Honda CR-V: Ustawiona prędkość pojazdu

Można zwiększać lub zmniejszać prędkość pojazdu za pomocą przycisków RES/+lub -/SET na kierownicy.

Ustawiona prędkość pojazdu


 • Każde naciśnięcie przycisku RES/+ lub -/SET powoduje odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie prędkości pojazdu o około 1 km/h.
 • Przytrzymanie przycisku RES/+ lub -/SET powoduje odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie prędkości pojazdu o około 10 km/h.

Jeżeli pojazd jadący z przodu poruszą się z prędkością mniejszą od ustawionej zwiększonej prędkości naszego pojazdu, tempomat adaptacyjny może nie zwiększyć prędkości pojazdu. W ten sposób zostaje utrzymana odpowiednia odległość od pojazdu poprzedzającego.

Po wciśnięciu pedału przyspieszenia, a następnie naciśnięciu i zwolnieniu przycisku -/SET zostanie ustawiona bieżąca prędkość pojazdu.


Ustawianie lub zmiana odległości od pojazdu jadącego z przodu

Ustawianie lub zmiana odległości od pojazdu jadącego z przodu


Nacisnąć przycisk (odstęp), aby zmienić odległość podążania za poprzedzającym pojazdem dla tempomatu adaptacyjnego.

Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę odstępu (między pojazdem a pojazdem jadącym z przodu) kolejno na małą, średnią, dużą i bardzo dużą.

Należy ustawić optymalny odstęp zgodnie z własnymi preferencjami. Należy zawsze pamiętać o przestrzeganiu lokalnych przepisów ruchu drogowego dotyczących zachowania odstępu między pojazdami.

Im wyższa prędkość jazdy, tym większy stanie się mały, średni, duży i bardzo duży odstęp pomiędzy pojazdami. Ilustrują to poniższe przykłady.

Ustawianie lub zmiana odległości od pojazdu jadącego z przodu


Kierowca musi w każdej sytuacji zachować odpowiednią odległość od poprzedzającego pojazdu i zdawać sobie sprawę, że minimalne wartości odległości lub odstępu czasu od poprzedzającego pojazdu mogą zależeć od lokalnych przepisów i ich przestrzeganie jest obowiązkiem kierowcy.


Anulowanie

Anulowanie


Aby anulować działanie tempomatu należy wykonać jedną z następujących czynności sytuacjach.

 • Nacisnąć przycisk CANCEL.
 • Nacisnąć przycisk MAIN.
  • Lampka ACC (zielona) zgaśnie.
 • Nacisnąć przycisk LIM.
 • Wcisnąć pedał hamulca.
 • Wcisnąć pedał sprzęgła na co najmniej pięć sekund.

Powrót do poprzednio ustawionej prędkości: Po wyłączeniu tempomatu adaptacyjnego można przywrócić poprzednio ustawioną prędkość, jeśli prędkość jest nadal wyświetlona.

Nacisnąć przycisk RES/+ podczas jazdy z prędkością co najmniej 30 km/h.

Nie można ustawić lub przywrócić prędkości po wyłączeniu tempomatu za pomocą przycisku MAIN. Nacisnąć przycisk MAIN, aby włączyć układ i ustawić prędkość.


■ Automatyczne wyłączenie Gdy tempomat adaptacyjny zostanie wyłączony automatycznie, włącza się sygnał dźwiękowy, a w interfejsie informacyjnym kierowcy pojawia się komunikat. Poniższe warunki mogą spowodować automatyczne wyłączenie tempomatu adaptacyjnego:

 • Złe warunki atmosferyczne (deszcz, mgła, śnieć itd.)
 • Kiedy radar na przedniej kratce wlotu powietrza będzie brudny.
 • Pojazd z przodu nie może zostać wykryty.
 • Wykryty zostanie nieprawidłowy stan opon lub koła wpadną w poślizg.
 • Podczas jazdy po drogach górskich lub podczas jazdy w terenie przez dłuższy czas.
 • Przy gwałtownych ruchach kierownicą.
 • Aktywacja układu ABS, VSA lub CMBS.
 • Gdy zapala się lampka układu ABS lub VSA.
 • W przypadku ręcznego zaciągnięcia hamulca postojowego.
 • Jeżeli tempomat adaptacyjny wykryje obecność innego pojazdu w zbyt małej odległości.
 • Kamera za lusterkiem wstecznym lub otoczenie kamery (włączając przednią szybę) jest zanieczyszczone.
 • Po przekroczeniu maksymalnego dopuszczalnego obciążenia.
 • Podczas przejeżdżania przez zamkniętą przestrzeń, na przykład przez tunel.
 • Zignorowanie pokazywanej poniżej obrotomierza sugestii zmiany biegu na niższy po upływie około 10 sekund spowoduje wyłączenie tempomatu adaptacyjnego.
 • Obroty silnika znajdą się w strefie oznaczonej na obrotomierzu kolorem czerwonym.
 • Obroty silnika spadną poniżej 1000 obr./min.
 • Przełączenie skrzyni biegów w położenie neutralne (luz) przy zmianie biegów na wyższy lub niższy.

Nawet, jeśli tempomat adaptacyjny został automatycznie wyłączony, wciąż można przywrócić poprzednią ustawioną prędkość. Odczekać, aż zmieni się stan, który spowodował wyłączenie się układu ACC, a następnie nacisnąć przycisk -/SET.


Funkcja tempomatu adaptacyjnego

Przewiduje zachowanie pojazdów. Układ wykrywa, że pojazd jadący po wolniejszym pasie ruchu zamierza zmienić pas i wjechać przed nasz pojazd, dostosowując odpowiednio prędkość.

■ Jak działa układ

Funkcja tempomatu adaptacyjnego


Czujnik radarowy znajdujący się w przedniej osłonie chłodnicy wykrywa pojazdy poprzedzające, a także te znajdujące się na sąsiednim pasie ruchu, natomiast kamera za wewnętrznym lusterkiem wykrywa linie wyznaczające pasy ruchu.

Układ zwiększa możliwości tempomatu obejmujące śledzenie pojazdów; dopasowuje prędkość pojazdu w sytuacji, gdy pojazd jadący sąsiednim, wolniejszym pasem zamierza zmienić pas i wjechać przed pojazd użytkownika.

W przypadku wykrycia takiej sytuacji, prędkość pojazdu zostaje lekko zmniejszona. Prędkość pojazdu zostaje zmniejszona zgodnie z prędkością samochodu zmieniającego pas ruchu jadącego z przodu.

W takiej sytuacji w interfejsie informacyjnym kierowcy pojawia się ikona zajechania drogi informująca o aktywacji układu.

Przedstawiono wersję z kierownicą po lewej stronie.

■ Zasady aktywacji systemu Gdy pojazd zmieniający pas ruchu jedzie szybciej niż pojazd poprzedzający, a nasz pojazd jedzie szybciej niż pojazd zmieniający pas ruchu (czyli kiedy należy zwolnić), tempomat przewiduje taką sytuację i dostosowuje prędkość pojazdu.

Układ działa po spełnieniu następujących warunków:

 • Układ ACC jest włączony.
 • Jazda odbywa się po drodze z kilkoma pasami ruchu.
 • Gdy prędkość pojazdu mieści się w zakresie od około 80 km/h do 180 km/h.
 • Droga jest pozbawiona zakrętów albo ma łagodnie wyprofilowane zakręty.
 • Wyłączone są kierunkowskazy.
 • Nie jest wciśnięty pedał hamulca.
 • Gdy pojazd zmienia pas ruchu z wolniejszego pasa.

■ Włączanie tempomatu Układ można włączyć lub wyłączyć korzystając z interfejsu informacyjnego kierowcy.

W przypadku zmiany ruchu z prawostronnego na lewostronny, jazda przez pewien czas po drodze, gdzie występuje ruch pojazdów nadjeżdżających, powoduje automatyczne przełączenie tempomatu w odpowiedni tryb.

Inteligentny tempomat może nie zostać włączony w następujących sytuacjach:

 • Gdy różnica prędkości między pojazdem użytkownika a pojazdem zamierzającym zajechać mu drogę z sąsiedniego pasa jest bardzo mała.
 • Gdy różnica prędkości między naszym pojazdem, a pojazdem zamierzającym zmienić pas ruchu na sąsiadującym pasie jest bardzo mała (np. gdy nie ma konieczności dostosowania prędkości).
 • Gdy pojazd po prostu zajeżdża drogę, a przed pojazdem użytkownika na sąsiednim pasie nie ma innego pojazdu.
 • Gdy pojazd zajeżdża drogę z szybszego pasa.

  Ustawianie prędkości pojazdu

  Po osiągnięciu żądanej prędkości zdjąć stopę z pedału i nacisnąć przycisk -/SET. W chwili zwolnienia przycisk ...

  System utrzymywania na pasie ruchu (LKAS)

  System pomaga utrzymać pojazd na środku wykrywanego pasa ruchu oraz sygnalizuje dotykowo, dźwiękowo i wizualnie zjeżdżanie z wybranego pasa ruchu. ...

  Categorie