamiętanym ustawieniem prędkości.

■ Pojazd jadący z przodu znajduje się w zasięgu tempomatu adaptacyjnego z funkcją LSF i zatrzymuje się


NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wyjście z pojazdu zatrzymanego podczas działania tempomatu adaptacyjnego z funkcją LSF może doprowadzić do samoczynnego ruszenia pojazdu bez obecności kierowcy.

Jeśli pojazd ruszy bez nadzoru kierowcy, może to doprowadzić do wypadku i w konsekwencji do odniesienia obrażeń ciała lub śmierci.

Nie należy nigdy opuszczać pojazdu zatrzymanego przez tempomat adaptacyjny z funkcją LSF.

Warunki działania i ograniczenia tempomatu adaptacyjnego z funkcją LSF

W określonych sytuacjach system może się automatycznie wyłączyć i może się zapalić lampka ACC. Poniżej znajduje się kilka przykładów. Inne warunki mogą spowodować ograniczenie funkcji tempomatu adaptacyjnego.

■ Warunki środowiskowe Jazda w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (ulewny deszcz, mgła, śnieg itd.).

■ Warunki drogowe Jazda po ośnieżonej lub mokrej nawierzchni (ograniczona widoczność pasów ruchu, ślady innych pojazdów, refleksy świetlne, zanieczyszczenia spod kół innych pojazdów, duży kontrast).

■ Stan pojazdu

 • Zasłonięcie zewnętrznej powierzchni przedniej szyby przez zanieczyszczenia, błoto, suche liście, mokry śnieg itd.
 • Nienaturalne zużycie opon lub stan kół (nieprawidłowy rozmiar, zróżnicowany rozmiar lub konstrukcja, nieprawidłowe ciśnienie powietrza w oponach, dojazdowe koło zapasowe itp.).
 • Temperatura kamery jest bardzo wysoka.
 • Zaciągnięty hamulec postojowy.
 • Gdy przednia kratka wlotu powietrza jest zabrudzona.
 • Pojazd jest przechylony z powodu ciężkiego ładunku lub modyfikacji zawieszenia.
 • W przypadku jazdy z łańcuchami na kołach.

Wskazówki dotyczące prawidłowego obchodzenia się z radarem znajdują się na następnej stronie.

Informacje na temat obsługi kamery systemu.

W przypadku konieczności naprawy lub demontażu radaru bądź mocnego uderzenia w jego osłonę, wyłączyć układ przyciskiem MAIN i zlecić kontrolę pojazdu ASO Honda.

W przypadku nietypowego działania układu (np. zbyt częstego wyświetlania komunikatów ostrzegawczych) należy zlecić kontrolę pojazdu w ASO Honda.


■ Ograniczenia związane z wykrywaniem

 • Przed samochodem nagle przejeżdża pojazd przecinający drogę.
 • Odległość do pojazdu poprzedzającego jest zbyt mała.
 • Samochód z przodu zajeżdża drogę z małą prędkością i nagle hamuje.
 • W przypadku gwałtownego przyspieszenia i zbliżenia się do pojazdu z przodu z dużą prędkością.
 • Pojazd z przodu to motocykl, rower, skuter lub inny mały pojazd.
 • Przed pojazdem znajdują się zwierzęta.
 • Podczas jazdy po krętej drodze utrudniającej wykrycie pojazdu z przodu przez czujnik.

Warunki działania i ograniczenia tempomatu adaptacyjnego z funkcją LSF


 • Różnica prędkości między pojazdem a pojazdem jadącym z przodu jest zbyt duża.
 • Nadjeżdżający z przeciwka pojazd nagle zjeżdża w kierunku samochodu.
 • Inny pojazd niespodziewanie przecina tor jazdy samochodu.
 • Przejazd przez wąski most wykonany ze stali.

Warunki działania i ograniczenia tempomatu adaptacyjnego z funkcją LSF


 • Gdy poprzedzający pojazd nagle zahamuje.
 • Gdy poprzedzający pojazd ma nieregularny kształt

Warunki działania i ograniczenia tempomatu adaptacyjnego z funkcją LSF


 • Gdy poprzedzający pojazd jedzie na krawędzi pasa ruchu.

  Tempomat adaptacyjny (ACC) z funkcją podążania przy niskiej prędkości (LSF)

  Wersje z bezstopniową skrzynią biegów Tempomat pomaga utrzymać stałą prędkość jazdy i zachować odpowiedni dystans do pojazdu ...

  Ustawiona prędkość pojazdu

  Prędkość pojazdu można zwiększać lub zmniejszać za pomocą przycisków RES/+ i -/SET na kierownicy. Każde naciśni& ...

  Categorie