Honda CR-V: System utrzymywania na pasie ruchu (LKAS)

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Jazda –> System Honda Sensing –> System utrzymywania na pasie ruchu (LKAS)

System pomaga utrzymać pojazd na środku wykrywanego pasa ruchu oraz sygnalizuje dotykowo, dźwiękowo i wizualnie zjeżdżanie z wybranego pasa ruchu.

System utrzymywania na pasie ruchu (LKAS)


Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa System LKAS pełni jedynie funkcję udogodnienia. Nie eliminuje konieczności operowania kierownicą. W przypadku zdjęcia rąk z kierownicy albo braku ruchu kierownicy układ nie działa.

Nie umieszczać przedmiotów na tablicy wskaźników.

Przedmioty mogą odbijać się w przedniej szybie i uniemożliwiać prawidłowe wykrywanie pasów ruchu.

System LKAS sygnalizuje zjeżdżanie z pasa ruchu bez włączania kierunkowskazu. System LKAS może nie wykryć wszystkich oznaczeń pasa ruchu; dokładność działania zależy od warunków atmosferycznych, prędkości jazdy i stanu oznaczeń pasa ruchu.

Kierowca musi osobiście podjąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i uniknięcia kolizji.

System LKAS jest przeznaczony do użytku podczas jazdy po autostradzie lub jezdni z rozdzielonym pasem ruchu.

System LKAS może nie działać prawidłowo w niektórych warunkach.


System utrzymywania na pasie ruchu (LKAS)

Pomaga w utrzymaniu pojazdu na środku pasa ruchu. Gdy pojazd zbliża się do białej lub żółtej linii, siła działania wspomagania układu kierowniczego zwiększa się.

System utrzymywania na pasie ruchu (LKAS)


System LKAS może nie działać zgodnie z założeniami podczas jazdy w korkach lub po drogach z ostrymi zakrętami.

W przypadku braku możliwości wykrycia pasów, system zostanie tymczasowo wyłączony. Po wykryciu pasów ruchu, system powróci do normalnego działania.


System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu

Gdy pojazd wkroczy w strefę ostrzegawczą, system LKAS informuje o tym kierowcę niewielkimi wibracjami na kole kierownicy oraz ostrzeżeniami dźwiękowymi i wizualnymi.

System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu


Warunki, w których można korzystać z układu

Układu można używać, gdy są spełnione poniższe warunki.

 • Pas ruchu posiada wyznaczone linie graniczne po obu stronach, a pojazd jedzie pośrodku tego pasa.
 • Pojazd porusza się z prędkością w zakresie od 72 do 185 km/h.
 • Droga jest pozbawiona zakrętów albo ma łagodnie wyprofilowane zakręty.
 • Wyłączone są kierunkowskazy.
 • Nie jest wciśnięty pedał hamulca.
 • Wycieraczki nie pracują z dużą prędkością.

■ Sposób aktywacji układu

Warunki, w których można korzystać z układu


1. Nacisnąć przycisk MAIN.

 • Informacje dotyczące układu LKAS wyświetlane są w interfejsie informacji kierowcy.

  System jest gotowy do użycia.

2. Nacisnąć przycisk LKAS.

 • W interfejsie informacyjnym kierowcy pojawią się linie graniczne pasa ruchu.

  Układ jest teraz aktywny.

Jeśli wskutek interwencji systemu LKAS pojazd zbacza na lewo lub prawo, należy wyłączyć układ i zlecić ASO Honda sprawdzenie pojazdu.


Warunki, w których można korzystać z układu


3. Podczas jazdy należy trzymać się środka pasa ruchu.

 • Przerywane linie boczne zmieniają się na linie ciągłe, gdy system rozpoczyna działanie po wykryciu pasów wyznaczających prawą i lewą krawędź pasa ruchu.

Anulowanie

Anulowanie


W celu anulowania działania systemu LKAS: Nacisnąć przycisk MAIN lub LKAS.

System LKAS jest wyłączany przy każdym wyłączaniu silnika, nawet jeśli kierowca aktywował go podczas ostatniej jazdy.

Wersje z tempomatem adaptacyjnym (ACC) z funkcją LSF

Przycisk MAIN służy także do włączania i wyłączania tempomatu adaptacyjnego z funkcją LSF.

Wersje z tempomatem adaptacyjnym (ACC)

Przycisk MAIN służy także do włączania i wyłączania układu ACC.


Anulowanie


■ Działanie systemu zostaje wstrzymane w przypadku:

 • Ustawić wycieraczki na HI.
  • Wyłączenie wycieraczek lub ustawienie ich w położeniu LO powoduje wznowienie działania systemu LKAS.

Wersje z automatycznym sterowaniem przerywanym trybem pracy wycieraczek

 • Ustawić przełącznik wycieraczek na AUTO, aby pracowały z dużą prędkością.
  • System LKAS wznawia działanie, gdy wycieraczki się zatrzymają lub rozpoczną pracę z małą prędkością.

Wszystkie wersje

 • Ustawić przełącznik wycieraczek na AUTO, aby pracowały z dużą prędkością.
  • System LKAS wznawia działanie, gdy wycieraczki się zatrzymają lub rozpoczną pracę z małą prędkością.

Wszystkie wersje

 • Zmniejszyć prędkość jazdy co najmniej do 64 km/h.
  • Przyspieszenie do prędkości co najmniej 72 km/h skutkuje wznowieniem działania systemu LKAS.
 • Wcisnąć pedał hamulca.
  • Po zwolnieniu pedału hamulca system LKAS wznawia działanie i ponownie wykrywa linie graniczne pasa ruchu.

■ Działanie systemu LKAS może zostać automatycznie anulowane, gdy:

 • Układ nie wykryje linii granicznych pasa ruchu.
 • Kierownica zostanie gwałtownie obrócona.
 • Kierownica nie będzie obracana.
 • Pojazd pokonuje ostry zakręt.
 • Pojazd porusza się z prędkością powyżej 185 km/h.
 • System zapobiegania zjechaniu z pasa ruchu jest włączony.

Kiedy ustanie przyczyna problemu, system LKAS wznowi działanie.

■ Działanie systemu LKAS może zostać automatycznie anulowane, gdy:

 • Temperatura kamery jest bardzo wysoka lub bardzo niska.
 • Kamera za lusterkiem wstecznym lub otoczenie kamery (włączając przednią szybę) jest zanieczyszczone.
 • Uruchomi się układ ABS lub VSA.

Po automatycznym wyłączeniu systemu LKAS włączy się brzęczyk.

Warunki działania i ograniczenia systemu LKAS

System może nie wykryć linii wyznaczających pas ruchu, co uniemożliwi utrzymanie pojazdu w osi pasa ruchu w określonych warunkach, takich jak:

■ Warunki środowiskowe

 • Jazda w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (ulewny deszcz, mgła, śnieg itd.).
 • Nagła zmiana intensywności oświetlenia, np. przy wjeździe lub wyjeździe z tunelu.
 • Mały kontrast między liniami wyznaczającymi pas ruchu a nawierzchnią drogi.
 • Jazda na wprost zachodzącego lub wschodzącego słońca.
 • Silne źródło światła odbija się o powierzchnię drogi.
 • Jazda w cieniu drzew, budynków itd.
 • Cienie przedmiotów znajdujących się obok drogi układają się równolegle do linii wyznaczających pasy ruchu.
 • Przedmioty lub elementy drogi, które mogą być błędnie zinterpretowane jako elementy wyznaczające pas ruchu.
 • Refleksy świetlne na wewnętrznej powierzchni przedniej szyby.
 • Jazda w nocy lub w obszarze o niskim natężeniu światła (np. tunel).

■ Warunki drogowe

 • Jazda po ośnieżonej lub mokrej nawierzchni (ograniczona widoczność pasów ruchu, ślady innych pojazdów, refleksy świetlne, zanieczyszczenia spod kół innych pojazdów, duży kontrast).
 • Jazda po drodze wyznaczonej tymczasowymi znakami poziomymi.
 • Obecność licznych linii na nawierzchni w miejscach, w których są prowadzone roboty drogowe.

Warunki działania i ograniczenia systemu LKAS


 • Miejsca, w których znajduje się wiele oznaczeń poziomych na nawierzchni (np. na skrzyżowaniach).
 • Bardzo wąskie, bardzo szerokie linie wyznaczające pas ruchu lub linie o zmiennej szerokości.

Warunki działania i ograniczenia systemu LKAS


 • Pojazd jadący z przodu jedzie bardzo blisko linii wyznaczających pas ruchu.
 • Jazda po dużych przewyższeniach, zwłaszcza zbliżanie się do wierzchołka wzniesienia.
 • Jazda po nierównych lub nieutwardzonych drogach.
 • Mylne interpretowanie przedmiotów znajdujących się na drodze (krawężniki, balustrady, słupy itd.) jako białe (lub żółte linie).
 • Jazda po drodze z podwójnymi liniami.

Warunki działania i ograniczenia systemu LKAS


■ Stan pojazdu

 • Zanieczyszczone szkła reflektorów lub nieprawidłowo ustawione reflektory.
 • Zaparowana, zaszroniona lub zanieczyszczona błotem, liśćmi, mokrym śniegiem zewnętrzna część przedniej szyby.
 • Zaparowanie wewnętrznej powierzchni przedniej szyby.
 • Temperatura kamery jest bardzo wysoka.
 • Nienaturalne zużycie opon lub stan kół (nieprawidłowy rozmiar, zróżnicowany rozmiar lub konstrukcja, nieprawidłowe ciśnienie powietrza w oponach, dojazdowe koło zapasowe itp.).
 • Pojazd jest przechylony z powodu ciężkiego ładunku lub modyfikacji zawieszenia.
 • Pojazd jedzie z przyczepą.

  Ustawiona prędkość pojazdu

  Można zwiększać lub zmniejszać prędkość pojazdu za pomocą przycisków RES/+lub -/SET na kierownicy. Każde naciśni ...

  System ostrzegania o zjeżdżaniu z drogi

  System sygnalizuje i wspomaga kierowcę po stwierdzeniu prawdopodobieństwa nieświadomego zjechania z pasa ruchu, przekroczenia wykrywanych oznaczeń pasa lub ...

  Categorie