Honda CR-V: Tempomat adaptacyjny (ACC)

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Jazda –> System Honda Sensing –> Tempomat adaptacyjny (ACC)

Wersje z ręczną skrzynią biegów

Tempomat pomaga utrzymać stałą prędkość jazdy i zachować odpowiedni dystans do pojazdu jadącego z przodu bez konieczności naciskania pedału przyspieszenia lub hamulca.

Jeżeli tempomat adaptacyjny zmniejsza prędkości pojazdu przez użycie hamulców, powoduje to także włączenie świateł stop.

Tempomat adaptacyjny (ACC)


■Prędkość pojazdu dla tempomatu adaptacyjnego: Żądana prędkość jazdy wynosząca powyżej ~ 30 km/h

■Położenie dźwigni zmiany biegów dla tempomatu adaptacyjnego (ACC): (2) lub wyższe

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nieprawidłowe korzystanie z tempomatu adaptacyjnego (ACC) może doprowadzić do wypadku.

Z tempomatu adaptacyjnego należy korzystać wyłącznie podczas jazdy po autostradach, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Tempomat adaptacyjny ma ograniczoną skuteczność hamowania. Gdy prędkość pojazdu spadnie poniżej 25 km/h, tempomat adaptacyjny automatycznie się wyłącza i przestaje kontrolować układ hamulcowy pojazdu.

Należy być zawsze przygotowanym do wciśnięcia pedału hamulca, gdy będzie to konieczne.

Ważne uwagi Tak, jak w przypadku innych układów, istnieją ograniczenia związane z użyciem tempomatu adaptacyjnego. W razie konieczności należy używać pedału hamulca i zawsze utrzymywać bezpieczną odległość od innych pojazdów.

Jeśli obroty silnika spadają, zredukować bieg.

Gdy obroty silnika wzrastają, zmienić bieg na wyższy.

Zmiana biegu w ciągu pięciu sekund umożliwia utrzymanie wybranej prędkości.


■ Sposób aktywacji układu

Tempomat adaptacyjny (ACC)


Tempomat adaptacyjny może nie działać prawidłowo w następujących warunkach.

Podczas niekorzystania z tempomatu: Wyłączyć tempomat adaptacyjny, naciskając przycisk MAIN. To spowoduje również włączenie układu ostrzegającego o zmianie pasa ruchu (LKAS).

Naciśnięcie przycisku MAIN powoduje włączenie lub wyłączenie tempomatu adaptacyjnego i systemu utrzymywania na pasie ruchu (LKAS).

Nie używać tempomatu adaptacyjnego w następujących warunkach:

  • Na drogach o dużym natężeniu ruchu lub podczas jazdy w korkach.
  • Na krętych drogach.
  • Na stromych zjazdach, gdzie ustawiona prędkość może zostać przekroczona. W takich przypadkach, tempomat adaptacyjny nie aktywuje hamulców, aby utrzymać ustawioną prędkość.
  • Na drogach z punktami pobierania opłat lub innymi obiektami znajdującymi się między pasami ruchu lub na parkingach czy w punktach samoobsługowych.

Ustawiona prędkość pojazdu

Prędkość pojazdu można zwiększać lub zmniejszać za pomocą przycisków RES/+ i -/SET na kierownicy. Każde naciśni& ...

Ustawianie prędkości pojazdu

Po osiągnięciu żądanej prędkości zdjąć stopę z pedału i nacisnąć przycisk -/SET. W chwili zwolnienia przycisk ...

Categorie