Honda CR-V: System ostrzegania o zjeżdżaniu z drogi

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Jazda –> System Honda Sensing –> System ostrzegania o zjeżdżaniu z drogi

System sygnalizuje i wspomaga kierowcę po stwierdzeniu prawdopodobieństwa nieświadomego zjechania z pasa ruchu, przekroczenia wykrywanych oznaczeń pasa lub krawędzi jezdni i/lub całkowitego opuszczenia drogi.

Jak działa układ?

Jak działa układ?


Przednia kamera za lusterkiem wewnętrznym monitoruje lewą i prawą linię pasa ruchu (białą lub żółtą) oraz zewnętrzną krawędź jezdni (ograniczonej trawą lub żwirem). Jeżeli samochód zbytnio zbliża się do wykrytych linii pasa ruchu lub zewnętrznej krawędzi jezdni (ograniczonej trawą lub żwirem) bez włączenia kierunkowskazów, oprócz alarmu wzrokowego system stosuje ruch układu kierowniczego i ostrzega kierowcę za pomocą szybkich wibracji koła kierownicy, aby pomóc mu pozostać na swoim pasie ruchu.

Jeżeli system wykryje, że pojazd zbliża się do krawędzi jezdni, może poinformować kierowcę ostrzeżeniem dźwiękowym zamiast wibracji w kole kierownicy.

W interfejsie informacji kierowcy pojawia się komunikat będący alarmem wizualnym.


Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa Podobnie jak wszystkie inne układy wspomagające, system ostrzegania o zjeżdżaniu z drogi posiada pewne ograniczenia.

Nadmierne poleganie na systemie ostrzegania o zjeżdżaniu z drogi może być przyczyną kolizji. Obowiązek utrzymywania pasa ruchu spoczywa na kierowcy.

System ostrzegania o zjeżdżaniu z drogi sygnalizuje zjazd z pasa ruchu bez włączonego kierunkowskazu. System ostrzegania o zjeżdżaniu z drogi może nie wykryć wszystkich oznaczeń wyznaczających pas ruchu; dokładność działania zależy od warunków atmosferycznych, prędkości jazdy i stanu oznaczeń wyznaczających pas ruchu. Kierowca musi osobiście podjąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i uniknięcia kolizji.

System ostrzegania o zjeżdżaniu z drogi może nie działać prawidłowo w niektórych warunkach.

Czasami zadziałanie funkcji systemu ostrzegania o zjeżdżaniu z drogi może nie nastąpić ze względu na sposób prowadzenia pojazdu lub warunki drogowe.


Jeśli system stwierdzi, że wykonywane przez niego ruchy kierownicą są niewystarczające do utrzymania pojazdu na drodze, może uruchomić hamulce.

 • Hamowanie następuje wyłącznie wtedy, gdy oznaczenia pasa ruchu są liniami ciągłymi.

System anuluje działania wspomagające jeśli kierowca obróci kierownicę w sposób pozwalający uniknąć przekroczenie wykrywanych oznaczeń pasa ruchu.

Jak działa układ?


Jeśli system zadziała kilkukrotnie bez wykrycia reakcji ze strony kierowcy, zaczyna emitować dźwiękowy sygnał ostrzegawczy. Następnie po lewej stronie jest wyświetlany komunikat ostrzegawczy, a system zapobiegania zjechaniu z pasa ruchu jest częściowo dezaktywowany.

Jak działa układ?


Po kilku minutach po lewej stronie jest wyświetlany komunikat ostrzegawczy, a działanie systemu zapobiegania zjechaniu z pasa ruchu jest całkowicie przywracane.

Jeśli system LKAS jest wyłączony, a z indywidualnych opcji na interfejsie informacji kierowcy lub ekranie audio/ informacji wybrano Normalny lub Wcześnie, pojawi się poniższy komunikat, gdy układ ustali, że istnieje ryzyko przekroczenia linii pasa ruchu lub zewnętrznej krawędzi jezdni (i wjechania na trawę lub żwir). Jeżeli jednak wybrano opcję Opóźniony, komunikat pojawi się wyłącznie w przypadku, gdy pojazd zbliża się do zewnętrznej krawędzi jezdni.

Jak działa układ?Jak aktywować system?

System jest gotowy do wyszukiwania oznaczeń pasa ruchu, gdy spełnione zostają wszystkie z następujących warunków:

 • Pojazd porusza się z prędkością w zakresie od 72 do 180 km/h.
 • Droga jest pozbawiona zakrętów albo ma łagodnie wyprofilowane zakręty.
 • Wyłączone są kierunkowskazy.
 • Nie jest wciśnięty pedał hamulca.
 • Wycieraczki nie pracują w trybie ciągłym.
 • Pojazd nie przyspiesza ani nie hamuje i nie są wykonywane żadne ruchy kierownicą.
 • System wykrywa, że kierowca nie przyspiesza, nie hamuje i nie wykonuje ruchów kierownicą w sposób aktywny.

System ostrzegania o zjeżdżaniu z drogi może wyłączyć się automatycznie, czemu towarzyszy stałe świecenie lampki .


System ostrzegania o zjeżdżaniu z drogi może nie działać prawidłowo, jeśli pojazd:

 • nie jedzie po pasie ruchu,

 • jedzie po wewnętrznej krawędzi zakrętu lub poza pasem ruchu,

 • jedzie po wąskim pasie ruchu.


Włączanie i wyłączanie systemu zapobiegania zjechaniu z pasa ruchu

Włączanie i wyłączanie systemu zapobiegania zjechaniu z pasa ruchu


Nacisnąć przycisk, aby włączyć lub wyłączyć system ostrzegania o zjeżdżaniu z drogi.

 • Lampka na przycisku zapala się, a w interfejsie informacyjnym kierowcy pojawia się komunikat sygnalizujący aktywację systemu.

Jeśli za pomocą interfejsu informacji kierowcy lub ekranu audio/informacji w ustawieniach użytkownika wybrano opcję Tylko ostrzeżenie, system nie wykonuje ruchów kierownicą ani nie używa hamulców.

Po ponownym podłączeniu akumulatora i ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu ZAPŁON (II)*1 w interfejsie informacji kierowcy może się pojawić odpowiedni komunikat i mogą zapalić się na bursztynowo wskaźniki następujących układów: tempomat adaptacyjny (ACC)*, tempomat adaptacyjny (ACC) z układem podążania przy niskiej prędkości (LSF)*, układ zapobiegania zjechaniu z pasa ruchu, system kontroli stabilności jazdy (VSA), system kontroli stabilności jazdy (VSA) WYŁ., system ostrzegania o niskim ciśnieniu w oponach, system ograniczający skutki kolizji (CMBS) oraz wskaźniki hamulca postojowego i układu hamulcowego (bursztynowe). Przejechać krótki dystans z prędkością powyżej 20 km/h. Każda z lampek powinna zgasnąć. Jeśli tak się nie stanie, zgłosić się do ASO Honda celem sprawdzenia pojazdu.


*1: Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego mają przycisk ENGINE START/STOP zamiast wyłącznika zapłonu.

Warunki działania i ograniczenia systemu ostrzegania o zjeżdżaniu z drogi

System może nie wykryć linii wyznaczających pas ruchu oraz położenia pojazdu w określonych warunkach. Poniżej znajduje się kilka przykładów.

■ Warunki środowiskowe

 • Jazda w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (ulewny deszcz, mgła, śnieg itd.).
 • Nagła zmiana intensywności oświetlenia, np. przy wjeździe lub wyjeździe z tunelu.
 • Mały kontrast między liniami wyznaczającymi pas ruchu a nawierzchnią drogi.
 • Jazda na wprost zachodzącego lub wschodzącego słońca.
 • Silne źródło światła odbija się o powierzchnię drogi.
 • Jazda w cieniu drzew, budynków itd.
 • Cienie przedmiotów znajdujących się obok drogi układają się równolegle do linii wyznaczających pasy ruchu.
 • Przedmioty lub elementy drogi, które mogą być błędnie zinterpretowane jako elementy wyznaczające pas ruchu.
 • Refleksy świetlne na wewnętrznej powierzchni przedniej szyby.
 • Jazda w nocy lub w obszarze o niskim natężeniu światła (np. tunel).
 • Zewnętrzna krawędź jezdni jest ograniczona przedmiotami, materiałem itp. innymi niż trawa lub żwir.

■ Warunki drogowe

 • Jazda po ośnieżonej lub mokrej nawierzchni (ograniczona widoczność pasów ruchu, ślady innych pojazdów, refleksy świetlne, zanieczyszczenia spod kół innych pojazdów, duży kontrast).
 • Jazda po drodze wyznaczonej tymczasowymi znakami poziomymi.
 • Obecność licznych linii na nawierzchni w miejscach, w których są prowadzone roboty drogowe.
 • Miejsca, w których znajduje się wiele oznaczeń poziomych na nawierzchni (np. na skrzyżowaniach).
 • Bardzo wąskie, bardzo szerokie linie wyznaczające pas ruchu lub linie o zmiennej szerokości.
 • Pojazd jadący z przodu jedzie bardzo blisko linii wyznaczających pas ruchu.
 • Jazda po dużych przewyższeniach, zwłaszcza zbliżanie się do wierzchołka wzniesienia.
 • Jazda po nierównych lub nieutwardzonych drogach.
 • Mylne interpretowanie przedmiotów znajdujących się na drodze (krawężniki, balustrady, słupy itd.) jako białe (lub żółte linie).
 • Jazda po drodze z podwójnymi liniami.

■ Stan pojazdu

 • Zanieczyszczone szkła reflektorów lub nieprawidłowo ustawione reflektory.
 • Zaparowana, zaszroniona lub zanieczyszczona błotem, liśćmi, mokrym śniegiem zewnętrzna część przedniej szyby.
 • Zaparowanie wewnętrznej powierzchni przedniej szyby.
 • Temperatura kamery jest bardzo wysoka.
 • Nienaturalne zużycie opon lub stan kół (nieprawidłowy rozmiar, zróżnicowany rozmiar lub konstrukcja, nieprawidłowe ciśnienie powietrza w oponach, dojazdowe koło zapasowe itp.).
 • Pojazd jest przechylony z powodu ciężkiego ładunku lub modyfikacji zawieszenia.
 • W przypadku jazdy z łańcuchami na kołach.
 • Pojazd jedzie z przyczepą.

  System utrzymywania na pasie ruchu (LKAS)

  System pomaga utrzymać pojazd na środku wykrywanego pasa ruchu oraz sygnalizuje dotykowo, dźwiękowo i wizualnie zjeżdżanie z wybranego pasa ruchu. ...

  System rozp. znaków dr.

  System sygnalizuje obecność znaków drogowych, takich jak ograniczenia prędkości lub zakaz wyprzedzania, które pojazd właśnie miną ...

  Categorie