Honda CR-V: Ustawiona prędkość pojazdu

Prędkość pojazdu można zwiększać lub zmniejszać za pomocą przycisków RES/+ i -/SET na kierownicy.

Ustawiona prędkość pojazdu


 • Każde naciśnięcie przycisku RES/+ lub -/SET powoduje odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie prędkości pojazdu o około 1 km/h.
 • Przytrzymanie przycisku RES/+ lub -/SET powoduje odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie prędkości pojazdu o około 10 km/h.

Jeżeli pojazd jadący z przodu poruszą się z prędkością mniejszą od ustawionej zwiększonej prędkości pojazdu użytkownika, tempomat adaptacyjny z funkcją LSF może nie zwiększyć prędkości. W ten sposób zostaje utrzymana odpowiednia odległość od pojazdu poprzedzającego.

Po wciśnięciu pedału przyspieszenia, a następnie naciśnięciu i zwolnieniu przycisku -/SET zostanie ustawiona bieżąca prędkość pojazdu.


Ustawianie lub zmiana odległości od pojazdu jadącego z przodu

Ustawianie lub zmiana odległości od pojazdu jadącego z przodu


Nacisnąć przycisk (odstęp), aby
zmienić odległość podążania za poprzedzającym pojazdem dla tempomatu adaptacyjnego z funkcją LSF.

Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę odstępu (między pojazdem a pojazdem jadącym z przodu) kolejno na małą, średnią, dużą i bardzo dużą.

Należy ustawić optymalny odstęp zgodnie z własnymi preferencjami. Należy zawsze pamiętać o przestrzeganiu lokalnych przepisów ruchu drogowego dotyczących zachowania odstępu między pojazdami.

Im wyższa prędkość jazdy, tym większy stanie się mały, średni, duży i bardzo duży odstęp pomiędzy pojazdami. Ilustrują to poniższe przykłady.

Ustawianie lub zmiana odległości od pojazdu jadącego z przodu


Gdy pojazd użytkownika zatrzyma się automatycznie po wykryciu zatrzymania pojazdu poprzedzającego, odstęp pomiędzy pojazdami będzie różnił się w zależności o ustawienia odległości dla tempomatu adaptacyjnego z funkcją LSF.

Kierowca musi w każdej sytuacji zachować odpowiednią odległość od poprzedzającego pojazdu i zdawać sobie sprawę, że minimalne wartości odległości lub odstępu czasu od poprzedzającego pojazdu mogą zależeć od lokalnych przepisów i ich przestrzeganie jest obowiązkiem kierowcy.


Anulowanie

Anulowanie


Aby anulować działanie tempomatu adaptacyjnego z funkcją LSF należy wykonać jedną z następujących czynności:

 • Nacisnąć przycisk CANCEL.
 • Nacisnąć przycisk MAIN.
  • Lampka tempomatu adaptacyjnego z funkcją LSF (zielona) zgaśnie.
 • Nacisnąć przycisk LIM.
 • Wcisnąć pedał hamulca.
  • Jeśli funkcją LSF zatrzymała pojazd, nie można anulować działania tempomatu adaptacyjnego z funkcją LSF poprzez wciśnięcie pedału hamulca.

Powrót do poprzednio ustawionej prędkości: Po wyłączeniu tempomatu adaptacyjnego z funkcją LSF można przywrócić poprzednio ustawioną prędkość, jeśli prędkość jest nadal wyświetlona. Nacisnąć przycisk RES/+.

Nie można ustawić ani przywrócić prędkości po wyłączeniu tempomatu adaptacyjnego z funkcją LSF za pomocą przycisku MAIN. Nacisnąć przycisk MAIN, aby włączyć układ i ustawić prędkość.


■ Automatyczne wyłączenie Gdy tempomat adaptacyjny z funkcją LSF zostanie wyłączony automatycznie, włącza się sygnał dźwiękowy, a w interfejsie informacyjnym kierowcy pojawia się komunikat.

Poniższe warunki mogą spowodować automatyczne wyłączenie tempomatu adaptacyjnego z funkcją LSF:

 • Złe warunki atmosferyczne (deszcz, mgła, śnieć itd.)
 • Kiedy radar na przedniej kratce wlotu powietrza będzie brudny.
 • Pojazd z przodu nie może zostać wykryty.
 • Wykryty zostanie nieprawidłowy stan opon lub koła wpadną w poślizg.
 • Podczas jazdy po drogach górskich lub podczas jazdy w terenie przez dłuższy czas.
 • Przy gwałtownych ruchach kierownicą.
 • Aktywacja układu ABS, VSA lub CMBS.
 • Gdy zapala się lampka układu ABS lub VSA.
 • Zatrzymanie pojazdu na bardzo stromym wzniesieniu.
 • W przypadku ręcznego zaciągnięcia hamulca postojowego.
 • Jeżeli tempomat adaptacyjny z funkcją LSF wykryje inny pojazd znajdujący się zbyt blisko pojazdu użytkownika.
 • Kamera za lusterkiem wstecznym lub otoczenie kamery (włączając przednią szybę) jest zanieczyszczone.
 • Po przekroczeniu maksymalnego dopuszczalnego obciążenia.
 • Podczas przejeżdżania przez zamkniętą przestrzeń, na przykład przez tunel.

Automatyczne wyłączenie tempomatu adaptacyjnego z funkcją LSF może również nastąpić w poniższych przypadkach. Jeśli do tego dojdzie, nastąpi automatyczne włączenie hamulca postojowego.

 • Pas bezpieczeństwa kierowcy jest odpięty podczas postoju pojazdu.
 • Pojazd zatrzymał się na więcej niż 10 minut.
 • Silnik jest wyłączony.

Nawet, jeśli tempomat adaptacyjny z funkcją LSF został automatycznie wyłączony, wciąż można przywrócić poprzednio ustawioną prędkość. Poczekać na zmianę stanu, który spowodował wyłączenie się tempomatu adaptacyjnego z funkcją LSF, a następnie nacisnąć przycisk -/SET.


Funkcja tempomatu adaptacyjnego

Przewiduje zachowanie pojazdów. Układ tempomatu adaptacyjnego z funkcją LSF wykrywa z wyprzedzeniem, że pojazd jadący po wolniejszym pasie ruchu zamierza zajechać drogę pojazdowi użytkownika i dostosowuje odpowiednio prędkość.

■ Jak działa układ

Funkcja tempomatu adaptacyjnego


Czujnik radarowy znajdujący się w przedniej osłonie chłodnicy wykrywa pojazdy poprzedzające, a także te znajdujące się na sąsiednim pasie ruchu, natomiast kamera za wewnętrznym lusterkiem wykrywa linie wyznaczające pasy ruchu.

Układ zwiększa możliwości tempomatu adaptacyjnego z funkcją LSF obejmujące śledzenie pojazdów; z wyprzedzeniem dopasowuje prędkość pojazdu w sytuacji, gdy pojazd jadący sąsiednim, wolniejszym pasem dogania inny, wolniejszy pojazd i w związku z tymzamierza zmienić pas i wjechać przed pojazd użytkownika.

W przypadku wykrycia takiej sytuacji, prędkość pojazdu zostaje lekko zmniejszona. Prędkość pojazdu zostaje zmniejszona zgodnie z prędkością samochodu zmieniającego pas ruchu jadącego z przodu.

W takiej sytuacji w interfejsie informacyjnym kierowcy pojawia się ikona zajechania drogi informująca o aktywacji układu.

Przedstawiono wersję z kierownicą po lewej stronie.

■ Zasady aktywacji systemu Gdy pojazd zajeżdżający drogę jedzie szybciej niż poprzedzający go pojazd, a pojazd użytkownika jedzie szybciej niż pojazd zajeżdżający drogę (czyli wtedy, gdy należy zwolnić), tempomat adaptacyjny z funkcją LSF przewiduje taką sytuację i dostosowuje prędkość jazdy.

Układ działa po spełnieniu następujących warunków:

 • Tempomat adaptacyjny z funkcją LSF jest włączony.
 • Jazda odbywa się po drodze z kilkoma pasami ruchu.
 • Gdy prędkość pojazdu mieści się w zakresie od około 80 km/h do 180 km/h.
 • Droga jest pozbawiona zakrętów albo ma łagodnie wyprofilowane zakręty.
 • Wyłączone są kierunkowskazy.
 • Nie jest wciśnięty pedał hamulca.
 • Gdy pojazd zmienia pas ruchu z wolniejszego pasa.

■ Włączanie tempomatu Układ można włączyć lub wyłączyć korzystając z interfejsu informacyjnego kierowcy.

W przypadku zmiany ruchu z prawostronnego na lewostronny, jazda przez pewien czas po drodze, gdzie występuje ruch pojazdów nadjeżdżających, powoduje automatyczne przełączenie tempomatu w odpowiedni tryb.

Inteligentny tempomat może nie zostać włączony w następujących sytuacjach:

 • Gdy różnica prędkości między pojazdem użytkownika a pojazdem zamierzającym zajechać mu drogę z sąsiedniego pasa jest bardzo mała.
 • Gdy różnica prędkości między naszym pojazdem, a pojazdem zamierzającym zmienić pas ruchu na sąsiadującym pasie jest bardzo mała (np. gdy nie ma konieczności dostosowania prędkości).
 • Gdy pojazd po prostu zajeżdża drogę, a przed pojazdem użytkownika na sąsiednim pasie nie ma innego pojazdu.
 • Gdy pojazd zajeżdża drogę z szybszego pasa.

  Ustawianie prędkości pojazdu

  Podczas jazdy z prędkością około 30 km/h lub większą: Po osiągnięciu żądanej prędkości zdjąć stopę ...

  Tempomat adaptacyjny (ACC)

  Wersje z ręczną skrzynią biegów Tempomat pomaga utrzymać stałą prędkość jazdy i zachować odpowiedni dystans do pojazdu ...

  Categorie